Stoppa Vråsseredsdeponin!

Kommentarer

#3

boende vid påfart för anvisad tippinfart

roger bengtsson (göteborg, 2018-11-29)

#5

Trafiksäkerheten, bullernivåer och luftkvaliteten kommer påverkas mycket negativt om detta blir av!!

Mariette Wickman Andreasson (Olofstorp, 2018-11-30)

#11

Inga tunga transporter förbi skolan

Karl Tillström (Olofstorp, 2018-11-30)

#12

På grund av den tunga trafiken som kommer köras genom Olofstorp o förbi Bergums skola. Lerumsvägen förbi Stenared har inte några gångbanor o i mitt tycke för smal för denna trafik

Kerstin Harström (Olofstorp, 2018-11-30)

#16

Förslaget om deponi med omfattande trafik genom sanhällen moverkar starkt Göteborgs Stads planer för området. Under flera år har Gbg tillsammans med BGU verkat för bygga hållbara, klimatsmarta lokalsamhällen med stort fokus på gröna näringar, ökad ekologisk livsmedelsproduktion och naturturism.

Erik Bick (Olofstorp, 2018-11-30)

#18

Helt vansinnigt att de ska gå så tunga transporter på dessa små vägar.

Ann-Marie Larsson (Olofstorp , 2018-11-30)

#20

Det känns orimligt att dessa volymer ska transporteras rakt igenom ett samhälle, egentligen både Lerum och ffa Olofstorp, dit man flyttar för lugn, natur och barns säkerhet.

Sara Einarsson (Olofstorp, 2018-11-30)

#28

Jag bor i Vråssered, att ha en deponi här hade varit direkt negativt mot hela samhället runtomkring (Lerum/Olofstorp m.m.).

Simon Mattila (Göteborg, 2018-11-30)

#35

jag fått nog av denna idioti som pågår!

Gun Ek (Olofstorp, 2018-11-30)

#46

Förslaget är galet.

Olov Holmstrand (Lerum, 2018-11-30)

#48

Trängsel skatt för att bygga västlänk sedan blir trängseln här?

Bo Sande (Olofstorp, 2018-11-30)

#50

Pga mitt barnbarn i förskolan!

Solveig Björklund (Göteborg, 2018-11-30)

#51

Förälder till barns som korsar vägen minst 3 ggr om dagen på ställen utan övergångsställe. Dessutom behöver de gå i vägkanten för att ta sig till busshållplatsen.
Utöver detta så påverkas vi av bullret då vi har vårt hus alldeles vid lerumsvägen

Linda Harström (Stenared , 2018-11-30)

#55

Kommer kraftigt försämra vår närmiljö och mitt barn ska inte behöva riskera livet för all tung trafik som kommer på vägar utan övergångsställen

Frida Ström (Olofstorp, 2018-11-30)

#63

Projektet är fel på många sätt

Trafiksituationen!!

Rutger Fridholm (Lerum, 2018-11-30)

#66

Jag skriver under på grund av att vi helt enkelt INTE vill ha massa tunga fordon som påverkar miljön och att vi inte ska behöva vara oroliga när dessa av någon galen anledning ska gå genom lilla Olofstorp mitt bland alla barn!!! Detta är ingen väg som ska trafikeras av tunga fordon i den mängd och under så lång tid. Skärpning!!! Tänk om och gör rätt!

Jeanette Lindén (Olofstorp, 2018-11-30)

#68

Vi vill inte ha tyngre trafik i vårt lilla samhälle, det är en skolväg där många barn går varje dag

Johanna Sköld (Göteborg, 2018-11-30)

#73

Att transportera deponi på vägen mellan Olofstorp och Lerum är inte trafiksäkert, i dag är vägen och säkerheten för alla trafikanter farlig, saknar trottoarer, smal vägren , farliga kurvor att mötas i på grund av smal väg.ungdomar som kör moped till Lerumsgymnasiet från Olofstorp är utsatta då omkörning i vissa delar är svårt.Bussar har i dag svårt att mötas i kurvorna vid Stenared särskilt på vintern då inga vägren finns.

