Rädda Hammarö Kulturskola!

Kommentarer

#1002

Det är helt förkastligt att våra politiker inte ser värdet med kultur, speciellt musik som spelas på riktiga instrument.

Elias Ukkonen Widding (Stockholm, 2018-11-10)

#1003

Sluta lägg ner skolor som är älskade utav eleverna!!! Satsa istället mer på dem så ännu fler vill komma dit. Stötta era barn för guds skull! Hur svårt ska det va??

Linda Ohlfeldt (Karlstad, 2018-11-10)

#1013

Jag vet hur värdefull kulturskolan är och har varit för mig, mina barn och många jag känner. Ge barnen STÖRRE möjligheter till sådana här aktiviteter som utvecklar kreativitet, tänkande, självkänsla och självförtroende, samarbetsförmåga och som ger så mycket glädje och samhörighet! Vad ska barnen annars hitta på om ombudet av positiva fritidsaktiviteter minskar så drastiskt i o m nedläggning av både kulturskola och fritidsgård?!

Jenny Leffler Wahlberg (Karlstad , 2018-11-10)

#1014

Kulturskolan är en av, om inte DEN viktigaste institutionen för massor av barn och ungdomar. De positiva effekter en kulturskola för med sig både för barn och övrigtkulturliv går förvisso inte att översätta till kronor och ören, men även om man räknar rent krasst på det ekonomiska, så kommer en nedläggning att kosta mer än vad den sparar på längre sikt.

Marcus Nilsson (Motala, 2018-11-10)

#1019

Får att det är det rätta

Izabella Ahlgeen (Linköping, 2018-11-11)

#1021

Kulturskolan är den viktigaste ungdomssatsningen jämsides idrotten. Alla tjänar på (ung) kultur.

Valter Fredström (Stockholm , 2018-11-11)

#1022

Barn och unga behöver ställen att få vara på istället för att bara vara ute.

Martin Palmberg (Skoghall, 2018-11-11)

#1025

Som eleverna skriver är detta en otroligt viktig aktivitet för barn och ungdomar i vår kommun.

Nanna Beckman (Hammarö, 2018-11-11)

#1029

Jag skriver under för att kulturskolan var min fristad under en period av skolan då jag mådde väldigt dåligt och inte kände att jag passade in. På kulturskolan fick jag känna mig delaktig och fick en känsla av solidaritet som jag sällan har jämnt efteråt. Hammarlundens kulturskola skapade en passion för mig som har blivit en del av min personlighet och format mig som individ. Jag hoppas att de som arbetar där kan fortsätta att hjälpa barn i samma eller liknande situation som mig för jag är idag en bättre människa på grund av dem.

Jonatan Lindström (Karlstad, 2018-11-11)

#1034

Jag har bott i Karlstad i flera år och sett vilken resurs Hammarö Kulturskola är för kommunen.

Morten Hetland (Svedala, 2018-11-11)

#1035

Att lära barn idag att vara del i en kulturvärld av eget skapande och en mängd olika konstarter att se, lyssna och uppleva är oerhört viktigt. Kultur är det som definierar oss. Inte konsumism.

Fredrik Plumppu (Fristad, 2018-11-11)

#1038

Det är lika viktigt att lära barn att vara kreativa som att lära sig matematik och läsa. Våra barn får ett rum där likasinnade samlas för att sprida glädje och får utlopp där den kreativa sidan.

Marika Sjögren (Hammarö, 2018-11-11)

#1040

Jag är uppväxt på Hammarö. Har själv haft mycket glädje av verksamheten under min uppväxt. Ett samhälle utan kultur är inget levande samhälle.

Johanna Eriksson (Hönö, 2018-11-11)

#1041

Kulturskolorna i Hammarö,Karlstad, Kil, Forshaga m fl är tillsammans ovärderliga för regionens musikliv idag och i framtiden. Hammarö kulturskola är en av de mest aktiva och drivande.

Ove Nystrand (Karlstad , 2018-11-11)

#1043

Kulturskolan är det finaste och viktigaste vi har i Sverige att vara stolta över för barn.
Dels främjar det den övriga inlärningsförmågan i grundskolan och otroligt viktig att barn får känna känna glädje med OLIKA SORTERS MUSIK och INSTRUMENT.
Kulturskolan med dess hårt arbetande lärare bidrar att våra barn växer upp till att bli kreativa och lustfyllda människor som är till glädje för andra.

