Utan bönder ingen civil beredskap

Kommentarer

#203

Det är en självklarhet att vi måste kunna försörja oss skälva i händelse av krig eller annan kris . Vi kan inte resonera som Ygeman kläckte ur sig vi får förlita oss på våra grannländer då våra grannländer kommer att ha fullt upp med att föda sin egna befolkning.

Kaj Bengtsson (Torsby, 2018-06-13)

#205

Det måste verkligen göras nånting åt jordbruket i Sverige. Man vill ju verkligen inte att 1932s historia i Ukraina ska upprepa sig.

Joakim Pihl (Linköping, 2018-06-13)

#208

Eftersom jag älskar mitt folk och mitt fosterland.

Torkel Torstensson (Karlstad, 2018-06-13)

#215

Jag är själv en småskalig bonde

Hanna Luiga (Herrljunga, 2018-06-13)

#220

Självförsörjningsgraden måste kunna ge hela befolkningen mat i händelse av kris. Då behöver vi de svenska bönderna.

Gunn Fors (Löddeköpinge, 2018-06-13)

#224

Varför odlar vi inte mer av vår egen mat? Det måste bli en förändring!

Kerstin Lööf (Stockholm, 2018-06-14)

#227

Miljöskäl, mat transporteras onödigt långa sträckor idagsläget.

Nina Ingvarsson (Umeå, 2018-06-14)

#232

Det är sant.

Markus Engholm (Mjölby , 2018-06-14)

#245

Sverige måste vara självförsörjande, annars så förlorar vi ett krig på bara en vecka.
Har inte folket mat blir det inbördeskrig dessutom..

Johan Tagesson (gnesta, 2018-06-15)

#246

Helt klart behöver vi backa lite, varför rusa in i en okontrollerad framtid när vi haft det rätt bra förr. Klart vi skall vara självförsörjande på mat i varje fall

Håkan Haver (Ingarö, 2018-06-15)

#250

För att vi har ett land med rik flora och fauna där vi kan vara självförsörjande, massor med kunskap och erfarenhet hos våra bönder som kan ge oss mat på bordet.

Eva Andersson (Visby, 2018-06-16)

#252

Något jag tänker på hela tiden faktiskt, att vi måste kunna vara självförsörjande som land.

Eva Berg (Uddevalla , 2018-06-16)

#253

Har länge varit beskymrad av utvecklingen att så mycket mat som kan odlas och produceras i sverige ska importeras. Ansvarslöst. I händelse av kris eller krig kommer inte långtradare, båtar och flygplan från världens alla horn och kanter till Sverige med mat och nödvändigheter. Man borde inte ens behöva diskutera om detta. Eller måste man komma från Finland för att kunna begripa det som en självklarhet?

Oili Sihvonen (Umeå, 2018-06-17)

#255

Mölndal

Magnus Karlsson (Mölndal, 2018-06-18)

#268

Mycket viktigt

Elisabeth Lennartsson (Askersund, 2018-06-27)

#269

Det är självklart tycker jag att höja självförsörjningsgraden!

Ylva Kallin (Järna, 2018-06-27)

#270

Utan våra bönder stannar sverige,

Birgittha Wideen (Vretstorp, 2018-06-27)

#271

är tillsammans med en Bonde

marie-louise johansson (nyköping, 2018-06-28)

#272

Det måste bli omfattande förändringar i hur vi producera mat så att vi kommer överleva även utan importerad mat.

Brigid Lefevre (Järna, 2018-06-28)

#276

Det är livsviktigt vid en kris.

Inger Krath (Eskilstuna , 2018-07-06)

#277

Påverka utvecklingen

Lena Runius (Östersund, 2018-07-07)

#279

Svenska jordbrukets ekonomiska bärkraft det viktigaste för att ha kvar en Svensk livsmedelsproduktion. Skydda svenska produkter.

Anders Dahlström (Sunne, 2018-07-10)

#282

Detta är viktigt!!

Marcus Nilsson (Östersund, 2018-07-14)

#283

utan bönder inget liv

linn oconnell (malmö, 2018-07-18)

#288

Jag skriver under på grund av att omställning till hållbar produktion av livsmedel till 100-procentig självförsörjningsgrad är möjlig så snart politiker utformar lagar som kräver framställning av inhemska organiska gödselmedel innehållande alla växtnäringsämnen i stället för ohållbar hantering av organiskt material i avfallet, i avloppsvatten och i förbränningsanordningar. Import av fosfor, kväve och en del bekämpningsmedel blir onödig. I lokala högteknologiska biogasanläggningar med hygienisk arbetsmiljö kan produceras biogas och biogödsel anpassade till precisionsodling.

Ruzena Svedelius DrAgr (Härslöv, 2018-08-06)

#294

Läget för Sveriges befolkning är allvarligt i händelse av kris eller krig. Därför behöver matförsörjningen höjas rejält till åtminstone Finlands nivå, 80 procent. Beredskap behövs även med bränsle. Sverige måste bli vuxet nog att försörja sig själv. Inte vara beroende av andra och utnyttja andra länders mark, när den behövs för invånarnas egen försörjning och bevarande av skog - inte skövling för att odla foder för svenska djur.

Gunilla Lysell (Nyköping, 2018-08-07)

#296

Bönder och mat behövs!

Jan Ryden (Lomma, 2018-08-07)

#303

Bönder behövs för att odla vår mat!

