Stoppa den huvudlösa utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp vid Mälarens norra strand!

Kommentarer

#11

Jag är delägare i ett fritidshus från början av 50-talet. Vi har idag fungerande vatten och avlopp, egen brunn samt tank för avloppsvatten. Vill gärna värna miljön och verka för att inte Mälaren förorenas men vet att det finns andra sätt än att kommunen bygger upp en dyr anläggning. Låt oss bestämma själva hur vi vill göra med våra egna fastigheter, naturligtvis så att vi ändå följer miljölagarna. Kommunens planer blir för dyrt, för mig innebär det att vi måste sälja vårt älskade sommarhus

Katarina Zetterberg (Köping, 2018-03-05)

#12

Jag har en stuga som är på 27 m2 och 55 år gammal.
Aldrig underhållits och har aldrig varit bebodd och har aldrig haft varken vatten, avlopp eller elektricitet.
Skatteverket har avregistrerat stugan i fastighetsregistret. Nu vill kommunen tvinga mig att ansluta elektricitet till stugan samt även installera elektricitet i stugan som idag används till virkesförråd.

Thomas Aichner (Västerås, 2018-03-05)

#13

Orimliga kostnader för dom som har sommarstuga på området och ingreppen på naturen i området .

Tommy Åberg (Hallstahammar, 2018-03-05)

#18

Fullständigt vanvettigt av Köpings kommun att genomdrva detta!

Peter Löfblad (Köping, 2018-03-05)

#20

Michael Nettelbladt.

Michael Nettelbladt (Köping , 2018-03-05)

#21

Det är rena vansinnet som kommunen håller på och slösar med våra skattepengar! det är rena diktatur fasoner som de håller på med demokrati kan de inte stava till! men de är bra på diktatur!

Rolf Lethenström (KÖPING, 2018-03-05)

#23

Jag värnar om miljön och är finner Köping kommuns hantering av detta ärende skamlig och odemokratisk.

Arne Carlsson (Upplands Väsby , 2018-03-05)

#27

Köping -var tog rätten och viljan att undersöka bättre alternativ vägen?

Josefine Lindblad (Stockholm, 2018-03-05)

#30

Har en sommarstuga på en ö som ingår i Köpings kommuns planer på tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp. Vi utnyttjar vår stuga några veckor under sommarsemestern samt vissa helger under den varma årstiden på året. Helt orimligt att vi ska tvångsanslutas när andra öar med samma förutsättningar inte ingår i planen!

Annelie Jordesköld (Västerås, 2018-03-05)

#32

Hur kan Köpings kommun bara fortsätta projektet utan hänsyn till de som bor i området, miljöpåverkan och eventuella alternativa lösningar?

Magnus Sandberg (Stockholm, 2018-03-05)

#35

Orimligt höga kostnader för ett utnyttjande på c:a 10-20 dygn per år. Vi har egen brunn och avloppstank.
Om- och utbyggnad av huset för VA-installation kräver dessutom mycket extrapengar. Vi tvingas därför sälja efter 60 år i familjens ägo.

Leif Bredenwall (Norrköping, 2018-03-05)

#37

Kan inte nyttja detta VA-projekt utan omfattande om och tillbyggnad på min fritidsfastighet Hogsta 2:10 .Detta är en kostnad på 200-300000 kr förutom va-dragningen
om 300 - 400000 kr till min tomt.. Köpings Kommun tvingar mig till en försäljning........

Ragnar Sköld (Stockholm, 2018-03-05)

#45

Tycker att det är hutlösa priser som Köpings kommun lagt på och dessutom tvingas oss att vara med. Riktigt emot demokrati och värdighet som vi försöker nå i det moderna samhället.
I synnerhet som det finns andra billigare och bättre alternativ./ Solveig Kimby

Solveig Kimby (SKULTUNA, 2018-03-06)

#53

Har en fungerande anläggning för både vatten och avlopp som är byggd enligt kommunens anvisningar.

Henry Johansson (Västerås, 2018-03-06)

#57

Jag vill inte bli utsatt för maktövergrepp

Jan Matstoms (Västerås, 2018-03-06)

#61

Jag skriver under på då jag värnar om miljön.

Hans Höglund (Upplands Väsby, 2018-03-06)

#63

Jag vill att kommunen tar sitt ansvar och ser till helheten och den bästa och billigaste lösningen!