Lars Warnstad (Vaxholm, 2018-11-11)

#1044

Det är så viktigt med musik, teater, dans, kultur - att barn o ungdomar får tillgång till det, får chans att utvecklas i det. Det är en så viktig del av livet som inte får berövas barn o unga på Hammarö.

Helena Fhager (Kil, 2018-11-11)

#1048

Jag skriver under för att jag ser vilken glädje och gemenskap kulturskolan ger min dotter och hennes vänner.

Ann-Christin Persson (Hammarö, 2018-11-11)

#1050

Som elev på kulturskolan och medlem i Elevråd K måste jag säga att jag är så otroligt besviken på hammarö kommun för att ens tala om detta förslag, Hammarö Kulurskola är så viktig för så många invånare i kommunen. Skulle detta förslag gå igenom skulle hammarö kommun förlora en stor del av det som gör den till den kommun den är, och skulle aldrig bi det samma igen

Lisa Kvarnevik (Hammarö, 2018-11-11)

#1052

Jag känner många som jobbar och studerar på denna kulturskolan och vill att de ska få fortsätta att göra det de gör

Melina Karlgren (Stockholm, 2018-11-11)

#1059

Att spara in på barn o ungdomsverksamhet är kontraproduktivt o riskerar i slutänden att slå tillbaka i ökande sociala problem o därmed kostnadsökningar!

Mats Williams (Hammarö, 2018-11-11)

#1075

Jag jobbar som musiker/musiklärare och vet att kulturskolans verksamhet är mycket viktig för barn och ungdommars utveckling för både motoriska och kreativtiva områden. Barn o unga är framtiden för alla kommuner och därför är kulturskolan en mycket viktig enhet för att möta brukarna på alla områden och ämnen som erbjuds! Att lägga ner en bra, befintlig verksamhet är ett steg i helt fel rikning för en kommun som vill blomstra. Hammarö kommun bör satsa på sina unga medborgare!

Tomas Sahlberg (Mariestad, 2018-11-11)

#1077

Att jag inte håller med om detta beslut.

Hilda Wåhlander (Hammarö, 2018-11-11)

#1083

Kulturskolan är viktigt för att ge barn och ungdomar meningsfull sysselsättning.

Ingmar Nilsson (Hammarö, 2018-11-11)

#1088

Mina barn har fått möjligheten att vara med i kulturskolan när de yngre. Uppskattat och roligt! Jag vill att alla ska få chansen att vara med!

Elisabeth Wennerberg (Karlstad, 2018-11-11)

#1090

Viktigt att få prova på olika kulturaktiviteter. Alla ska ha samma möjligheter att prova på kultur.

Pirjo Åberg (Hammarö, 2018-11-11)

#1096

Vi vet hur mycket den psykiska ohälsan särskilt bland barn och unga stiger idag. Det finns inte mycket utrymme att vara en självständig och självtänkande människa i dagens Sverige!
Det måste satsas på positiva influenser som uppmuntrar till självutvecking, individualitet och kreativitet såsom uppenbarligen Hammarö Kulturskola gör.
Vi behöver satsa på mer av vad som folket mår bra av och mindre på sånt folket mår dåligt av!

Sandra Lilja (Skene, 2018-11-11)

#1098

Fel ände i livet att göra nedprioritering på. Barnen är vår framtid och de ska ges de bästa förutsättningar att bli de medmänniskor vi strävar efter. Allt vad kultur innebär och vad det sprider för och mellan människor kommer öka folkhälsan nu och på sikt.

Ulrika Lundell (Hammarö, 2018-11-11)

#1100

Här barnbarn på Hammarö.

Liv Berit Steenbeerg (Öterbro, 2018-11-11)

#1104

Jag skriver på i kraft av kommuninnevånare som personligen fått klä skott för denna kommuns övergrepp vare sig det gäller allmänna medel lr respekt för den personliga integriteten.

anette alexandersson (sko9ghall, 2018-11-11)

#1107

Att satsa på unga och få dem att sysselsätta sig med bra aktiviteter är av största vikt för att förebygga destruktiva aktiviteter senare i livet som kriminalitet, skadegörelse, mobbing mm. Detta är det bästa sättet att spara pengar om det är den totala ekonomin som är viktigt!

