RIV UPP skattefinansieringen av Public Service

Kommentarer

#2604

Jag skriver under pga att jag inte vill betala för nåt jag inte använder. Jag tittar inte på tv. Det är som att jag ska betala för sport när jag inte är intresserad av det. Jag valde bort tv:n för att jag ska få en utgift mindre inte mer.

(Södertälje , 2018-11-14)

#2607

Statsmedia lever inte upp till kravet på kompetens och opartiskhet och granskningsnämnden är politiserad.

(Stockholm , 2018-11-14)

#2608

Varför ska jag betala för något jag inte vill ha att göra med .kommunist TV

(Visby, 2018-11-14)

#2610

PS ska bara vara basal samhällsinformation som ska kosta en bråkdel av det nya skatteuttaget.

(Ösmo, 2018-11-14)

#2611

Lata statliga journalister gör ett dåligt jobb.

(Södertälje, 2018-11-14)

#2614

Icke oberoende media

(Lidingö, 2018-11-14)

#2617

Jag tror inte på företeelsen att skattefinansiera en inte alltför efterfrågad public service.

(Bollebygd, 2018-11-14)

#2627

Fattigpensionär utan tv.

(Ängelholm, 2018-11-14)

#2640

Totalt oacceptabelt att man ska tvingas att betala för skräp man inte nyttjar!

(Malmö, 2018-11-14)

#2643

borde vara frivilligt att ta del av pb

(Ronneby, 2018-11-14)

#2650

Vill inte finansiera in dagens form. Billigast möjligt med samhällsinformation endast.

(Östhammar, 2018-11-14)

#2655

Jag vill inte på något sätt bidra ekonomiskt till att vänsterpropaganda sprids.

(Göteborg, 2018-11-14)

#2665

Pga att de är en globalistskatt

(Täby, 2018-11-14)

#2666

Att ta bort valmöjligheter och tvinga folk att betala för tjänster de inte använder är inte förenligt med ett fritt demokratiskt samhälle. För att inte nämna att public service misslyckats totalt med att hålla sig politiskt oberoende vilket är hela poängen med konceptet.

(Östersund, 2018-11-14)

#2667

Vänstervridningen är påtaglig. PS fullföljer därmed inte sitt uppdrag och bör inte tvångsfinansieras.

(Stockholm, 2018-11-14)

#2672

Jag skriver under enligt rubricerat!

(Nacka, 2018-11-14)

#2674

SVT och SR är propagandaorgan och fake news. Slimma, gör om och sanera eller lägg ner hela skiten.

(Säter, 2018-11-14)

#2679

Äger ingen tv och vill inte och kommer aldrig att äga en !

(Ängelholm, 2018-11-14)

#2682

Public Service i Sverige är en katastrof och riktar sig på att hjärntvätta medborgare. Den är fullständigt vänstervriden och absolut inte opartisk. Tar man avgift för detta genom att dra på skatten börjar det likna en kommunistisk diktatur :( Vansinnigt :(

(Bromma, 2018-11-14)

#2688

Public service uppnår inte kvaliteten

(Mölndal, 2018-11-14)

#2692

Förslaget är en förbättring (trots att det drabbar mig), MEN det borde handla om 8 miljoner - inte 8 miljarder.

(Linköping, 2018-11-14)

#2696

Vansinne

(Uddevalla , 2018-11-14)

#2697

Om man så gör sig totalt fri från teknologi. Inga skärmar, vare sig TV, dator och inte ens radio. Likt förbannat skall man vara förpliktigad att betala skatt till en statstelivision. Revs inte Berlinmuren -89? eller flyttades den bara aningen västerut?

(Brastad, 2018-11-14)

#2709

ingen invandrare som inte kan sköta sig i detta landet förtjänar att stanna kvar

(Eslöv, 2018-11-14)

#2714

Slippa finansiera statlig indoktrinering

(linköping, 2018-11-14)

#2722

PUBLIC SERVICE FRAMTID

Det är beklagligt att riksdagen har valt att adressera endast finansieringen av public service. De senaste åren har bjudit på en rad illustrationer till krisen i public service. Den reform för public service som nu föreslås kommer tyvärr inte att åtgärda denna kris, eftersom syftet är att hitta en alternativ finansieringsmodell - tvångsfinansiering av SVT/SR/UR med dryga 8 miljarder per år - utan ambition att höja nivån i utbudet, eller att sträva efter politisk bredd.

