PROTEST MOT JUSTITIEMORDET PÅ CARINA SÄLLBERG VID HELSINGBORGS TINGSRÄTT

Kommentarer

#2

Samhället och rättsväsendet hjälper förövare och straffar offer. Dagens lagstiftning är föråldrad och följs i många avseenden inte alls. Skyddet för kvinnor är obefintligt och förnedringen Carina utsätts för är utom all rimlighet.

(Trelleborg, 2018-06-14)

#4

Det pågår ett justisemord i Hellsingborgs Tingsrätt

(Helsingborg, 2018-06-14)

#8

Vill ha ett hederligt samhälle utan våld och korruption.

(Limhamn, 2018-06-14)

#9

Det är en kvinnofientlig utredning.

(Eskilstuna , 2018-06-14)

#11

Patriarkatet förnekar sig aldrig

(Västerås, 2018-06-14)

#17

På grund av att jag också när jag försökt kämpa för min sons mående istället för att samhället stöttar upp som det överallt så fint står att det ska göra, misstror helt utan att titta på den bevisning som finns. Barnets och mina bistra erfarenheter är inget värda gentemot den rätt en man skall kunna ta sig. Polisen tror mer på förövarens lögner än på vittnen som är anställda av socialen. Familjerätten svarar att jag kan ha missuppfattat när han försökte strypa, som om det är en handling som är öppen för tolkning.
Kvinnor och barn måste kunna få skydd och män skall inte vara skyddade från att behöva stå för sina handlingar bara för att de är män!

(Alvesta , 2018-06-14)

#19

Mänskliga rättigheter - Rätten till frihet och jämlikhet för Carina Sällberg att leva ett liv fritt från hot och våld samt förföljelse i demokratin Sverige

(Funderset , 2018-06-14)

#21

Jag tycker det är viktigt med en oberoende utredning då så många oklarheter föreligger.
Detta för säkerheten för misshandlade kvinnor, politiker och för vår demokrati. Tyvärr motarbetas kvinnor i samhället pga av att de just är kvinnor. Om man strider för sina åsikter och därmed blir obekväm för rättssamhället är det ännu viktigare, eftersom vi historiskt sett ser kvinnor som sinnessjuka om de beter sig ”okvinnligt”. Att tysta kvinnor genom att sinnesundersökas är en skam. Jag känner Carina sedan innan och anser inte att hon är sinnessjuk. Det är en stor förolämpning mot alla kvinnor, både historiskt och i vår nutid.

(Helsingborg, 2018-06-14)

#28

Vill leva i ett land med rättsskydd och rättssäkerhet för alla.

(Eskilstuna , 2018-06-14)

#29

Drevet mot Carina Sällberg är ett rättshaveri utan dess like.

(Kristianstad, 2018-06-14)

#33

För rättvisan!!!!

(Ljusdal, 2018-06-14)

#34

Jag har följt detta via Facebook då jag blev vän med Carina på den tiden vi båda var med i Folkpartiet/Liberalerna. Precis som hon beskriver är det ett påhitt och otillbörligt intresse för hennes person i syfte att misskreditera och skada henne.

(Nordmaling, 2018-06-14)

#37

Rättsskandal som på ett skrämmande sätt visar på den obefintluga rättssäkerheten i Sverige där myndigheter sysslar med maktövergrepp!

(Uppsala, 2018-06-15)

#44

För rättvisa och rättsskydd!

(Trosa, 2018-06-15)

#47

Hon är en kämpe som förtjänar allt stöd

(Stockholm , 2018-06-15)

#49

Detta är inte ett rättsfall, detta är ett justitiemord! Det ena rättegångsfelet efter det andra har lagts på hög och hela åtalet är inget annat än slöseri med de knappa resurser som polis och domstol har! Jag har aldrig sett maken till inkompetens och vänskapskorruption!!! Tjänstefel!!!

(Eskilstuna, 2018-06-15)

#50

Det liknar en häxjakt riktad mot Carina och finns många tydliga juridiska fel. En djup granskning av denna pågående förhandling är på sin plats. Efter en ytlig granskning så faller mycket på sin plats!!

(Perstorp, 2018-06-15)

#51

Jag skriver under på grund av att jag själv är utsatt för ett Justitiemord vid Nackas tingsrätt, där min numera exman stod i domstolen och sa att jag förföljer honom, ska skjuta honom med en pistol mm. Samtidigt vistades han helt obehindrat runt omkring mig och jag vågade inte gå ut. Nu har han legat inne med vanföreställningar.

