Täby komun tvångsförflyttar Karim 14, till ett gruppboende. Låt Karim stanna hemma i Hässelby!!!

Kommentarer

#1202

Barnkonventionen säger att vi ska se till barnets bästa. Det måste gå före praxis och ekonomi.

(Kungsbacka , 2019-01-06)

#1203

Det är inte förenligt med barnets bästa.

(Halmstad , 2019-01-06)

#1205

Jag avskyr Sveriges inhumana flyktingpolitik.

(Malmö, 2019-01-06)

#1206

Sveriges allt mer inhumana behandling av barn som sökt trygghet i vårt land och som istället för trygghet får ännu mer otrygghet.

(Gislaved, 2019-01-06)

#1207

Ett barn ska inte föras bort från sitt hem till ett land i krig. Sverige bryter mot barnkonventionen.

(Falun, 2019-01-06)

#1212

Sveriges kommuner: lev upp till barnkonventionen!

(Nyköping, 2019-01-06)

#1214

I Sverige ska vi ta hand om barn i enlighet med barnkonventionen

(Göteborg, 2019-01-07)

#1219

Migrationsverkets totala brist på medkänsla.

(Karlstad, 2019-01-07)

#1229

Det är väldigt dåligt att flytta personer som lider av trauma. Han behöver all den trygghet som kan kan uppbringas!

(Nynäshamn, 2019-01-08)

#1233

Det enda rimliga är att låta Karim vara kvar i sitt nätverk, i trygga omgivningar i sin vardag.

(Floda, 2019-01-09)

#1237

Inhumant och strider mot barnkonventionen

(Göteborg, 2019-01-12)

#1240

Jag arbetar som lärare i grundskolan. Vi i klassen talalar om allas lika värde. Vi arbetar med barnkonventionen. Låt oss följa det vi står för och det vi förmedlar till våra barn. Bryt inte mot dessa överenskommelser. Låt han få stanna där han skapat en trygghet dom han ska ha rätt till.

(Umeå, 2019-01-12)

#1242

Man gör bara inte så mot ett barn

(Alingsås, 2019-01-22)

#1244

Läs FN:s barnkonvention!

(Lerum, 2019-01-30)

#1246

Tänk på barnets bästa

(Hässelby , 2022-12-19)