Allianspartierna borde ha ambitionen att förbättra kvaliteten i public service – och skapa politisk bredd i samhällsbevakningen. En mer genomgripande reformering än den som nu föreslås är nödvändig. Jag ser helst att framtidens public service bygger på MÅNGFALD. Det aktuella förslaget bör därför röstas ned. Mitt förslag är att riksdagen i stället beslutar om en genomgripande reformering, där man tydliggör uppdraget, samt separerar produktion och finansiering:

UPPDRAGET: Public service-uppdraget bör minskas och inriktas på samhällsfrågor, nyheter, viss kultur och drama. Företrädesvis med fokus på program som inte produceras av de kommersiella aktörerna.

PRODUKTION: Finansieringen bör separeras från produktionen, genom en beställar-/utförarmodell. Etablera en nationell beställarfunktion och ge utrymme för en mångfald av aktörer på produktionssidan, där SVT/SR alltjämt är centrala produktionsbolag, men bland många. Genomdriv en kraftig minskning av den totala budgeten i samband med reformen.

POLITISK BREDD: Det politiska inflytandet över beställarfunktionen bör utformas så att ett brett politiskt perspektiv kan garanteras i utbudet.

Det ideologiska oberoendet skulle paradoxalt nog stärkas om den politiska styrningen ökade. Den föreslagna beställarfunktionen bör ges en styrelse med bred politisk representation – möjligen med viss övervikt för oppositionen, i antal ledamöter eller genom ordförandeposten.

EN RIMLIG BUDGET: Hur stor budget public service bör ges beror av hur man definierar uppdraget. Med den omfattning och fokus jag angett här föreställer jag mig att verksamheten kommer att kräva ca 2 miljarder kr per år.

(Stockholm, 2018-11-14)

#2723

Vill inte finansiera en vänstervriden opartisk public service.

(Skövde, 2018-11-14)

#2735

För att jag vill riva upp det här dåliga beslutet

(Tyresö, 2018-11-14)

#2739

För att detta är så jävla dumt att det knappt går att mäta.

(Stockholm, 2018-11-14)

#2743

Att tvingas betala för att bli utsatt för politisk propaganda är ovärdigt en demokrati.

(Malmö, 2018-11-14)

#2752

Jag skriver under för att jag anser att det inte behövs två rikskanaler på SVT och att utvecklingen är dramatiskt mindre TV-tittande, mer On Demand och Internetmaterial på den egna TVn. Detta material betalar vi själva.

(Falkenberg, 2018-11-14)

#2769

Public service är inte oberoende.

(Alingsås, 2018-11-14)

#2771

SVT/SR representerar inte mig som svensk medborgare och eftersom att det enda jag skulle betala för skulle vara gamla Bert avsnitt så känns det rätt ovärt

(Värmdö, 2018-11-14)

#2773

Det är fullkomligt vettlöst att vänsterpolitiker ska ha skattefinansierad propaganda. Eftersom media är så vänstervriden och partisk, så borde man få valet att inte finansiera, alternativet till skattefinansierad media är att de helt och hållet ser över hur de framställer nyheter och program så att det speglar alla samhälls intressen, även de som de idag anser extrema eller obekväma.

(Tucson, 2018-11-14)

#2776

Om SvtSrUr hade sänkt sin budget med hälften så skulle jag kunna gått med på det.

(Stockholm, 2018-11-14)

#2778

Det är fascistiskt att kräva att svenska folket kollektivt ska stå för notan för public service när det så kallade "public service" har blivit så ofantligt opartiskt och subjektivt. Public service idag riktar sig till den minoritet i Sverige som med glädje och utan kritiskt tänkande sväljer Svt:s och SR:s ibland propagandaliknande informationsspridning.

(Jönköping, 2018-11-14)

#2781

Jag skriver under pga public service ska vara ett oberoende medium utan politiska kopplingar som suger pengar genom tvångs beskattning på något jag aldrig tittar på längre eller vill betala skatt för medans jag bor i schweiz.

Och även om det kanske inte gäller mig så ska ingen tvingas på att betala för en gratis allmän tjänst.

(Luzern, 2018-11-14)

#2782

Skattefinansieringen av Public service är ett felaktigt beslut. Skatten ska primärt finansiera rättsstat och försvar.

(Sollentuna, 2018-11-14)

#2786

Gräsligt det här då vi är tre i hushållet så vi får mycket dyrare avgift .. vansinne

(Piteå, 2018-11-14)

#2787

Fel användning av skatt

(Spånga, 2018-11-14)

#2800

Behöva betala för något man inte använder tycker jag är skamligt

(nybro, 2018-11-14)