Utan bönder ingen civil beredskap

Kommentarer

#812

För miljön, för djuren, för framtiden

Matilda Lindroos (göteborg, 2020-12-05)

#816

Jag håller med!

Danjel Skerfving (Stockholm , 2020-12-07)

#823

Detta problem ska inte finnas i en så kallad välfärdsstat.

Anders Hasselroth (Lidköping , 2020-12-08)

#826

Att min uppväxt var under krigsåren 40-talet i stadsmiljö vi klarade oss ganska bra genom småskalighet ! Kolonilotter, gallringskontrakt i stadsskogar byte av ransoneringskuponger ( tobak mot fläsk ) o.s, v.

Bo Wigren (Vadstena, 2020-12-08)

#829

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2020-12-08)

#830

Jag skriver under på grund av att jag är orolig för de ca tio miljoner som vistas i Sverige - i händelse av t.ex. avspärrning inte kommer att försörja sig med livsmedel. Gunnar Lindstedt har i böcker och artiklar visat att det kan behövas ca 100 000 gårdar/produktionsenheter/lantbruk, där grönsaker, kött, ägg m.m. produceras. Kanske fisk också.

Kjell Martinsson (Göteborg, 2020-12-08)

#833

Jag instämmer med kraven

John Eric Nordin (Ramsele, 2020-12-08)

#834

Att politiker måste ta ansvar för rikets säkerhet vid en kris

Tore Johansson (Arvika , 2020-12-08)

#842

Självklart!

Anne Svare (Skarpnäck, 2020-12-08)

#845

En stark oro att vi förlitar oss på EU då en eventuell kris eller ofred skulle drabba vår regionen i Norden. Eget jordbruk och en chans att rida ut kriser / krig är en nödvändighet!

Niklas Lindblad (Göteborg , 2020-12-08)

#847

Jag naturligtvis håller med uppropet.
Sverige måste bli mer självförsörjande!
Pandemin har visat att vi inte kan lita på samverkan med EU.

Agneta Lögdquist Eriksson (Östersund, 2020-12-08)

#859

Det är viktigt för allas vår framtid!

Lars Andersson (Karlstad, 2020-12-08)

#860

Det är mycket viktigt!

Marianne Björk (Skellefteå, 2020-12-08)

#862

Mycket bra initiativ.

Erika Chotai (Stockholm, 2020-12-08)

#869

Sverige har oroväckande låg grad av självförsörjning av nödvändiga produkter, inte minst mat och gödningsmedel. ( jmf t ex Findland). Viktigt förkrisberedskap. Viktigt för att minska transporter.

Bam Björling (Torshälla, 2020-12-08)

#874

Sverige är sårbart.
Vilka i Sverige avstår frivilligt från mat vid nästa pandemi, om det skulle behövas?

Britta Kahanpää (Norrköping , 2020-12-08)

#878

Erfarenheterna från coronapandemin visar på att en samhällelig beredskap för livsmedelsförsörjningen är alltför dålig.

Jan Hägglöf (Järfälla, 2020-12-08)

#881

Alla länder, samhällen och byar borde vara så självförsörjande som möjligt då det är bra för klimat, miljö och fattiga människor samt gör att alla blir ressilienta.

Håkan Fallqvist (Henån, 2020-12-08)

#888

Det är nödvändigt

Kim Jensen (Huskvarna , 2020-12-08)

#897

Sverige och alla länder bör ha som mål att vara självförsörjande på livsmedel

Peter Rönnberg (Stockholm, 2020-12-08)

#906

Därför att vi bönder behövs oavsett storlek på produktionen.

Birgit Boberg (Forserum Sweden, 2020-12-09)

#908

Jag vill ha ett starkt Sverige som klarar påfrestningar och framtida utmaningar, världen är oroligare nu igen, ta tjuren vid hornen och gör det som behövs! ⅔

Marcus Olander (Oxelösund, 2020-12-09)

#909

Jag skriver under då jag tycker varje del av landet ska kunna ta fram sin mat, sitt uppehälle där det är, det bör odlas mer, farmas mer även i tätt bebyggt område. Mer resiliens.

Anna-Karin Svenlin (Kramfors, 2020-12-09)

#913

Jag skriver under på grund av att självförsörjningsgraden i Sverige är extremt låg och behöver höjas .

Kurt Gustafsson (Örebro, 2020-12-09)

#918

Att tala om ett hållbart samhälle utan att ha en egen försörjning med livsmedel är ganska meningslöst. Vad är det då som ska vara hållbart? Krisberedskapen måste handla om det mest grundläggande för vår överlevnad. Vilka kriser kommer vi att möta? Klimatkrisen som försvårar matproduktion i världen, sociala kriser med växande fascism, krig i vår omvärld som skär av internationella transporter med mat.... Att gulla med Nato och rusta upp svensk krigsmakt motverkar allt säkerhetstänkande. I en studiecirkel läste vi om att den globala krigsindustrin har gått från att vara nationell. De internationella avtalen där industrin och staterna som levererar vapen i praktiken är de som formar utrikespolitiken, utan demokratisk förankring. Det är nog där vi ska söka Sveriges närmande till Nato.