(Nacka, 2018-06-15)

#52

Det som sker mot Carina är vidrigt, horribelt. Men framför allt BROTTSLIGT .

(Malmö, 2018-06-15)

#53

Orättvisa. Carina Sällberg har behandlats orättvist.

(Helsingborg , 2018-06-15)

#54

Jag skriver under eftersom jag anser att detta är ett rättsövergrepp mot en medborgare.

(Höör , 2018-06-15)

#57

Jag har följt ff allt inläggen om reportern och kan för mitt liv inte förstå hur man kan ställas inför rätta för att han känner sig kränkt. Det som förvånar mig är att det finns resurser att lägga på rättegång i 5 dagar, men dr resurser finns inte när det gäller våldtäkt och grova brott. Jag trodde jag levde i en rättsstat, men inser att så är inte fallet

(Vejbystrand, 2018-06-15)

#61

Detta är ett rättsövergrepp av stora mått. Carina är oskyldig!

(Helsingborg, 2018-06-15)

#73

Förföljelse av kvinnor måste upphöra! Sverige måste vara rättsäkert! Jäv i domstolar bryter ner det demokratiska systemet- vi har sett det förr! Myndighetsmissbruk likaså! Det är allvarligt! Ni ska vara medvetna om att vi ser er!

(Stockholm, 2018-06-15)

#82

Det jsg tagit del av ger mig huvudbru. Svensk rättsäkehet?

(Göteborg, 2018-06-15)

#84

Jag har jobbat med Carina och allt detta känns Såå absurt! Det måste granskas av någon utomstående, ”neutral”.

(Sverige , 2018-06-15)

#88

Tycker onte det är klokt , fet som varit!

(TORSÅS , 2018-06-15)

#91

Självklart ska även Carina Sällberg åtmjuta rättssäkerhet som alla andra i detta land.

(Stockholm, 2018-06-16)

#92

Detta strider mot yttrandefriheten och liknar diskriminering! Pöbel fasoner! Lägsta fasoner på de som ska upprätthålla lag och ordning! Liknar häxprocesser. Den som står upp för lag och ordning ska brännas! Detta bör granskas! Vi är påväg mot en kollaps av rättsystemet!

(Bromölla, 2018-06-16)

#95

Jag skriver under frivilligt för att kvinnor som tar ton inte ska få tystas! Vi har yttrandefrihet i vårt land. Detta är ett ex på hur ofritt vårt land är och hur många även domstolar utövar förtyck mot kvinnor som vågar stå upp för sina åsikter! Vi är påväg bakåt inte framåt!

(Bromölla, 2018-06-16)

#96

Domstolar verkar vara korrupta och syslar i allt för stor grad av åsikter istället för att följa lagen! Se till att domstolen är opartisk och följer vår grundlag! Rättsvidrigt!!!!

(Bromölla, 2018-06-16)

#97

Medverkade 1 dag vid tingsrätten och fick då uppleva denna helt galna idioti. Svårt att tro att det kan fungera likt förklarat, men det har det gjort och gör det! Skriv på!

(Helsingborg, 2018-06-16)

#98

Jag har följt Carinas kamp under en lång tid. Hsr haft henne som lärare på komvux. Detta är egentligen inte relevant i sakfrågan utan det jag skriver under är det som jag uppfattar som maktmissbruk och korruption vilket inte är acceptabelt oavsett vem som utsätts.

(Bjuv, 2018-06-16)

#99

Carina och jag jobbade tillsammans på Liberalernas tidning sommaren efter att allt börjat. Carina kom till tidningen en vecka senare än bestämt, pga både fysisk och psykisk skada efter allt hon gått igenom. Jag kan ingenting om juridik, men litar på Carina och stödjer henne i denna Kafka-process.

(Granada, 2018-06-16)

#100

Verkar vara ett skumt tillvägagångssätt, i Carina Sällbergs rättegång, som intuitivt luktar av patriarkatets makt och äventyrar allas rättssäkerhet

(Helsingborg, 2018-06-16)

#101

Jag skriver under därför att såsom Gunilla Madegård menar att det är ett justitiemord på Carina Sällberg.

(Kalmar, 2018-06-16)

#112

Den sanna verkligheten måste få se dagens ljus! Ensamstående kvinnor måste kunna lita på våra rättsinstanser här i Sverige! Så otroligt viktigt att vi inte tummar en millimeter på detta!!