Peter Lundell (Hammarö, 2018-11-11)

#1108

Jag har själv deltagit i musikskola, även mina barn har fått sin utbildning där!! Och även ungdomsverksamheten. Rasera inte detta!!!!

Bertil Augustsson (Hammarö, 2018-11-11)

#1111

Politikernas trångsynthet och kortsiktiga tänk! Hur är er människosyn och känsla för barn ungdomar när ni drar in en väl fungerande verksamhet? Ni förlorar dessutom renommé som en kommun människor ska tänka sig att flytta till! Fattigt i anden är vad det är!!!

Lena Klaesson (Ljungby , 2018-11-11)

#1112

Jag är skyldig mycket till kulturskolan. Här spenderar jag ungefär två timmar i veckan där jag ägnar mig åt piano, gitarr och musikteori. Det har varit en portgång till vad som har visats sig bli ett av mina livs största intressen. Från mitt engagemang har jag fått mycket som har kommit att förändra mig som person. Jag har fått självinsikt och självförtroende, jag har lärt mig att bli bättre på att ta emot kritik utom såväl som inom. Allt detta har gjorts möjligt på grund av kulturskolan. Jag är säker på att jag inte är den enda som känner på detta vis.

Jag kan verkligen inte lägga mig bakom beslutet att spara på pengar genom att lägga ner kulturmöjligheter för oss ungdomar. När ni väljer att prioritera ombyggen i Skoghall centrum och att slänga problem som mörmoskolans mögelskador under mattan tills det är för sent tas detta ut på befolkningen. Något måste göras för att finansiera kommunen, och oavsett vad så kommer det tas ut på oss medborgare. Det finns bättre alternativ till sparande, snälla överväg dem. Vi befinner oss i en tillväxtfas, om ni gör rätt beslut kommer kommunen att frodas. Gör ni fel kanske ni finner att det inte finns särskilt många ungdomar kvar.

Filip Adolfsson (Hammarö, 2018-11-11)

#1114

Klart kulturskolan ska vara kvar!

Sara Olsson (Karlstad, 2018-11-11)

#1124

Varje kommun bör ha en kulturskola. Just Hammarös ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag var både flöjt- och pianoelev där under många år. Att prioritera bort kultur kan aldrig leda till något gott.

Lovisa Lothigius (Kumla, 2018-11-11)

#1135

Därför att stora värden går förlorade få för barn och ungdomarna.
Deras glädje att få träffa likasinnade gör att musicera och växa som individer. Att ens komma på tanken att fördärva något så positivt för barnen och den glädje och nytta musiken innebär är helt otroligt kallsinningt tänkt.
De kronor ni spar på kort sikt uppvägs inte av det tomrum som en nedläggning innebär.
Det är lätt stt riva ner men bygga upp en kulturskola tar tid, besinna er, buntar ifrån mängder sv barn något mycket meningsfull. Vad ger ni tillbaka istället?

Gunnar Olofsson (Huddinge, 2018-11-11)

#1136

Jag skriver under då kultur är en oerhört viktig del av allas liv, således även unga liv. Om Hammarö Kulturskola försvinner, så försvinner även en plats för många unga som har sin trygghet där. Unga som kanske inte trivs i ett innebandylag eller hemma vid en dator. Det skulle döda ambitionen hos så många unga som vill hålla på med musik. Utan unga musikanter blir inte Hammarö Kommun densamma, och utan Hammarö Kulturskola blir inte livet för kommunens unga lika bra som det är idag.

Agnes Thyselius (Hammarö, 2018-11-11)

#1138

Jag skriver under pga att jag själv har barn och bor i kommunen. Vill att mina barn ska ha möjlighet till denna kulturella stimulans så som jag själv fått under min uppväxt.