Helena Franzén (Stockholm, 2018-03-06)

#66

Mina föräldrar kommer att drabbas. DOM HAR REDAN ETT GODKÄNT AVLOPP!

Johanna Andersson (Västerås, 2018-03-07)

#74

Jag tycker det är löjligt att tvinga på folk att behöva stå för dessa kostnader. Kan man inte betala får man sälja.. fel fel fel...

Nadja Olsson (Köping, 2018-03-07)

#77

Det handlar inte om miljön utan köpings dåliga ekonomi.

Kent Andersson (Käping, 2018-03-07)

#81

Jag vill inte bli bestulen av kommunen. Sånt här förfarande hör inte hemma i en demokrati.

Hans Erik Carlsson (Örebro, 2018-03-07)

#82

Tänk om pengarna gått till förbättring av miljön åtminstone, det hade i alla fall inte känts lika surt som att tvingas kasta bort pengarna för att betala kommunens exploateringsplaner.

Pia Paju Carlsson (Örebro, 2018-03-07)

#87

Min svärfar är tvingad till att betala något han inte vill ha och dessutom dubbelt upp.

Susanne Söderberg (Västerås , 2018-03-07)

#88

Att kommunen väljer att bygga ut sitt VA-nät är naturligtvis upp till dem, men d¨å får de bekosta det själva och inte tvinga boende med fungerande lösningar in på ett nät till kostnader som förändrar hela deras livssituation.

Anna Andersson (Köping, 2018-03-08)

#92

Jag skriver under för att det är det rätta och att detta myndighetsbeslut strider mot demokratins byggstenar att folkets röst ska ligga till grund för besluten. Den sommarstuga jag äger är inte i behov av denna vatten- och avloppslösning som det handlar om, men då den enskildes behov inte tas i beaktning så drabbas alla av samma beslut oberoende den speciella situationen och dess förutsättningar. Enligt undersökningar har även andra och mycket mer tillfredställande prissättningar diskuterats, vilket påverkar förtroendet för att myndighetsbeslutet främst handlar om att tillvarata miljön och Mälarens vatten, utan snarare kommunens ekonomiska intresse att göra äldre sommarstugsområden mer attraktiva på bekostnad av stugägarnas betalningar.
Detta är fel och kommer att tvinga folk att sälja en fastighet med högt affektionsvärde eller till och med permanentbostad. Även om mer attraktiva lån erbjuds som ett komplement för att fastighetsägarna inte har ekonomiska resurser att tillgå så är det ändå ett lån med skyldigheter som tillkommer.

Ingrid Ålund (Köping, 2018-03-08)

#93

Jag inte tycker att kommunen informerat om att mitt avlopp är skadligt för Mälaren.

Bosse Karlsson (Köping, 2018-03-08)

#94

Vansinne att dra ut VA till en ö, där man vistas max 30 dgr/år

Kauko Leppälä (Västerås, 2018-03-08)

#98

Hela Köpings projekt är vettlöst.

Leif Bergqvist (Västerås, 2018-03-08)

#117

Att det är fullkomligt orimligt!

Sebastian Hårdh (Göteborg, 2018-03-12)

#118

För att jag tycker det är ett jäkla överförmynderi av en kommun att göra på det sättet.

Jenny Laakkonen (Hallstahammar , 2018-03-12)

#125

Tycker det är förjävligt

Jonas Holmberg (Surahammar, 2018-03-12)

#136

Jag känner många i området.

Thomad Ling (Kungsör, 2018-03-12)

#137

Stötta familj!

Patricia Hillrings (Rättvik , 2018-03-12)

#138

Jag skriver under då jag inte anser att kommunens infrastrukturprojekt skall bekostas av de boende i området utan givetvis skall kommunen stå för denna gigantiska nota!

Helena Kallander (Västerås, 2018-03-12)

#142

Jag tycker det är rent vansinne att tvinga folk..

Jonas Söderlund (Falun, 2018-03-12)

#148

Jag skriver under pga att det är helt oacceptabelt att det kan få gå till så här.

Andreas Hassona (Västerås, 2018-03-12)

#163

Vi kräver att projekteringen stoppas och att Köpings kommun istället utreder de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns

Eveline Nyström (Köping , 2018-03-13)

#164

För att människor inte ska med otydliga lagar kunna utnyttja andra människors levnadssätt!

