Rädda Riksby koloniområde - Låt kolonierna leva!

Kommentarer

#401

Behålla denna oas i storstan.

Ulf Zettervall (Södertälje, 2018-08-24)

#404

Jag värnar om vår kultur och natur och självfallet koloniområdet. Att bevara och ej inskränka på miljön i området.

Irene Fahlberg (Stockholm, 2018-08-24)

#414

Jag skriver under pga att vi behöver grönområden och även bevara den kultur som koloniområden är

Rolf Carlström (Bromma, 2018-08-24)

#419

Viktigt med grönområden! Mysig miljö!

Carina Bolldén (Stockholm, 2018-08-24)

#423

Koloniområden behövs. För mig att promenera och långsamt cykla igenom. För barnen som får se träd och växter i unik miljö.

maria bergman (bromma, 2018-08-24)

#426

Vill rädda koloniområdet. Det behövs.

Maud Ströman (Stockholm, 2018-08-24)

#427

Grönt är skönt!

Angelica Idenving (Beckomberga, 2018-08-24)

#429

Jag tar promenader i området och uppskattar kulturmiljön och värnar det unika i området och i varje koloni.

Petra Söderholm (Bromma, 2018-08-25)

#437

Koloniträdgårdarna behövs som de grönområden de är med gamla uppvuxna trädgårdar. Charmiga områden som gör Bromma till den oas det är, intill Bromma flygplats.

Margareta Olsson (Vällingby, 2018-08-25)

#438

Storstaden behöver områden för rekreation och sysselsättning på fritiden för alla medborgare, stora som små. Koloniverksamhet och framför allt trädgårdsarbete har en socialpedagogisk funktion och bidrar till välmående och avkoppling för människor i en storstad. Därtill kommer det kulturhistoriska arvet som är väl värt att vårda, från gamla idag ovanliga äppelsorter till vårt sociala arv under förra seklet som är en viktig del av Stockholms historia och utveckling, inte minst för framtidens stockholmare. Kunskap om växtlighet och hållbar miljö skapas med fingrarna i jorden! Utveckla istället den befintliga koloniverksamheten för att så radikalt avveckla med något som är oreparerbart!

Åsa Bäärnhielm (Stockholm, 2018-08-25)

#440

Rädda Riksby kolloni område

Kenth Swenson (Stockholm, 2018-08-25)

#442

Staden måste få behålla grönområden, träd och växter.Koloniområden kom ju till just för den sakens skull! Bygg inte bort traditionsrikt koloniområde!

lisa engström (stockholm, 2018-08-25)

#448

Viktigt att det finns kvar för de som odlar mm!
Och för oss andra.. som rekreation att vandra i området, så vackert där året om! Behövs gröna lungor och korridorer i staden, även för bin, humlor, fåglar och andra djur. Och för klimatet!! Känner också för området eftersom jag gick i högstadiet i Riksbyskolan!!

Kristina Johansson (Stockholm , 2018-08-25)

#449

Koloniområdets kulturella värde är stort!

Christa Nissen (Stockholm, 2018-08-25)

#451

Jag vill rädda planeten, insekterna, grödan och koloniområdena

Katarina Wolf (Bromma Stockholm , 2018-08-25)

#452

Koloniområdena i Bromma är små viktiga oaser för oss som bor i närheten. Bostäder måste kunna byggas utan att nagga på dessa områden.

Inger Norberg (Bromma, 2018-08-25)

#458

Mina barndsoms- och ungdomstrakter!

Monica Nilsson (Täby, 2018-08-25)

#460

Har sjalv en stuga och har manga grannar som skulle fa sina gardar beslagtagna. Min egen gard skulle hamna i skuggan av ett hoghus.

Frank Jansson (Sundbyberg, 2018-08-25)

#461

Att allt annat e ju skamlöst....

Patrik Dahlberg (Fabrica di roma, 2018-08-25)

#464

Alla behöver oaser att hämta kraft från. Det är underbart att promenera i koloniområdet. Det är ett kulturarv som vi i stället borde vårda.

Katarina Berti (Bromma, 2018-08-25)

#465

Jag har tidigare bott i anslutning till koloniområdet

Jonas Johansson (Norrtälje , 2018-08-25)

#467

Kolonimiljön måste bevaras, likaså Lillsjöområdet. Vägarna i området klarar inte mer trafik vilket blir resultatet av fler bostäder.

