Rädda Elektronmusikstudion EMS!

Kommentarer

#6

Låt EMS vara ifred.

(Göteborg, 2018-12-10)

#7

Tycker det är skamligt och väldigt farligt att lägga ner en sådan anrik institution med internationell verksamhet som länge varit en hubb för många konstnärer. Undvik fusioner av det här slaget, tack!!!

(Malmö, 2018-12-10)

#9

Artistic autonomy has made the EMS world famous and unique. Let them keep up the good work for many many years ahead.

(Stockholm, 2018-12-10)

#27

Utan EMS skulle inte bara musiksverige, utan den internationella musikvärlden bli mycket fattigare. En anrik artbets- och mötesplats skulle gå i graven. Det är oacceptabelt.

(Bandhagen, 2018-12-10)

#31

Såsom livskamrat och hustru till en EMS-tonsättare har jag levt med elektronmusik och därmed följt EMS verksamhet i över 40 år. Jag har sett studion utvecklas, hört mängder av musik som komponerat där, både av min man Ákos Rózmann († 2005) och hans kollegor. Därför känner jag studions enorma betydelse för den nutida musikens utveckling, såväl i Sverige som internationellt. Att inskränka EMS frihet som enskild institution riskerar elektronmusikens långsamma utplånande i Sverige och kommer att skapa stora svårigheter för de tonsättare och musikstuderande som ägnar sig åt denna viktiga, men numera alltför förbisedda konstform. Om EMS verksamhet stryps eller rent av upphör försvinner också det viktiga internationella utbyte som den idag är en del av. Låt EMS fortsätta som den självständiga verksamhet den är idag - och hjälp den i stället att utvecklar ännu mer!

(Stockholm, 2018-12-10)

#42

Det är synd och skam att slå ihop dessa väsenskilda verksamheter! Det löser inga problem, gagnar inte verksamheten hos någon av dem, snarare tvärtom.

(Göteborg, 2018-12-10)

#43

EMS er ein institusjon med ei lang og viktig historie, som må sikrast uavhengighet og stabilitet. Sammenslåingsiveren i statlig sektor er ein felles tendens i Skandinavia som må stoppast.

(Oslo, 2018-12-10)

#56

EMS är bland det viktigaste som finns för experimentell elektronisk musik

(stockholm, 2018-12-10)

#62

EMS och Fylkingen är det bästa Stockholm har att erbjuda. Long live!

(Stockholm, 2018-12-10)

#74

Detta är ett olyckligt beslut och direkt idiotiskt.

(Västerås, 2018-12-10)

#86

Om de på EMS tror att detta är en dålig idé så litar jag på dem. EMS är ett unikt konstnärligt musikcenter i Sverige och bör värdesättas därefter.

(Stockholm, 2018-12-10)

#101

There is no place like EMS in the world. Powerful generations of artists has emerged from EMS who are deeply concerned with challenging the standards of music and society -all the while maintaining a strong collective community and exemplary international camaraderie. An opportunity to work at EMS has the potential to completely change the course of persons life and career. Loosing EMS would be artistically and socially devastating, not only for the Stockholm arts community, but for the international hub of artists it serves. To compromise EMS for the sake of financial and bureaucratic means would mark a regretful turning point in the history of Swedish cultural affairs, a deep mistake that the cultural future of Sweden would severely suffer from.

(Stockholm, 2018-12-10)

#117

Företeelsen EMS har ett omistligt värde i historien, nuet och framtiden för ny och utmanande musik, metoder och teknik. För såväl Sverige som omvärlden. En spännande och därtill mycket väl fungerande verksamhet, som även uttryckt med snöda ekonomistiska termer måste karaktäriseras som såväl effektiv som prisvärd!

(Lerum, 2018-12-10)

#124

Missnöje

(Stockholm , 2018-12-10)

#128

Bevara EMS som det är.

(Johanneshov, 2018-12-10)

#134

Jag skriver under på grund av att man tänker slå ihop EMS och Musikplattformen .

(Wien, 2018-12-10)

#138

Finns det inte plats i dagens samhälle för skapande elektronmusiker och ljudkonstnärer ?..Rör inte Ems...det är den enda plantskolan för framtidens elektroniska ljudkompositörer och ljudskapare..minst lika viktig i sin genre som musikhögskolan i sina.

(Sundbyberg, 2018-12-10)

#142

EMS är viktigt för Sveriges kulturscen!

(Stockholm, 2018-12-10)

#156

Jag hoppas få en residency på EMS i framtiden och då hoppas jag inte att byråkratin ska komma i vägen för mina artistiska idéer.

(Malmö, 2018-12-10)

#167

EMS är en extremt viktig kulturinstitution inom ett område som format och formar nyskapande musik.

(Malmö, 2018-12-10)

#171

I strongly oppose the closing of EMS, legendary studio. It has been vital to the education of electronic music composers and as such to the promotion of electronic music as such.

(Tilburg, 2018-12-10)

#174

EMS är en viktig mötes/arbetsplats för kompositörer och ljudkonstnärer i Sverige och hela världen! Den behövs för aktiva konstnärer och inte mer administration av kultur.

(Stockholm, 2018-12-10)

#192

EMS är mer än en plats. Institutionen står får någonting ovärdeligt.

(Stockholm, 2018-12-10)