Louise Bergqvist (Säter, 2018-03-13)

#174

Såhär får det inte gå till. Har man en besiktigad och godkännd anläggning ska det vara fritt att själv välja att ansuta.

Johan Lilljha (Rättvik, 2018-03-13)

#180

Jag håller helt med om orimligheten i kravet att vi ska behöva ansluta oss till detta.

Hanna Staffansson (Linköping , 2018-03-15)

#182

Kommunens VA-politik är juridiskt dubiös, miljömässigt förkastlig och ekonomiskt ineffektiv.

Nicholas Ryderås (Stockholm, 2018-03-16)

#183

Bedrövligt!!!

Jakke Röntynen (Västerås , 2018-03-16)

#184

Köpings komun besluthavarna visar brist på många punkter.1- hänsyn tagande för konsekvenser av sin handling, planläggning är kostnads ineffektiv, osäker för bevarande av område natur och karaktär. 2-total brist för respekt för sina väljare , m m. Hoppas att vi lever fortfarande i en demokratisk land.

Ewa och Wlodzimierz Frodis (Västerås / Stäud/, 2018-03-17)

#186

Jag skriver under pga att jag inte vet om jag kan ha stugan kvar om detta blir verklighet. Det finns ju andra alternativ t.ex minireningsverk för en betydligt lägre kostnad.

Karin Vestman (Västerås, 2018-03-17)

#187

Jag skriver under för att det är det rätta och att detta myndighetsbeslut strider mot demokratins byggstenar att folkets röst ska ligga till grund för besluten. Den sommarstuga jag äger är inte i behov av denna vatten- och avloppslösning som det handlar om, men då den enskildes behov inte tas i beaktning så drabbas alla av samma beslut oberoende den speciella situationen och dess förutsättningar. Enligt undersökningar har även andra och mycket mer tillfredställande prissättningar diskuterats, vilket påverkar förtroendet för att myndighetsbeslutet främst handlar om att tillvarata miljön och Mälarens vatten, utan snarare kommunens ekonomiska intresse att göra äldre sommarstugsområden mer attraktiva på bekostnad av stugägarnas betalningar.
Detta är fel och kommer att tvinga folk att sälja en fastighet med högt affektionsvärde eller till och med permanentbostad. Även om mer attraktiva lån erbjuds som ett komplement för att fastighetsägarna inte har ekonomiska resurser att tillgå så är det ändå ett lån med skyldigheter som tillkommer.

Monica Karlsson (Norberg, 2018-03-18)

#191

Vi har sommarstuga ute på en ö, Stora Aspholmen, utan landförbindelse och vi vistas där några veckor på sommar tid. Orimligt att vi ska behöva ansluta oss till detta för de höga kostnaderna.

Marianne Lindberg (Köping, 2018-03-19)

#192

Vi har sommarstuga på Stora Aspholmen som saknar landförbindelse. Vi vistas där några veckor på sommaren. Vi anser att det är helt orimligt att vi måste ansluta oss till VA-nätet!

Torgny Lindberg (Köping, 2018-03-19)

#196

Det måste finnas andra alternativ för ön Stora Aspholmen då fritidshusen ej är tillgängliga under hela året.
Kostnaderna för vatten- och avlopp är så orimligt höga att det raserar hela ekonomin och livssituationen för familjer. De som ej har ekonomi till att bekosta detta hutlöst dyra projekt tvingas bort från sina boenden där man troligen lagt ner mycket jobb och pengar bakåt i tiden fram till idag.

Ingmarie Johansson (Hallstahammar, 2018-03-23)

#197

Att områden som detta får kommunalt vatten och kommunal rening är förstås bra ur bl a miljösynpunkter men då skall också kommunen stå för kostnaderna. Detta kallas infrastruktur och kommer att gagna befolkningen i kommunen under lång tid. Kostnaderna bör alltså tas ut i form av skatter på kommuninvånarna.

Tord Falk (Västerås, 2018-03-23)

#199

Jag skriver under därför att jag inte känner till de ekonomiska konsekvenserna för mig som "sommarhyresgäst" på en av fastigheterna.
Köper aldrig något utan att veta priset.
En liten enkel princip jag har.

Gun Groop (Täby, 2018-03-30)

#200

Miljöintresse

Mats Andersson (Uppsala, 2018-03-31)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...