Stina Thörn (Spånga, 2018-08-25)

#469

Viktigt att bevara i Riksby!!
Vi kan inte bygga bort all natur.
Jag promenerar ofta vid kolonin.
Fint med odlingarna, blommor o blad.
Getingar, Bin, Humlor trivs. Lika viktiga de!!!

Viveca Persing (Riksby, 2018-08-26)

#473

Vill bevara det området.

Birgitta Hammargren (Nacka, 2018-08-26)

#475

Jag tycker man ska bevara koloniträdgårdar.

Marie-Louise Christiansen (Stockholm, 2018-08-26)

#478

Bevara vårt kulturarv med kolonier i staden

Ulrica Nirdström (Sundbyberg, 2018-08-26)

#483

Jag vill vara med och rädda vår ( Riksby koloniområde ) koloni.

Samuel Muiruri (Sundbyberg, 2018-08-26)

#485

Det är mycket viktigt att ha kvar kolonilotter i Stockholm. De är gröna lungor som är till glädje både för ägare och promenerande i området.
Förstör inte för oss kolonister!!

Gerd Bylund (Bromma, 2018-08-26)

#486

Jag vill att alla koloniområden ska bevaras.

Anette Wallin (Stockholm , 2018-08-26)

#489

Vi måste bevara oaser. Detta vackra område förtjänar att få finnas kvar.

Renee Delborn (Sollentuna, 2018-08-27)

#500

Det räcker med rivningar av vår historia.
Låt kolonilotterna vars kvar. De är ovärderliga.

Cecilia Westman Bergared (Stockhol, 2018-08-28)

#503

Koloniområden måste fortsätta leva. Både för de som har en stuga, men också för att det är en lunga i staden och utgör ett vackert o rogivande promenadstråk.

Catharina Poppelier (Bromma, 2018-08-28)

#505

Jag skriver under på grund av att dessa områden är en kulturskatt och måste bevaras.

Ulrika Karlsson (Stockholm, 2018-08-28)

#508

Jag skriver under för att min vännina ska få ha sitt fina hus och vackra tomt kvar, en ädelsten för henne!

Eva Malmquist (Stockholm, 2018-08-28)

#509

Riksby koloniområde är en pärla och ett kulturarv i Bromma som måste bevaras med sina unika värden.

Richard Skalsky (Stockholm, 2018-08-29)

#514

Jag är mån om en varsam utbyggnad av Stockholm med bibehållna oaser och lufthål.

Peter Johnsson (Stockholm, 2018-08-30)

#515

Jag kallades 'Bosse Polis' i TV-serien 'Koloniområdet Iris'. Jag var kolonist i bara fyra år men det var en underbar tid. Självklart har koloniområdena en plats i Bromma och på alla andra ställen där de finns.

Bo Norgren (Ekerö, 2018-08-30)

#521

Vill behålla koloniområdet med alla fina stugor och trädgårdar

Agneta Rüdeberg (Bromma, 2018-08-31)

#522

Vi behöver grönområdena kvar, ett fritids tillhörande kyrkskolan spenderar varje eftermiddag på dansbanan vid kolonilotterna, fantastiskt möjlighet att kunna vara i naturen för barn.

Erika Löfling (Bromma, 2018-08-31)

#525

Jag har tidigare arbetat som distriktssköterska i Bromma.

Marianne Wilisoo (Helsingborg, 2018-08-31)

#528

Viktigt att bibehålla koloniområdet. Borde vara K-märkt!

Maria Elwing (Stockholm, 2018-08-31)

#530

Jag vill att koloniområdena i Stockholm skall bevaras.

Britt Ramkvist (Stockholm, 2018-08-31)

#536

Jag blir skitförbannad över byggföretagens hysteriska vilja att förstöra grönområden!

Lars Nilsson (Bromma, 2018-09-01)

#537

Nu får det verkligen vara nog med byggande! Ni förstör Bromma. Låt Riksby koloniområde vara.

Bettina Stewart Billgren (Bromma, 2018-09-01)

#539

Gröna områden i stadsplaneringen måste bibehållas och ännu hellre bli flera!

Lena Lundgren (Stockholm, 2018-09-01)

#540

Koloniområdet har ett kulturvärde som ska bevaras.

