Rädda Hammarö Kulturskola!

Kommentarer

#602

Kulturskolan fyller ett stort behov av kulturell återväxt i kommunen

Göran Westberg (Skoghall, 2018-11-09)

#603

Kultur är viktigt och skall vara tillgänglig för alla och det hjälper Kulturskolan till med att göra!

Charlotte Lander (Hammarö, 2018-11-09)

#604

Jag vill stödja den bra musikverksamheten som finns inom kommunen!

Per Klittsäter (Skoghall, 2018-11-09)

#605

Alla barn ska kunna utöva sina intressen oavsett vilken inriktning det är och om kulturskolan läggs ner av kommunen tar kommunen bort möjligheterna för barn att testa, utöva, träna och utveckla sina kunskaper i alla inriktningar som kulturskolan erbjuder.

Jon Fritzson (Hammarö, 2018-11-09)

#607

Flöjtist och har bott i Värmland och ser jobbet ni går som mycket värdefullt!

Marie Larsson Söderberg (Stockholm, 2018-11-09)

#608

Hammarö kulturskola har betytt väldigt mycket för mina barn och jag blir förskräckt när jag läste förslaget att dra ner på flera viktiga barn och ungdomsverksamheter. Hammarö har varit en bra kommun för barn att växa upp i. Värna om det! Det tar tid att bygga upp men snabbt att rasera verksamheter.

Maria Hallerbäck (Karlstad, 2018-11-09)

#612

Låt Kulturskolan vara kvar! Den är bra för våra barn och ungdomar! Spara inte på fel saker!

Anne Wivhammar (Hammarö, 2018-11-09)

#618

Där läggs grunden för många och kanskee enda möjligheten att få hålla på med sång och musik!

Lena Karlsson (Hammarö, 2018-11-09)

#619

Kultur är en så viktig ingrediens i människors liv. Stora som små

Catrin Björn (Sandviken , 2018-11-09)

#621

Kulturen är livsviktig för ett bra och levande samhälle!!! Kulturskolan är
viktig för våra barns utveckling till trygga, kompetenta och kulturbärande individer.

Johan Ahlström (Hammarö , 2018-11-09)

#622

Barn och unga mår bra av kulturell aktivitet.
Deras nutid o framtid växer positivt.

Eva Pettersson (Karlskoga, 2018-11-09)

#623

Alla Kommuner Med Självaktning Satsar på kulturskolans verksamhet!

Alexandra reuter (MARSTRAND, 2018-11-09)

#625

En kulturskola i varje kommun borde vara obligatoriskt. En skola med stolta traditioner!

Åsa Österdahl (Cisby, 2018-11-09)

#627

Den ger barn på Hammarö en fantastisk möjlighet att prova på samt utvecklas inom musik och teater. Har själv barn som gått där och som numera går musiklinjen på Sundsta, tack vare just Hammarö kulturskola. Hoppas verkligen den får leva kvar!

Gry Skar (Karlstad , 2018-11-09)

#628

Kulturen behövs. Jag har studerat där och det var fantastiskt. Låt dagens skolungdomar få samma chans som jag.

Erik Hjorth (Hammarö, 2018-11-09)

#630

I ett alltmer stressigt samhälle, där många ungdomar lider av stress och psykisk ohälsa, är kultur en oerhört viktig källa till återhämtning och utveckling av sociala förmågor som behövs i vuxenlivet. Musicerandet stärker även psyke och koncentrationsförmågan. Forskning visar att människor som utövar kulturella aktiviteter, presterar betydligt bättre än andra i teoretiska kärnämnen, såsom matematik.

Patrik Ahlberg (Knivsta, 2018-11-09)

#632

Kultur är viktigt och ska finnas till för alla oavsett var en bor!

Cristina Holmqvist (Stockholm, 2018-11-09)

#635

Min kusin går på den kulturskolan och jag själv har spelat på kulturskola och vet hur mycket glädje och lugn det ger en! Alla ska ha möjligheten till det!

Hanna Sundqvist (Linköping, 2018-11-09)

#636

Min bror är väldigt aktiv i kultur skolan och det har utvecklat honom som person. Han är inte lika blyg som han brukade vara utan nu tar han plats och tror på sig själv. Jag själv var väldigt delaktig i kulturskolan när jag gick på låg och mellan stadiet och det är därifrån många av mina gladaste skol minnen kommer ifrån.

Julia Thorstensson (Hammarö, 2018-11-09)

#637

Har spelat trumpet, gått i orkester och kör i åtta år och tycker verkligen om det. Jagskriver på för jag och min syster vill kunna fortsätta med våra fritidsintressen, och jag vill även att vår lillebror ska få chans att lära sig spela ett instrument.

