Utan bönder ingen civil beredskap

Kommentarer

#1402

Jag anser att vi behöver komma närmare jorden och maten för att uppskatta den så att förutsättningar för en friskare planet och människor med bättre hälsa finns. Med händerna i jorden underlättas fred och kommunikation.

Eva Lundqvist (Höganäs, 2022-05-10)

#1405

Jag önskar att små och stora bönder får det stöd de behöver för att bedriva sin verksamhet, för oss konsumenter och för den biologiska mångfaldens skull.

Veronica Skallefell (Hägersten, 2022-05-13)

#1416

Jordbrukare utför världens viktigaste arbete!

Gunilla Fluur (Näsåker, 2022-06-03)

#1420

Finns inte bönder existerar inte samhället.

Carina Carlen (Stockholm , 2022-06-04)

#1423

Omsorgen om framtiden behöver den odlande människan med respekt för naturens rättigheter, för kärlek till jorden, till allt som lever, till himmel och hav.Den helheten kan vi bara få till tillsammans och genom att reagera och agera

MoonKee Horne (Gävle, 2022-06-06)

#1427

Lokal ekologiskt småbruk är det som är hållbart, ger mest näring, och är i tråd med vår evolution som människor sedan tiotusentals år i samklang med andra organismer, natur och universum

Eva Robertson (Malmö, 2022-08-21)

#1428

NATOS kärnvapen sätter inte mat på bordet i händelse av krig!

TJATTE Hedlund (Arlöv, 2022-08-21)

#1432

På grund av alla ovanstående punkter som presenterats.

Antoula Dallas (Stockholm, 2022-10-28)

#1433

Det finns ingen självförsörjningsberedskap i Sverige och vi kommer att svälta i händelse av krig eller klimatkatastrofer. Vi måste bygga upp en reseliens och ta vara på den kunskap som finns bland Sveriges bönder och småbrukare

Git Aremyr Lundström (Örebro, 2022-11-02)

#1440

Svenska folket inte ska behöva svälta i händelse av kris

Frank Kinnunen (Lomma, 2023-01-19)

#1445

Jag skriver på grund att jag tror vi kommer hamna i en situation där maten inte räcker. Jag önskar att alla initiativ till självhushållning ska uppmuntras och att man ska samarbeta lokalt för att hjälpa varandra.

Marie Lindell (Tyringe , 2023-01-19)

#1449

Jag är jordbrukare själv

Svanhild Emilsson (Årjäng , 2023-01-20)

#1450

Civil beredskap är en livsavgörande fråga och bönder och inhemsk livsmedelsproduktion är en grundläggande förutsättning.

Maria Söderström (122 63 Enskede, 2023-01-20)

#1452

Detta är en mycket angelägen fråga! Vårt matsystem av idag är mycket sårbart. När väl krisen är här är det försent att göra något åt det. Därför krävs åtgärder redan nu under relativ fredstid.

Henrik Pedersen (Vattholma, 2023-01-20)

#1454

Detta är självklart!

Anne-Charlotte Håkansson (Karlstad , 2023-01-20)

#1456

Det här är extremt viktigt! Ingen mat ingen överlevnad.

Marja Bennett (Älandsbro, 2023-01-20)

#1458

Jag skriver gärna under

Kemal Görgü (Stockholm, 2023-01-20)

#1467

Jag står bakom de tre kraven som förslaget framför.

Elin Altergård (Götebrog, 2023-01-23)

#1472

Vi sitter ju i ett läge vi själva gett legitimitet till att privatisera så många basala samhällsfunktioner.
Överallt där privatiseringen tillåts ta över har försämringen infunnit sig ..Skola Infrastruktur -Vård -Bostad mfl Det ska vara statligt /inte inkomstbringande. Beredskapslagren. Helt vansinnigt att det nte uppfylls. Politikerna har misskötts sin uppgift helt klart.

dag wallin (nordingrå, 2023-01-23)

#1474

Jag vill ha ett hållbart samhälle.