Magdalena Eriksson (Hammarö , 2018-11-11)

#1142

Helt vansinnigt att överhuvud taget föreslå en nedläggning av kulturskolan! Det är så otroligt viktigt att barn och ungdom gör nått meningsfullt och utvecklande på sin fritid och kullturskolan erbjuder detta samt att ett rikt kulturliv måste byggas från grunden igenom barnen. Människor behöver inte bara nått att leva av utan även något att leva för och ett samhälle utan kultur blir ett mycket fattigt samhälle. Stopp planerna om nedläggning av Hammarö Kulturskola!!

Tino Fjeldli (Karlstad, 2018-11-11)

#1147

Jag skriver under pågrund av att jag utifrån egna erfarenheter som lärare och elev av ett estetiskt ämne tror, tycker och upplever att kulturen både gynnar och stärker unga individers utveckling. Det hjälper de att tänka utanför boxen skapa en självinsikt och en fin gemenskap med öppenhets tänk gentemot andra.

Jennifer Svensson (Karlstad , 2018-11-11)

#1150

Min syster och mina systerbarn har stor glädje utav Kulturskolan.

Malin Ankarberg (Stockholm, 2018-11-11)

#1151

Kulturskolan betyder så mycket för så många. En viktigt del i samhället och för dess kultur.

Else-Marie Meier (Örebro, 2018-11-11)

#1152

Hammarö, mina barn behöver kulturskolan!

Katja Bengtzing (Hammarö, 2018-11-11)

#1154

Musikskolor är en otroligt viktig institution i samhället som aldrig är värda att läggas ner, på grund av det viktiga de bidrar till samhället: ungas upptäckande av musicerande.

Markus Mattsson (Örebro, 2018-11-12)

#1158

Det är idioti att lägga ner en kulturskola.

Peter Söderblom (Stockholm, 2018-11-12)

#1161

Jag gick där, jag älskade stället och lärarna. Låt inte detta fina gå ur tiden. Bevara det fina ni har på ön.

Rickard Hallerbäck (Göteborg , 2018-11-12)

#1163

Viktigt för barn o ungdomar!!

Monica Johansson (Karlstad , 2018-11-12)

#1166

Spara inte på barnen!!

Sara Nordmark (Hammarö, 2018-11-12)

#1167

Kultur är viktigt och ska finnas tillgänglig för alla.

Emil Lindahl (Uppsala, 2018-11-12)

#1168

Kulturskolans arbete är viktigt och borde integreras i grundskolan och gymnasieskolans verksamhet. Musiken och att spela instrument behövs för hjärnans utveckling.

Emelie Gemzell (Motala , 2018-11-12)

#1171

Jag växte upp på Hammarö och tycker det är självklart att ungdomarna, liksom jag hade, ska ha ett fint utbud av kultur.

Rosita Strömvall (Stockholm , 2018-11-12)

#1179

Kulturskolan är en viktig mötesplats för kulturintresserade i alla åldrar

Malin Werling (Arvika, 2018-11-12)

#1184

Kultur är viktigt för stora och små.

Maria Moss (Hammarö, 2018-11-12)

#1187

I en tid då psykisk ohälsa ökar kraftigt bland barn och ungdomar, och vi tillbringar allt mer tid i digitala miljöer utgör aktivt utövande av musik och kultur ett viktigt inslag i ungdomars vardag och livsmiljö. Att i en kommun där antalet barn och ungdomar ökar samtidigt ta bort en viktig arena som möjliggör utveckling och kvalitativ sysselsättning för den gruppen framstår helt befängt!

Lasse Magnell (Hammarö, 2018-11-12)

#1188

Kulturskolan är en viktig del i många barn och ungdomars liv, att lägga ned den är inte ett alternativ.

Emma Andersson (Karlstad, 2018-11-12)

#1190

Kulturskolan är så viktig för alla barn o ungdomar gillar inte idrott så kultur är ett bra komplement.

Margareta Nersjö (Hammarö, 2018-11-12)

#1191

Det är viktigt med kulturskolor. Samhället grundar sig på kultur.

Lena Andersson (Alingsås , 2018-11-12)

#1195

Kulturskolan är det bästa med Hammarö kommun! Lyhörd och driftig chef, engagerar elevråd! Vem vill bo på en ö utan kultur!?

Katarina Kvarnevik (Hammarö, 2018-11-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...