Lovisa Werselius (Karlstad, 2018-11-09)

#639

Man måste hålla kulturen igång

Lars Ekängen (Hammarö, 2018-11-09)

#641

Skandal att lägga ner kulturskolan.
Kultur är navet i samhället, det som ger musik och glädje, kunskap och livsrikedom till alla.
Vad händer med det här landet?

Cecilie Løken Hesselberg (Åkersberga, 2018-11-09)

#646

Kulturen är central för att ge barn och unga en meningsfull sysselsättning och att satsa på kulturen ger mycket tillbaka till kommunen som inte kan mätas i pengar för det ger något större. Jag tror att främja kulturen leder till en ökad gemenskap inom en kommun och även till minskad ungdomsbrottslighet förutom all fantastisk underhållning som det kan bjudas på för allmänheten.

Alexander Mihlzén (Säffe, 2018-11-09)

#647

Jag har arbetat som lärare i musik i 10 år och på nära håll sett hur kulturutövande bidrar till att dels berika barn och ungdomars liv, ge dem möjligheter till en meningsfull fritid, men också hjälpa dem att utveckla färdigheter som behövs under livets gång. Kulturskolan är en liten, men mycket värdefull del i samhällsbygget och att lägga ner kulturskolan skulle frånta många ungdomar möjligheten att utveckla sina kreativa och konstnärliga sidor. Dessutom skulle det vara ett stort misstag om Hammarö vill fortsätta att vara en attraktiv kommun att flytta till och en katastrof för ett levande kulturliv på Hammarö.

Emil Kunze (Göteborg, 2018-11-09)

#649

Inskränka barns utbildning- vad händer med näst kommande generation då?

Annika Fredriksson (Limhamn, 2018-11-09)

#652

Kulturskolan var otroligt viktig för mig när jag växte upp både socialt och för möjligheten att få sjunga o spela. Jag hade annars inte haft möjlighet att gå hela vägen och bli musiker som jag är idag

Maria Garlöv Thorsell (Sundsvall, 2018-11-09)

#653

Bevara kulturskolan!!!

Jonas Andersson (Karlstad, 2018-11-09)

#657

Bevara min gamla musikskola

Anna Hjalmarsson (Säffle , 2018-11-09)

#660

Tidigare Hammaröbo, farmor tillbbarnbarn som är aktiva musiker i kulturskolan. En kommun utan en kulturskola är en mkt fattig kommun‼️‼️

Barbro Hansson (Säffle, 2018-11-09)

#665

Alla barn måste få olika valmöjligheter inte bara idrott!

Ola Stark (Hammarö, 2018-11-09)

#668

Jag är "Öa bo o vill att det ska finnas lite av allt till alla!!

Helle Johansson (Hammarö, 2018-11-09)

#670

Kulturskolan har betytt så otroligt mycket för mig under min uppväxt. Var där nästan varje dag efter skolan. Musiken var ett ljus i mörkret när livet var tufft. Kan inte begripa hur en välmående kommun som Hammarö ens tänker tanken att beröva barn och ungdomar de möjligheter som kulturskolan ger.

Karin Johansson (Tartu, 2018-11-09)

#673

Kulturskolan är viktig och många av oss älskar den. Att ta bort den skulle vara ett av kommunens dummaste beslut någonsin. Och det säger mycket.

Alice Dalevi (Hammarö, 2018-11-09)

#681

Skolan är en viktig del av samhället. Långt mer viktig än vad många kanske tror. Speciellt för de barn och ungdomar som går där och hittar sin identitet inom kulturen. Så var det för mig när jag gick där. Den har format mig i mer än bara musikaliskt kunnande utan också socialt samspel. Lyssna på ungdomarna-det kommer att löna sig.

Therése Wiberg (Vetlanda, 2018-11-09)

#685

En kommun med ett rikt kulturliv är en attraktiv kommun. Jag har växt upp på Hammarö med kulturskolan både som elev och besökare till koncerterna. Kulturskolan har stärkt individer och bidragit till att skapa ett sammanhang för eleverna. Många av mina nära verkar som yrkesmusiker eller liknande idag, säkert tack vare kulturskolan. Många andra kommuner har insett vikten av kultur, hur den gynnar tillväxt på olika plan. Läs länk där Kultur i Väst har samlat viktiga argument för varför kulturen behövs: http://www.kulturivast.se/samhallsutveckling/argument-for-kultur.