Lena Abrahamsson (Olofstorp, 2018-11-30)

#74

Jag bor i området som det berör!

Lena Benjaminsson (Olofstorp, 2018-11-30)

#83

Ej lämpligt

Markku Piiparinen (Olofstorp, 2018-11-30)

#84

För att många barn måste passera den vägen till skolan i Olofstorp.

Kim Dalkarls (Olofstorp, 2018-11-30)

#95

För att vägen är smal, kurvig och redan farlig med för hög hastighet samt ej anpassad för gående och cyklar.
Samt att vägen går väldigt nära husen redan, ev anpassning efter tung trafik så kommer vägen gå aldedes för nära husen.

Karl Gustafsson (Göteborg , 2018-11-30)

#99

Ingen tung trafik förbi Bergums skola.

Anne-Li Karlsson (Olofstorp, 2018-11-30)

#105

Aneta Wroblewska

Aneta Wroblewska (Göteborg, 2018-11-30)

#107

Vill inte att tung trafik skall gå egenom skola och tätbebygtt område.smala och krokiga vägar samt gående,cycklister som har svårt att gå,cyckla där(finns inte gång/cyckelbana på alla sträcker)

Sandie Howard (Olofstorp, 2018-11-30)

#108

Dumt ställe att lägga deponi. Vi som har egen brunn är rädda om grundvattenkvaliteten och vill inte ha ett "Hallandsåsen II"

Johan Ahlgren (Olofstorp, 2018-11-30)

#112

Orimligt förslag.

Anna Bûhler (Göteborg, 2018-11-30)

#123

Miljön

Jonas Skarp (Olofstorp, 2018-11-30)

#124

Vägen är inte byggd för detta endamål. En större planering och genomtänk krävs innan för att hitta en lämpligare plats och infart samt kontaktvägar.
Ny väg med tillhörande cyckelväg samt ny genomfart i olofstorp är det minsta som måste göras lr flytta platsen för deponi.

Linus Rogersson (Olofstorp, 2018-11-30)

#130

Tycker säkhets- och miljöpåverkan är alldeles för stor i jämförelse med nyttan.

Richard Jörgensen (Olofstorp , 2018-12-01)

#132

Stoppa deponin av schaktmassor från Göteborg ut till Olofstorp.

Magdalena Eriksson (Olofstorp, 2018-12-01)

#137

Helt galet förslag. Både trafik och miljömässigt.

Jim Lundqvist (Lerum, 2018-12-01)

#148

Jag bor nära Gråbovägen sedan 1996 och den dagliga trafiken har ökat enormt mycket, ovanpå detta kör numera rejält ökande mängder av den tunga trafiken sedan trängselskatten infördes. Från E45, E6 och Norrleden via Angered körs tunga transporter norrgående o viseversa från E20 o E40 över Lerum/Floda/Gråbo södergående, dessutom ligger Angereds Krossen ett par kilometer från Olofstorp's centrum och denna anläggning levererar 100-tals ton bergmaterial dagligen via Gråbovägen med lastbilar och släp samt sedan September tar de även emot markfylle och bergmaterial från andra arbetsplatser.
Ännu en tipp i detta redan tungt 'överbelstade' transportområde kommer att få oerhört negativa effekter både lokalt och regionalt på miljön,säkerheten kring skolorna, slitage på dessa mindre vägar, förseningar i lokaltrafiken och även den 'vanliga' pendlar trafiken.
Tänk till innan det är för sent.....

Håkan Leandersson (Olofstorp , 2018-12-01)

#162

Den lokala miljön påverkas alldeles för mycket. Oacceptabelt

Arne Malmlöf (Olofstorp , 2018-12-01)

#166

Vill inte att allt byggavfall skall hamna på samma plats, sprida ut det över hela kommunen, och främst - att detta innebar uppenbarligen en rejäl fara för förskole och skolbarn som vistas dagligen i närområdet!! Detta är ju vansinnigt!!