Mikel Sola (Hägersten, 2023-01-23)

#1476

Tror vi måste skapa allt fler andelsodlingar, se småskalighet som överlevnadsstrategi, på så sätt ha tillgång till närodlat, minska transporterna osv
Allt för att bidra till överlevnad både för människor, humlor, fjärilar, djur av alla slag...

Hild Lorentzi (Jönåker, 2023-01-23)

#1480

Bönderna är vår viktigaste yrkesgrupp! De producerar vår mat!

René Mortensen (Karlstad, 2023-01-23)

#1482

Till det som redan står i texten vill jag lägga:
- Med dagens jordbruksmetoder är Sveriges självförsörjningsgrad nära noll. De 50% som ibland nämns handlar om hur stor del av maten som produceras inom landet. Men produktionen med dagens metoder är helt beroende av importerat drivmedel, foder, bekämpningsmed, gödning och maskiner. Beredskapslager kan hjälpa oss hantera en akut kris. Bevarad odlingsmark, kunnande och bondekår är ytterligare ett viktigt långsiktigare steg. Men det hittills helt försummade steget för att öka beredskapen i ett långsiktigt strukturellt perspektiv är övergång till kretsloppsbaserad odling på mindre enheter och med mindre insats av långväga fossila insatsmedel. Det skulle även den biologiska mångfalden vinna på.

Hillevi Helmfrid (vimmerby, 2023-01-23)

#1483

Jag önskar fler mindre och hållbara jordbruk både för vår beredskap men också för en levande landsbygd och bevarandet av den biologiska mångfalden.

Anna Bergman (Sätila, 2023-01-23)

#1484

Trygghet, solidaritet

Birger Eneroth (Lidingö, 2023-01-23)

#1485

Civil beredskap är bland det viktigaste vi kan göra och som det är idag är det begränsat till brand och försvarsberedskap. Det finns ingen beredskap för mat öht så när det blir kris kommer det bli kaos efter det att folk börjar missa flera måltder.

David Bennett (Älandsbro, 2023-01-24)

#1487

Livsmedel är viktigt. Viktigare än bensin. Eller el.

Karin Sandqvist (Nacka , 2023-01-24)

#1488

Hela Sverige behöver delta i uppbyggandet av totalförsvaret!

Helena Bergli (Edsbro, 2023-01-24)

#1490

Bönderna tillhör numera el liten del av Sveriges befolkning, men den procenten producerar mat till hela Sverige. Vem ska bruka jorden om inte bönderna. Vem ska sköta djurem? Bönderna behövs för vårt sanhällle. Vem ska se till att affärerna är välfyllda om gränser stängs, import förbjuds och landet drabbas av naturkatastrofer? Alla vill ha natur och vackra landskap - det ör bondens hand och djurens mule.

Rigmor Sylven (Höör, 2023-01-24)

#1492

Vi kommer inom kort att tvingas uppleva matbrist i stora delar av världen pga att stora områden blir obeboeliga och omöjliga att odla på beroende på torka, översvämningar, skogsbränder, extrema temperaturer med mera och då är det viktigt att det odlas där det går att odla för att så många som möjligt ska slippa svält.

Anders Bäcklund (Vännäs, 2023-01-24)

#1495

Sveriges bönder är en viktig del av Sverige och det svenska samhället. Ge våra bönder bättre betalt, betala dem vad de är värda.

Per Olov Olsson (Växjö, 2023-01-24)

#1496

Det är viktigt att vi i fredstid har korta transportsträckor av miljöskäl och jag bedömer att vi har det om vi ökar självförsörjningsgraden. Det här handlar om människors överlevnad på ng sikt.
I krigstid eller kristid är det viktigt med beredskapslager och korta transportsträckor för människors överlevnad på kort sikt.

Jörgen Mohlén (Delsbo , 2023-01-25)

#1498

la@ekografill.se

Lars Petrini (Mariefred, 2023-01-25)

#1500

Småskaligt jordbruk är vägen framåt för både krisberedskap och ett hållbart samhälle.

Linda Nordström (Nyland, 2023-01-25)

#1502

För ett Sverige i mer självständighet.