Birgitta Svanbäck (Stockholm., 2018-09-01)

#545

Jag har bott större delen av mitt liv i Riksby, Bromma, och tycker att koloniområdena är viktiga oaser både för dem som har stugorna och för folk, som jag själv, att promenera i och njuta av lugnet.

Lena Björk'en (Stockholm, 2018-09-01)

#552

Med tanke på koloniområdens viktiga bidrag till den gröna infrastruktur och ekosystemtjänster som våra städer behöver för att nå miljömålen bör alla nedläggningar av koloniområden analyseras noggrant och kompenseras.

Katja Jassey (Stockholm, 2018-09-02)

#554

Att förstöra de fina kolonistugorna med sin vackra och välskötta tomter, som är en del av vårt kulturarv är i mitt tycke inte vettigt, låt sunt förnuft råda, vi kan inte skövla alla vår grönområden, och koloniområden bara för ekonomiska intressen skall råda, det bör finnas andra platser att bygga nya bostäder på !

kent Edlund (Spånga, 2018-09-02)

#557

Riksby koloniområde måste få finnas kvar för det är ett viktigt grönområde för ägarna av kolonilotterna odlar och tar hand om ett kulturarv från 30-talet. Riksby är en oas, en lunga mitt i staden. Området är klassat som en kulturhistoriskt värdefull miljö enligt Stockholms stadsmuseum och får helt enkelt inte röras, bara underhållas, något som ägarna gör med den äran.

Aina Nygren (Bjurholm, 2018-09-02)

#563

Jag skriver under därför att kolonilotternas positiva inverkan på människors liv får ALDRIG förringas. Att gräva, bearbeta jorden, plantera frön och grönsaker som får gro å växa till sig - HELT utan bekämpningsmedel å tillsatser - och sedan skördas, ev tillagas å ffa; åtnjutas. Att vara helt/delvis självförsörjande gällande sitt intag av grönsaker, frukt å bär DET är ETT sätt att leva en mer hållbar vardag!! Det borde VERKLIGEN värderas högt och prioriteras!!

Lisa Bergheden (Stockholm, 2018-09-03)

#565

Upptäckte koloniområdet först nyligen och det är en alldeles underbar oas som måste bevaras!

Anna Nordin Larsson (Stockholm, 2018-09-03)

#567

Tycker att området ska vara intakt med härliga kolonistugor och att vi alla får njuta av de vackra trädgårdarna

Christina Andersson (Stockholm, 2018-09-03)

#575

För omtanke om klimat, miljö, kolonister och alla som vill njuta av den gröna lunga som området är.

Annika Hassbjer (Sundbyberg, 2018-09-03)

#576

Jag har en.kolonistuga i riksby

Sune Bengtsson (Solna, 2018-09-03)

#578

Vi ska behålla detta vackra koloniområde. Det är en viktig lunga i centrala Storstockholm

Ann Billberg (Nacka, 2018-09-03)

#579

Det är fantastiskt fint område att promenera i. Stopp och belägg nu får det vara nog! Låt det vackra området vara kvar!!

Tina Feldhof (Solna, 2018-09-03)

#583

Viktigt att kulturarv bevaras och att det i en modern stadsplanering även ingår grönområden.

Anna Dyrell (Stockholm, 2018-09-03)

#588

VIKtigt att vi tänker på miljön

Ingegerd Olsbro-fehrm (Stockholm, 2018-09-03)

#589

Jag vägrar acceptera att Riksby koloniområde försvinner. Ren grön, skön oas i Bromma.

Vivi Korell (Farsta, 2018-09-03)

#592

jag har bott där o tycker det är lite av ett kulturarv

nita närdin (stockholm, 2018-09-03)

#595

Minns det underbara kolonistugeområdet från min skoltid på 1940-talet. En oas!

Gunnel Melchers (Solna, 2018-09-03)

#596

Det måste bli ett slut på denna förstörelse av gamla fina områden.

Catrine Enhörning (Bromma , 2018-09-03)

#597

Det får vara slut med förtätningar och bygghysteri.

Helena Åman (Sundbyberg, 2018-09-03)

#598

Området är ett jätteviktigt rekreationsområde. Bär mycket kulturhistoria och är en fantastisk sommarstad för massor av familjer. Barnen från skolorna i området får en fin närmiljö att röra si g i.

anna arsjö (Bromma, 2018-09-03)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...