Roger Miller (Olofstorp, 2018-12-01)

#169

Jag har vuxit upp i Vråtsered Olofstorp. Känner väl till omgivningen. Jag vill att vi kontaktar miljöenheten i Lerum och Göteborg samt Länstyrelsen. De måste förbjuda detta bolag att utföra dessa natur och miljöskadliga masstransporter. Befolkning i Lerum och Olofstorp drabbas fruktansvärt illa!
Hälsning,
Bill Söderqvist.

Bill Söderqvist (Gråbo, 2018-12-01)

#173

Jag har två barn i skolan på 8 och 6 år. Vi ser redan att tung trafik trafikerar gatan och dessa nya transporter kommer förvärra situationen ytterligare.
Hur skall vi våga släppa våra barn att gå till skolan själva då de måste gå över en gata med tung trafik. Om transporterna innehåller farligt avfall kommer det ge effekt på båda hälsa och miljö!

Helen Larsson (olofstorp, 2018-12-01)

#174

Jag skriver på protesten för befarade negativa konsekvenser för barnhälsa, miljö och transportvägarnas beskaffenhet.

Thomas Adamek (Olofstorp , 2018-12-01)

#181

Jag tycker det låter helt galet att låta så många tunga lastbilar passera igenom Olofstorp samt räcker det inte med att Olofstorp redan idag tar emot deponimassor

Thomas Nocke (Göteborg, 2018-12-02)

#182

Bor i Olofstorp!

Mats Nagraba (Göteborg, 2018-12-02)

#183

Transporter genom Olofstorp och lax beståndet i lärjeån

Anders Ekström (Olofstorp, 2018-12-02)

#187

Säkerheten före tungtrafik

Veronica Walemo (Gråbo, 2018-12-02)

#189

Jag skriver under på grund av att detta beslut skulle sätta våra barn i fara!! Finns inga övergångsställen och detta är ett naturligt gångstråk för alla elever till och från skolan. Detta skulle dessutom verkligen försämra trafiksituationen i Olofstorp. Vägarna är redan dåliga som dom är. Ökat buller för både boende och elever.

Henrik Billekvist (Olofstorp, 2018-12-03)

#194

Detta är ett orimligt politikerförslag i höjd med
Västlänken. Ingen tycks ha använt sunt förnuft.
Har man varit ute och tittat på hur vägarna ser ut
med sina skolor etc.

Samuel Andersson (OLOFSTORP, 2018-12-03)

#196

Jag blir direkt berörd eftersom jag går drygt en km på lerumsvägen nästan dagligen. Det saknas belysning, vägen är smal och fordonen kör över 70 km/ h. Det känns inte säkrare med ännu fler lastbilar.

Päivi Landen (Göteborg , 2018-12-03)

#198

Trafiksäkerheten och miljöpåverkan. Det finns många som går från bussen utefter lerumsvägen mot Lerum. Det finns inga trottoarer och vägen är mycket smal. Redan idag är trafiksäkerheten runt busshållplatsen i Stenared livsfarlig. Vi som bor på Stenaredsvägen och Gräsåsvägen måste korsa Lerumsvägen. Vi gör det många gånger med hjärtat i halsgropen och då är de flesta bilar man möter personbilar. Hur ska det bli med stora lastbilar. Vart skall vi ta vägen? På den ena sidan kommer man inte undan där finns en häck. På den andra sidan är det diket som gäller. Det måste finnas något ställe i Göteborgsregionen som är bättre lämpat än Vråssered.

Mary-Anne Malm (Göteborg, 2018-12-03)

#199

Deponi i Olofstorp med tillhörande transporter genom samhället, som saknar övergångsställe där skolbarn måste passera, vid väg utan gångbana samt förstörd skog pga sprängning för genomfartsväg är helt oacceptabelt.

Helena Wiking (Olofstorp, 2018-12-03)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...