Anders Jansson (Jönköping, 2023-01-26)

#1506

Detta är livsnödvändigt. Vi står inför risken av storkrig och vi har bara mat för en vecka. Det är alltför enkelt att besegra Sverige. Att inte politikerna själva prioriterar denna fråga är en skam.

Marie Carlsson (Växjö, 2023-01-27)

#1507

Ett land MÅSTE vara självförsörjande!

Gunilla Kultti (Hjo, 2023-01-29)

#1508

I händelse av kris måste Sveriges medborgare garanteras livsnödvändiga förutsättningar. Individuell prepping duger inte. En stark stat ska värna sin befolkning.

Ludvig Israel Fahlvik (HÄGERSTEN, 2023-01-29)

#1511

Jag tror inte på framtida storskalig matproduktion.

Stefan Thörnsten (NorrtÄlje, 2023-01-30)

#1516

Utan bönder stannar Sverige m.

Pia Utriainen (Skarpnäck , 2023-01-30)

#1520

Bönder är superviktiga.

Charlotte Persson (Götene , 2023-01-30)

#1524

Vi måste vara självständiga o självförsörjande. Och stötta våra egna böner

Maria Friberg (Stockholm, 2023-01-30)

#1525

Utan mat kan ingen leva!

Mikaela Hultfeldt (Kristinehamn , 2023-01-30)

#1526

Detta är super viktigt för Sverige

Linnea Zedigh (Falun, 2023-01-30)

#1528

Jag förväntas klara mig en vecka om samhället ballar ur. OK, men sedan då? Utan dagens matimporterande samhälle, hur överlever jag och resten av medborgarna? Nä, vi måste se till att klara oss själva, småbondesamhället har förutsättningar att vara ett resilient och hållbart alternativ. Ge oss möjligheter att ha denna lösning.

Mikael Rosén (Varberg, 2023-01-30)

#1532

Vill vara likasjälvförsörjande som Finland!

Anette Herbert (Bournemouth, 2023-01-30)

#1534

Jag jobbar för att vi ska stärka vårt civila försvar, vår beredskap när det gäller vatten, livsmedel, energi samt infrastruktur.

Per-Ole Lindqvist (Insjön, 2023-01-31)

#1539

Jag är orolig för vår framtida matförsörjning.

Hanna Söderblom (AnderslÖv, 2023-01-31)

#1546

Oro för barnbarnens framtid…

Kerstin Gustafsson (Norrlöping, 2023-01-31)

#1553

Det här låter väldigt förnuftigt.

Karl Nättorp (Göteborg , 2023-02-01)

#1558

Matförsörjning och makt lever maten är en av de viktigaste frågorna. Utan näringsrik mat orkar vi ingenting annat viktigt.

Kali Andersson (Gnesta, 2023-02-01)

#1562

Jag håller med om de tre kraven ni formulerat som syftar till att höja självförsörjningsgraden. Dessa krav anser jag också bidrar till miljö- och klimatmål genom att svenska odlare är generellt mindre beroende av bekämpningsmedelsanvändning (pga kallare klimat, än så länge...) och minskade långväga transporter.

Yvonne Andersson (Årsta, 2023-02-01)

#1568

Viktigt

Sara Danielsson (Iggesund, 2023-02-01)

#1574

Mina barn och barnbarn ska ha en dräglig framtid.

Stefan Green (ArlÖv, 2023-02-01)

#1578

Landsbygden har betydelse,för vår överlevnad!

Magnus Karlsson (Risinge , 2023-02-02)

#1579

adolfo20************

Adolfo Suarez (Göteborg , 2023-02-02)

#1585

Jag tror på det småskaliga

Frida Andersson (Söderköping, 2023-02-03)

#1587

Beroendet av handel över gränserna skadar ofantligt med alla transporter och gör oss sköra som land och folk

Kristoffer Ludvigsson (Hässleholm, 2023-02-05)

#1593

Håller med

Sanja Dedic (Göteborg, 2023-04-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...