RIV UPP skattefinansieringen av Public Service

Kommentarer

#2604

Jag skriver under pga att jag inte vill betala för nåt jag inte använder. Jag tittar inte på tv. Det är som att jag ska betala för sport när jag inte är intresserad av det. Jag valde bort tv:n för att jag ska få en utgift mindre inte mer.

Malin Zelahn (Södertälje , 2018-11-14)

#2607

Statsmedia lever inte upp till kravet på kompetens och opartiskhet och granskningsnämnden är politiserad.

Hans Eriksson (Stockholm , 2018-11-14)

#2608

Varför ska jag betala för något jag inte vill ha att göra med .kommunist TV

Melvin Hiller (Visby, 2018-11-14)

#2610

PS ska bara vara basal samhällsinformation som ska kosta en bråkdel av det nya skatteuttaget.

Björn Bergström (Ösmo, 2018-11-14)

#2611

Lata statliga journalister gör ett dåligt jobb.

Roger Palmquist (Södertälje, 2018-11-14)

#2614

Icke oberoende media

Linda Johansson (Lidingö, 2018-11-14)

#2617

Jag tror inte på företeelsen att skattefinansiera en inte alltför efterfrågad public service.

Peter Gregorics (Bollebygd, 2018-11-14)

#2627

Fattigpensionär utan tv.

Hanna Larsson (Ängelholm, 2018-11-14)

#2640

Totalt oacceptabelt att man ska tvingas att betala för skräp man inte nyttjar!

Charlotte Lindholm (Malmö, 2018-11-14)

#2643

borde vara frivilligt att ta del av pb

Peter Jansson (Ronneby, 2018-11-14)

#2650

Vill inte finansiera in dagens form. Billigast möjligt med samhällsinformation endast.

Andre Hellberg (Östhammar, 2018-11-14)

#2655

Jag vill inte på något sätt bidra ekonomiskt till att vänsterpropaganda sprids.

Peter Laesker (Göteborg, 2018-11-14)

#2665

Pga att de är en globalistskatt

Håkan Nordström (Täby, 2018-11-14)

#2666

Att ta bort valmöjligheter och tvinga folk att betala för tjänster de inte använder är inte förenligt med ett fritt demokratiskt samhälle. För att inte nämna att public service misslyckats totalt med att hålla sig politiskt oberoende vilket är hela poängen med konceptet.

Christoffer Edholm (Östersund, 2018-11-14)

#2667

Vänstervridningen är påtaglig. PS fullföljer därmed inte sitt uppdrag och bör inte tvångsfinansieras.

Erik Lindblad (Stockholm, 2018-11-14)

#2672

Jag skriver under enligt rubricerat!

Martin Andersson (Nacka, 2018-11-14)

#2674

SVT och SR är propagandaorgan och fake news. Slimma, gör om och sanera eller lägg ner hela skiten.

Daniel Birath (Säter, 2018-11-14)

#2679

Äger ingen tv och vill inte och kommer aldrig att äga en !

Mats Madö (Ängelholm, 2018-11-14)

#2682

Public Service i Sverige är en katastrof och riktar sig på att hjärntvätta medborgare. Den är fullständigt vänstervriden och absolut inte opartisk. Tar man avgift för detta genom att dra på skatten börjar det likna en kommunistisk diktatur :( Vansinnigt :(

Tanya Wenck (Bromma, 2018-11-14)

#2688

Public service uppnår inte kvaliteten

Militsa Tuunainen (Mölndal, 2018-11-14)

#2692

Förslaget är en förbättring (trots att det drabbar mig), MEN det borde handla om 8 miljoner - inte 8 miljarder.

Henrik Wallin (Linköping, 2018-11-14)

#2696

Vansinne

Magnus Johansson (Uddevalla , 2018-11-14)

#2697

Om man så gör sig totalt fri från teknologi. Inga skärmar, vare sig TV, dator och inte ens radio. Likt förbannat skall man vara förpliktigad att betala skatt till en statstelivision. Revs inte Berlinmuren -89? eller flyttades den bara aningen västerut?

Lars Olsson (Brastad, 2018-11-14)

#2709

ingen invandrare som inte kan sköta sig i detta landet förtjänar att stanna kvar

Ingemar Nilsson (Eslöv, 2018-11-14)

#2714

Slippa finansiera statlig indoktrinering

Mikael Ivarsson (linköping, 2018-11-14)

#2722

PUBLIC SERVICE FRAMTID

Det är beklagligt att riksdagen har valt att adressera endast finansieringen av public service. De senaste åren har bjudit på en rad illustrationer till krisen i public service. Den reform för public service som nu föreslås kommer tyvärr inte att åtgärda denna kris, eftersom syftet är att hitta en alternativ finansieringsmodell - tvångsfinansiering av SVT/SR/UR med dryga 8 miljarder per år - utan ambition att höja nivån i utbudet, eller att sträva efter politisk bredd.