Anna Olofsson (Norrköping, 2018-11-09)

#686

Alla barns rätt till meningsfull fritid

jonna Winslow (Skoghall, 2018-11-09)

#688

Viktigt för våra ungdomar.

Naemi Borgman (Hammarö, 2018-11-09)

#689

Kulturskolan utvecklar barn och unga socialt, emotionellt och kreativt. Den generationen som ska ta över!

Anders Edwall (Karlstad, 2018-11-09)

#695

Lena sörensen

Lena Sörensen (Skoghall, 2018-11-09)

#698

För mig är det viktigt att Hammarö behåller kulturskolan!

Karin Lindblom (Skoghall, 2018-11-09)

#701

Kulturskolan är bra för att barn och ungdomar kan åka och spela instrument, dansa eller sjunga istället för att sitta med sin telefon kanske. Sen är jag själv medlem i kulturskolan och vill att det ska vara kvar!

Frida Bråby (Hammarö, 2018-11-09)

#703

Stöttar min lokala broder.

Gabriel Yngve (Sundbyberg, 2018-11-09)

#708

Har två barn som går på kulturskola.

Maria Lindh (Hammarö, 2018-11-09)

#710

Jag skriver under på grund av att Kulturutövning är en garanterad grund för god utvecklng på individ och medborgarskapsnivå. Vissa barn behöver detta istället för idrott. Svik dem iinte! Det är ofattbart för mig hur en rik kommun som Hammarö ens tänker denna tanke. Ett samhälle utan kultur är inget. Ni blir förlorare.

Elisabeth Wennö (Karlstad, 2018-11-09)

#713

Lars odenbrand

Lars Odenbrand (Hammarö, 2018-11-09)

#714

Johan dahlgren

Johan Dahlgren (Skoghall, 2018-11-09)

#723

Alla kommuner behöver erbjuda barnen en tillgänglig kulturskola som kan möjliggöra för kulturella upplevelser och kulturell bildning för barn ur alla samhällsgrupper. Kultur gör skillnad och stärker förutsättningarna för annat lärande, samt har en viktig funktion för ett samhälle där människor ser och bryr sig om varandra.

Elvira Caselunghe (UPPSALA, 2018-11-09)

#724

Kulturskolan ger alla barn samma möjlighet att spela, sjunga, dansa, oavsett bakgrund, och ta del av en varm gemenskap där självkänslan kan växa. Det verkar vansinne att stänga något sådant. Vad blir det för samhälle, där inte sådant finns?

Åslög Dahl (Västra Frölunda , 2018-11-09)

#726

Karlstad har en kulturskola där vem som helst kan lära sig ek ny talang. Jag personligt har lärt mig att spela gitarren och pianot med hjälp av kulturskolan. Den möjligheten borde alla få, för att estetiska talanger hjälper oss att utvecklas.

Ahmed Bogatyrev (Karlstad, 2018-11-09)

#729

Jag har tre barn som kultur och musik är oerhört viktigt för!! Denna glädje, trygghet och gemenskap vore tragiskt om ni försakade!

Sofia Linder (Skoghall, 2018-11-09)

#733

Kulturutövning är en indikation på att vi lever i välfärd. Det utvecklar människor och samhörighet i samhället. Kulturskoleverksamheten i Sverige är grunden för en av de största exportindustrierna vi har! Det är en investering för framtiden!

Malin Strandli (Örebro, 2018-11-09)

#740

Jag skriver på för att ni som vill lägga ner kulturskolan är helt dumma i huvudet. Jag gick där i ett par år och det var väldigt lärorikt och tack vare det så kommer jag alltid kunna plocka upp en gitarr och ha kul. Det ska ni inte ta bort från barn i framtiden, dra åt helvete.

Kaemon Popplewell (Karlstad, 2018-11-09)

#742

Vad tänker Hammarö kommun att ungdomarna ska göra på sin fritid som är bättre än att utveckla sig genom kulturutövande?

Lena Risberg (Göteborg, 2018-11-09)

#743

Vi behöver göra mer för våra ungdomar. Inte ta bort saker.

Åsa Ring (Skoghall , 2018-11-09)

#745

Kulturen behövs i vårt samhälle! Kulturskolan är oerhört viktig för framtida yrkesmusiker, amatörmusiker Koch alla som njuter av att lyssna på musik. Att lära sig spela ska vara tillgänglig för alla oavsett inkomst, så tänk ett varv till! Bevara kulturskolan på Hammarö. Vi har flera gånger besökt orten för att köpa instrument till vår dotter hos eldsjälen Bengt Steinert.