Bernt Lindberg (Falun, 2020-12-10)

#919

Utan mat - inget liv!!

Kjell Andersson (Olofström , 2020-12-10)

#921

Jag skriver under för att jag anser att vi ska ha det skyddet och möjligheten. Jag kräver oxå att Av kingdom of Sweden tar sitt ansvar både för oss som levande människor under common law och för att de nyttjar oss som juridiska personer de faktiskt skrivit ett lagbindande kontrakt med ipm att vi givits ett personnummer. Vi drivs som ett företag och då kräver jag oxå att vi får en försäkring att de skyddar oss mot svält sjukdom och annan yttre fara som kan inträffa!

Pia Arvidsson (Gullringen , 2020-12-10)

#922

Jag bor på landsbygden och jag vill se en levande landsbygd som styrs av oss själva och inte EU.

Uno Ahlström (Munkfors, 2020-12-10)

#925

Vi måste höja självförsörjningsgraden i vårt land och sluta transportera mat över halva jordklotet.

Roger Agné (Torsby, 2020-12-11)

#935

Jag vill att Sverige ska stå rustat vid en kris och maten är basen i en beredskap.

Elisabeth Adamsson (Mariestad, 2020-12-12)

#936

Alla behövs!

Ewa-Britt Nilima (Lekeberg , 2020-12-13)

#937

Jag vill se en levande landsbygd. En levande landsbygd stärker landet och ökar befolkningens välmående. Med en levande landsbygd är vi bättre rustade mot kriser i världen.

Stefan Nilsson (Luleå, 2020-12-13)

#939

Vår självförsörjning är en angelägen och viktig fråga

Margus Mägi (Nyköping, 2020-12-13)

#942

För det stämmer och det är viktigt

Klaes Andersson (Håcksvik, 2020-12-14)

#944

Viktigt att vi får närproducerade varor och viktigt att vi blir med självförsörjande!

Karin Ekeborg (stenungsund, 2020-12-15)

#951

Jag skriver under för att jag värnar om våra småbönder och vill vara med att skapa möjligheter för fler människor från storstäderna att flytta ut på landsbygden, för alla bästa.

Viola Sandelin (Stockholm, 2020-12-22)

#952

Vårt globala ekonomiska rådande system har vänt upp-och-ned på värderingsmallarna,så att vi inte förstår och värderar naturen och vad vi får av den,, om vi brukar den väl med respekt och kunskap, så att både vi och naturen, dvs. naturen i sin helhet utvecklas till större hälsa. Vi måste vända detta tillrätta och bönderna är våra bästa kraft och kunskapare och vårt hopp.

Bertil Johnsson (Stockholm, 2020-12-23)

#957

Storleksrationaliseringen inom jordbruket har gått allt för långt och den kommer att öka Sveriges sårbarhet i kristider.

Lars-Håkan Hansson (Älekulla , 2021-01-10)

#959

Ja till matsuveränitet !

Erik Danielsson (Umeå, 2021-01-12)

#968

Vi behöver fred och ekologisk jordbruk för människans överlevnad

Irene Lotz (Söderköping, 2021-01-28)

#970

Vill egentligen inte ge mitt stöd till djurindustrin, men eftersom alla bönder går under samma paroll, så är det förstås en jätteviktig fråga!

Erika Chotai (Vårby, 2021-01-31)

#973

Jag skriver under därför att det som krävs är
egentligen självklart för ett land som värna om sin självständighet, sitt folk och sin självaktning

sharon gustafsson (kungälv, 2021-02-03)

#976

Det är bara så självklart!

Marina Oschlag (Mora, 2021-02-03)

#977

... det är tills vidare det enda förnuftiga/logiska alternativet till en förändring till det bättre. Nuvarande system gynnar i för hög grad privata marknadsekonomiska vinstintressen och det på bekostnad av både den enskilde individen och landets säkerhet vid framtida kriser.

Conny Lindström (Eskilstuna, 2021-02-03)

#981

jag instämmer med kraven

Ulf Breitholtz (NÄSÅKER, 2021-02-03)

#982

Om civilförsvaret inte fungerar längre än några dagar för att det inte finns mat eller för att andra resurser fattas, är hela totalförsvaret en sörja, och landet är inte motståndskraftigt överhuvudtaget.

Jonathan Ardenstedt (Halmstad, 2021-02-03)

#988

Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att Sverige kan föda sin befolkning i händelse av kris.
Det är även en del i ett strategiskt försvar för mänsklig säkerhet

Gunilla Bäckström (Skellefteå, 2021-02-07)

#992

Detta är akut sedan länge. Min fru Erni och jag har skrivit ett häfte på 30 sidor med titeln "Krisen pågår - Vad gör vi? (kan beställas)

Ola Friholt (47492 Ellös, 2021-02-07)

#996

Miljön för kommande generationer.

Berit Lindkvist (Skellefteå , 2021-02-08)

#1000

jag värnar mångfald och fred

Anne-Marie Grave (Älvsjö, 2021-02-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...