Allianspartierna borde ha ambitionen att förbättra kvaliteten i public service – och skapa politisk bredd i samhällsbevakningen. En mer genomgripande reformering än den som nu föreslås är nödvändig. Jag ser helst att framtidens public service bygger på MÅNGFALD. Det aktuella förslaget bör därför röstas ned. Mitt förslag är att riksdagen i stället beslutar om en genomgripande reformering, där man tydliggör uppdraget, samt separerar produktion och finansiering:

UPPDRAGET: Public service-uppdraget bör minskas och inriktas på samhällsfrågor, nyheter, viss kultur och drama. Företrädesvis med fokus på program som inte produceras av de kommersiella aktörerna.

PRODUKTION: Finansieringen bör separeras från produktionen, genom en beställar-/utförarmodell. Etablera en nationell beställarfunktion och ge utrymme för en mångfald av aktörer på produktionssidan, där SVT/SR alltjämt är centrala produktionsbolag, men bland många. Genomdriv en kraftig minskning av den totala budgeten i samband med reformen.

POLITISK BREDD: Det politiska inflytandet över beställarfunktionen bör utformas så att ett brett politiskt perspektiv kan garanteras i utbudet.

Det ideologiska oberoendet skulle paradoxalt nog stärkas om den politiska styrningen ökade. Den föreslagna beställarfunktionen bör ges en styrelse med bred politisk representation – möjligen med viss övervikt för oppositionen, i antal ledamöter eller genom ordförandeposten.

EN RIMLIG BUDGET: Hur stor budget public service bör ges beror av hur man definierar uppdraget. Med den omfattning och fokus jag angett här föreställer jag mig att verksamheten kommer att kräva ca 2 miljarder kr per år.

Patric Kallman (Stockholm, 2018-11-14)

#2723

Vill inte finansiera en vänstervriden opartisk public service.

Linda Bohlin (Skövde, 2018-11-14)

#2735

För att jag vill riva upp det här dåliga beslutet

Aleksander Willberg (Tyresö, 2018-11-14)

#2739

För att detta är så jävla dumt att det knappt går att mäta.

Putte Sandgren (Stockholm, 2018-11-14)

#2743

Att tvingas betala för att bli utsatt för politisk propaganda är ovärdigt en demokrati.

Sven Erik Niklasson (Malmö, 2018-11-14)

#2752

Jag skriver under för att jag anser att det inte behövs två rikskanaler på SVT och att utvecklingen är dramatiskt mindre TV-tittande, mer On Demand och Internetmaterial på den egna TVn. Detta material betalar vi själva.

Kjell Hjelm (Falkenberg, 2018-11-14)

#2769

Public service är inte oberoende.

Johan Andreasson (Alingsås, 2018-11-14)

#2771

SVT/SR representerar inte mig som svensk medborgare och eftersom att det enda jag skulle betala för skulle vara gamla Bert avsnitt så känns det rätt ovärt

Nisse Lindqvist (Värmdö, 2018-11-14)

#2773

Det är fullkomligt vettlöst att vänsterpolitiker ska ha skattefinansierad propaganda. Eftersom media är så vänstervriden och partisk, så borde man få valet att inte finansiera, alternativet till skattefinansierad media är att de helt och hållet ser över hur de framställer nyheter och program så att det speglar alla samhälls intressen, även de som de idag anser extrema eller obekväma.

Eva Bogart (Tucson, 2018-11-14)

#2776

Om SvtSrUr hade sänkt sin budget med hälften så skulle jag kunna gått med på det.

Mats Mellin (Stockholm, 2018-11-14)

#2778

Det är fascistiskt att kräva att svenska folket kollektivt ska stå för notan för public service när det så kallade "public service" har blivit så ofantligt opartiskt och subjektivt. Public service idag riktar sig till den minoritet i Sverige som med glädje och utan kritiskt tänkande sväljer Svt:s och SR:s ibland propagandaliknande informationsspridning.

Rasmus Fröding (Jönköping, 2018-11-14)

#2781

Jag skriver under pga public service ska vara ett oberoende medium utan politiska kopplingar som suger pengar genom tvångs beskattning på något jag aldrig tittar på längre eller vill betala skatt för medans jag bor i schweiz.

Och även om det kanske inte gäller mig så ska ingen tvingas på att betala för en gratis allmän tjänst.

Daniel Mellqvist (Luzern, 2018-11-14)

#2782

Skattefinansieringen av Public service är ett felaktigt beslut. Skatten ska primärt finansiera rättsstat och försvar.

Patrik Östlund (Sollentuna, 2018-11-14)

#2786

Gräsligt det här då vi är tre i hushållet så vi får mycket dyrare avgift .. vansinne

Kicki Granberg (Piteå, 2018-11-14)

#2787

Fel användning av skatt

Björn Runåker (Spånga, 2018-11-14)

#2800

Behöva betala för något man inte använder tycker jag är skamligt

annette lindholm (nybro, 2018-11-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...