Lena Nygren (Listerby , 2018-11-09)

#746

Kulturskolan har varit en oerhört viktig del av min uppväxt och betytt mycket för den person jag är idag. Jag var med vid uppstarten av Elevråd K och har en mängd positiva minnen från den tiden.

Hammarö kulturskola är en ovärderlig tillgång för Hammarö kommun. Personalen på kulturskolan är helt fantastisk och stämningen är underbar. Det är en plats att känna sig välkommen och hemma på - något som jag tror är väldigt viktigt för många barn och ungdomar, framförallt de som kanske inte känner att de passar in i andra sammanhang (t ex sportvärlden).

Förutom allt detta är det viktigt att ge alla barn och ungdomar möjlighet att utveckla sina kreativa sidor, jag är övertygad om att det gynnar både individen och samhället.

Hammarö kulturskola måste få finnas kvar! Det finns alldeles mycket att förlora på att lägga ner en så fantastisk och viktig verksamhet.

Sara Bångerius (Linköping, 2018-11-09)

#747

Kulturskolan är så viktig för ungdomars utveckling och skall vara till för alla oavsett föräldrarnas inkomst.

Gerd Finnstam (Skoghall, 2018-11-09)

#748

Kultur är viktigt.

Birgitta Breitkreuz (Säffle, 2018-11-09)

#750

Mkt uppskattat av vår dotter Klara, snart 7 år.

Therese Uddenstig (Hammarl, 2018-11-09)

#753

Jag skriver under för att kultur är en nödvändighet för ett funktionellt samhälle och ska finnas till för alla.

Sara Kollberg (Göteborg, 2018-11-09)

#754

Ett dåligt beslut.

Johan Stjärnborg (Skoghall, 2018-11-09)

#756

Oerhört viktigt med kultur för oss alla och alldeles speciellt i tider med mycket oroligheter i samhället. Vi behöver värna om mötesplatser där vi samlas kring skapande och där möjlighet ges att uttrycka oss. Sång, musik, teater är så viktigt och varje ung människa som kan få tillgång till dessa verktyg står bättre rustad för ett gott liv.

Anna Bångerius (Karlstad, 2018-11-09)

#760

Anser att det är en demokratisk rättighet att det finns en kulturskola i varje kommun

Anna Hansson (Hammarö, 2018-11-10)

#761

Jag stöder arbetet med att vårda och utveckla kultursverige och där är Kulturskolan av största vikt.

Nils Landgren (Stockholm, 2018-11-10)

#766

Jag är fd elev! Skäms Hammarö kommun att ens tänka tanken!!

Lisbeth Lindholm Vahtras (Linköping, 2018-11-10)

#767

Kulturskolornas verksamhet är så viktig både som kultur- och traditionsbärare och för de elever som går där.

Rose-Marie Johanson (Sundbyberg, 2018-11-10)

#770

Barns behov av en kulturskolas utbud i närheten är ovärderligt. All forskning visar på de estetiska ämnena gynnande effekt -för individen, för skolan och inte minst för samhället i stort! Eftersom den verksamheten redan är kraftigt reducerad i skolan är kulturskolan både nödvändig och oersättlig.

Lhina Hansson (Linköping, 2018-11-10)

#779

Det överallt skärs ner på kulturbudgetar trots att oändligt många forskarrapporter talar om fördelarna med kultur på schemat.

Mattias Jarlhed (Falköping, 2018-11-10)

#781

Nu måste politikerna börja tänka i denna kommun!!!!

Helene Wiberg (Hammarö, 2018-11-10)

#783

Jag stödjer elevrådets önskan om att behålla den viktiga Kulturskolan!

Ingrid Engarås (Stockholm, 2018-11-10)

#788

Jag skriver under för att detta är en viktigt plats för våra barn och ungdomar, där få de vara sig själva och utvecklas.

Linda Vadelius (Hammarö, 2018-11-10)

#794

Kulturskolan är jätteviktig för alla barnen på Hammarö!

Anna Andersson (Skoghall, 2018-11-10)

#798

Hur kan man ens överväga att lägga ner en kreativ oas? Hammarö kulturskola är ovärderlig för de barn som har andra intressen än tex puckar och bollar. De flesta människor älskar att lyssna på musik, och att främja återväxten av skapande musicerande kreativa ungdomar är fantastiskt värdefullt och något som Hammarö kommun skall vara stolta över och värna om!

Mats Johnson (Hammarö, 2018-11-10)

#800

Kulturskolan är en fantastisk mötesplats, där ungdomar får utöva musik och samtidigt får lära sig att fungera i grupp.

Kjell Björnstad (Karlstad, 2018-11-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...