(Motala, 2018-06-17)

#113

Det är en absurd Kafkalik process som pågår utan uppmärksamhet av våra stora medier. Jag är chockad över att rättsvårdande myndigheter tillåts agera på detta sätt utan ingrepp från någon. Detta hör.inte hemma i ett rättssamhälle.

(Norrköping, 2018-06-17)

#114

Kafkaprocessen mot Carina Sällberg är ännu en som synes mediastämplad skenrättegång i Helsingborgs Tingsrätt vars domares avstegskulturs signum synes är: Det gick ju förra gången sååå"!

Mvh och varmt lycka till Carina!
Thérèse Angélique.

(x, 2018-06-17)

#115

Alla är lika inför lagen. Sveriges domstolar har att följa lagen. Individens rättssäkerhet och rättstrygghet får inte åsidosättas. Vittnen och bevisning får inte avvisas i syfte att styra en dom i en viss riktning. Domen ska spegla vad som framkommit. Legalitetsprincipen ska vara grunden för den dömande verksamheten. Finns det inget brott enligt lag ska heller inget straff utgå. De som är satta att döma ska vara objektiva. Maktmissbruk ska bekämpas och åtgärdas. Jäv får inte förekomma och signaler om jäv i en rättsprocess ska tas på största allvar. Demokratin förutsätter att rättsväsendet fungerar.
Åklagare som med uppsåt vöcker falskt åtal i syfte att oskyldig må bli dömd ska åtalas, dömas och straffas.

(Helsingborg, 2018-06-17)

#120

Sådant agerande hör inte hemma i ett rättvist och korruptionsfritt land

(Västerås, 2018-06-17)

#122

Min dotter är utsatt för en liknande historia.

(Krokom, 2018-06-17)

#123

det är det enda rätta att göra

(Ljusdal, 2018-06-17)

#134

Inte förstå gången jag fått ta del av den svenska hederskulturen.//Charlotta

(Kungshamn , 2018-06-18)

#135

Det måste finnas lite rättvisa även här i Sverige

(KUNGSHAMN, 2018-06-18)

#138

Rättsväsendet uppenbarligen är ett simpelt lotteri. Eller ännu värre, ett korrumperat sådant.

(Vallentuna, 2018-06-18)

#140

Dessa justitiemord måste få ett slut! Ett stort rättsövergrepp inte värdigt en rättstat!

(Falkenberg, 2018-06-18)

#142

46331

(Lilla Edet, 2018-06-18)

#143

Det får inte vara på detta sättet

(Falkenberg , 2018-06-18)

#145

Domen är justitiemord

(Stockholm, 2018-06-18)

#146

Sanningen ska fram och segrar gör den med högt huvud, dvs Carina!

(Skänninge , 2018-06-18)

#149

Det är för mycket märkligt runt dessa åtal och rättegångar och jag tycker detta behöver ses över av andra människor än de som finns i Helsniongborg helt enkelt.

(Åmål, 2018-06-19)

#161

Detta är ju fullständigt groteskt. Man kan lätt tro att ett visst parti redan har tagit över kontrollen av domstolen

(Gunnilse, 2018-06-20)

#167

Att betrakta starka kvinnor som slåss för sina rättigheter som "psykiskt sjuka" hör inte hemma i modern tid!

(Alsen, 2018-06-20)

#168

DETTA är ett rättshaveri UTAN jämförelse - jag är BESTÖRT!

(Vollsjö, 2018-06-20)

#173

Som jurist finner jag det viktigt att detta granskas. Som verksam jurist i vårdnadstvister (medlare på förordnande av domstolen) finner jag det oerhört viktigt att dessa processer går rätt till. Som kvinna och mamma ser jag det som oerhört viktigt att kvinnor, som är utsatta för våld i nära relation, får det stöd som de behöver, och har rätt till.

(Göteborg, 2018-06-20)

#175

Rättstaten ska omfatta även kvinnor och det gör den inte nu. Det här fallet är helt absurt

(Uppsala, 2018-06-20)

#177

Det är mycket märkligt att beordra en §7-undersökning i det här fallet. Mot bara den ena parten i "tvisten"

(RONNEBY, 2018-06-20)

#183

Stoppa patriarkatets härjningar.

(Sigtuna, 2018-06-20)

#189

Rättssäkerheten måste upprätthållas! För alla!!!

(Stockholm, 2018-06-20)

#192

Det är en av de värsta rättsskandal er jag läst

(Fjugesta, 2018-06-20)