Ocki Tiger (Torsby, 2018-08-07)

#304

Det är mycket viktiga krav. Helt överens

Stig Broqvist (Helsingborg, 2018-08-07)

#305

För att det inte finns några beredskapslager...

Kalle Maskin Johansson (Övversåkkna (Övre Ullerud), 2018-08-07)

#307

Jag är en del av omställningsrörelsen som vill stärka lokalsamhället för att öka dess uthållighet inför kommande kriser. Klimatförändringarna kommer att tvinga oss att öka den lokala självförsörjningsnivån, där jordbruket, inte minst småjordbruken, har en mycket viktig roll att spela. Stöd bönderna!

Robin Gullstrand (Sösdala, 2018-08-08)

#315

Sverige kan inte förlita sig på "marknaden" i tillfälle av kris! Vi måste återupprätta beredskapslagren.

Paula Ode (Tomelilla, 2018-08-08)

#317

Vi behöver kunna vara självförsörjande, både med föda och bränsle under en utdragen tid, i både nöd och kris.

Jens Odsvall (Trångsund, 2018-08-08)

#323

Jag tycker det är självklart att Sverige ska ha en beredskapspolitik. Största problemet idag är att något i stil med total katastrof måste ske, innan våra politiker börjar få upp ögonen. Om de ens ser problemet då. Men varför måste något hända innan något görs åt problemet? Varför aldrig ligga steget före. Jag r helt för att vi i landet ska börja ta upp lager igen på mat och bränsle. Mer Prepping.

Wilhelmina Rudin (Åkersberga, 2018-08-08)

#336

Det är viktigt med svensk självförsörjning.

Ove Hed (Malmö, 2018-08-12)

#342

Självklart borde vi vara självförsörjande på baslivsmedel. Att vi sedan kan bedriva handel för att krydda tillvaron och berika varandra är förstås också bra och nödvändigt men vi bör se till vårt eget ansvar i händelse av kris.

Lars Edvardsson (Göteborg, 2018-08-24)

#343

Småskaliga jordbruk måste införas igen under förmånliga former, vilket då kräver ett omedelbart utträde ur EU!

Sigge Johansson (Munkedal, 2018-09-15)

#345

Vi behöver våra småbrukare för att Sverige ska leva! Genom dem kan vi öka vår självförsörjning, bygga resiliens mot kriser, klimatförändringar och naturkatastrofer och skapa mer hållbara livsmedelssystem. Det är dags att ge tillbaka makten över maten till folket!

Josefin Winberg (Göteborg, 2018-10-09)

#348

Anser att den globala ekonomin inte är att lita på då det tyvär är kapitalet som styr våra basbehov.

Joel Törnebohm (Vallentuna , 2018-10-19)

#352

Vill att vi värnar om den svenska landsbygden som ger oss närodlat och lokalproducerat.

Joyce Fahlstad (Falun, 2018-10-27)

#354

För att det är viktigt inhemsk produktion av livsmedel.

Magnus Malmsten (Bergshamra, 2018-10-29)

#363

Utan bönder stannar riket.

Robin Karlsson (Tväråträsk, 2018-10-29)

#364

Självförsörjning är en skyldighet för en nation. Det är en rättighet för dess folk.

Lars Olsson (Gävleborg, 2018-10-29)

#371

Dagens vansinniga jordbruks och lansbyggdpolitik!

Bengt Pettersson (Västerås, 2018-10-29)

#373

Jag vill äta svenskproducerad mat.

Tommy Neij (Jönköping , 2018-10-29)

#374

Utan bonden stannar Sverige. Svenskt jordbruk är oerhört viktigt.

Anita Berglund (Kolbäck, 2018-10-29)

#375

Om krisen kommer, blir det jättekris, om vi inte har någon beredskap.

Göran Lundmark (Norrköping, 2018-10-29)

#378

Det är livsviktigt för landet

Arne Forsling (Stenkullen, 2018-10-30)

#381

Jag böi skräckslagen när jag tänker på att stora delar av Sverige skulle svälta inom några dagar vid många olika krissituationer. Vi behöver våra bönder och en högre självförsörjningagrad.

Anna Djupsjöbacka (Halmstad, 2018-10-30)

#384

Svenska staten ska utveckla landsbygden inte avveckla landsbygden och vid händelse av kris eller krig behöver vi alla bönder (stora som små) mer än nånsing.

Erik Danielsson (Linköpkng, 2018-10-30)

#390

Vi behöver ha trygghet i Sverige

Eva Jonsson (Östersund, 2018-10-30)

#398

Det är en självklarhet att vi behöver en mycket högre självförsörjningsgrad! Det klarar vi inte utan bönder och framförallt småjordbruk.
Det storskaliga jordbruket är alldeles för sårbart i kristider.
Småjordbruk behövs också vid t.ex skogsbränder. En spridd maskinpark och matproduktion över hela landet!
Det gynnar allt och alla i Sverige!

Cecilia Ericzon (Karlstad , 2018-11-01)

#399

Det är viktigt för Sverige att de mindre jordbruken finns kvar, främst i glesbygden men annars generellt. Att bebygga perfekt åkermark, som inte kan återställas borde egentligen vara straffbart Dessa marker behövs för att föda en befolkning. Det är knasigt att bortse från nödvändigheten av att ha beredskap.
En metafor. Det är som att slänga alla vinterkläder till sommaren. Just då är det ju inte kallt.

Johnny Riise (Bromma, 2018-11-01)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...