Rädda ateljéerna i Gustavsberg

Kommentarer

#1207

Självklart att försöka bevara detta levande kulturarv.

(Kungsbacka , 2018-02-12)

#1209

Självklart ska ateljéerna vara kvar i Gustavsberg !!! Vi/alla behöver kulturen/ konstnärerna/skapandet/processerna/det undersökande... Låt det få finnas i Gustavsberg i de fantastiska lokalerna som de är i nu. K-märk ateljéerna, tycker jag

(Värmdö, 2018-02-12)

#1212

För att platsen är historisk och Gustavsbergs signum. Ett fantastiskt forum för konstnärer och formgivare att kreera i! Skulle kännas oerhört tomt i Gustavsberg utan Porslinsfabriken.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1218

Konst är livsviktigt.

(Stockholm , 2018-02-12)

#1220

Sabotera inte detta för kulturarbetare! Gör ni det så visar det endast att ni är kulturfientliga som stora delar av det svenska samhället i stort. Visa er goda sida och stöd ateljéföreningen genom att låta huset vara kvar i deras regi samt ge bidrag till deras verksamhet!

(Belfast, 2018-02-12)

#1248

Rädda ateljéföreningen, den behövs

(Saltsjöbaden, 2018-02-12)

#1251

Stockholm och kulturen behöver alla ateljéer som finns. Glöm inte konstnärerna!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1252

De är en självklar del av vårt kulturarv.

(Visby, 2018-02-12)

#1255

A city needs SOUL if it’s inhabitants shall thrive and prosper. SOULFULLNES is delicat and need places where the spirit can fuse creativity and nourish us on a deeper level. Art is our common language, a place we’re people agree to disagree, something we need to grow up to.
A society must protect the cultural institutions that reminds us of our history and inspire us into the future. I truly believe it would be a big mistake if Konstnärshuset and Dekorhuset is handed over to free enterprise. Have some vision on a longer term! Do what’s right for the City SOUL and history of Värmdö.

(Mariefred, 2018-02-12)

#1258

Vi behöver alla stödja de fria konsternas möjlighet att överleva och verka

(Nyköping, 2018-02-12)

#1259

Det är otroligt viktigt att bevara denna typ av kulturverksamheter

(Copenhagen, 2018-02-12)

#1265

Kulturen måste leva!

(Gustavsberg , 2018-02-12)

#1272

Konsten och kulturen ska inte hotas!

(Stavsnäs, 2018-02-12)

#1275

Vi måste värna om konst, skapande och kreativitet. Det finns redan massa lokaler för näringslivet/företag etc. Det måste räcka nu!

(Farsta, 2018-02-12)

#1280

Jag vill vara med att bevara Gustavsberg

(Djurhamn, 2018-02-12)

#1282

Kör inte ut de som under lång tid höjt det kulturella samt marknadsvärden för en plats så fort det finns ett intresse från omvärlden för den platsen.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1287

Låt det äkta hantverket få leva kvar i Gustavsberg!!!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1294

Kultur och konst och människor är viktigare än vinster!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1295

Viktigt att bevara som kulturarv och för att keramiker och formgivare ska få ateljeplats med rimlig hyra.

(Helsingborg, 2018-02-12)

#1303

Bevara Stockholms kultur, det lilla som finns kvar.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1304

Vill verkligen bevara dom fina konstnärskvarteren och miljön omkring

(Stockholm, 2018-02-12)

#1311

Ni är viktiga för Gustavsberg liksom fabrikens historiska miljöer

(Stockholm, 2018-02-12)

#1312

Denna unika verksamhet som keramiker och konstnärer har möjlighet att verka kreativt i behövs i högsta grad. Det är ett kulturarv som absolut inte får försvinna!

(Saltsjö Duvnäs, 2018-02-12)

#1321

Konstnärer, nästan mer än deras konst, är de som får andra att våga och få lust att utveckla sina idéer. Många konstnärer på en ort ger charm och turister. Konstnärer är inte betalda efter sin betydelse för samhället som därför i sin tur måste stödja genom att tex låta hus lämpliga för ateljéer vara omoderna men tillräckligt underhållna så hyror kan hållas låga.
Gustavsberg har möjlighet att bli ett viktigare konstnärscentrum i Värmdö. Tänk Södermalm där de boende ungdomarna utövar kultur mer än bus, där ungdomar mår bra, där Södra Latin är en av de bästa skolorna.

(Värmdö/Stockholm, 2018-02-12)

#1323

If this happens it will slowly chip away at what makes Gustavsberg so unique. The area is built on the arts and creativity.

(Gustavsberg, Stockholm, 2018-02-12)

#1324

konstnärerna måste få behålla dessa viktiga ateljéer.

(STOCKHOLM, 2018-02-12)

#1325

Helt nödvändigt att stoppa dräneringen av det som utgör hjärtat av kulturyttringen i Gustavsberg med omnejd!! Förstå mervärdet innan det är försent.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1327

Det här är en viktig del av Sveriges historia!

(Ekerö, 2018-02-12)

#1328

Här har min kompis sitt levebröd!

(Stockholm, Sweden, 2018-02-12)

#1330

Viktigt att bevara denna kulturella produktionsplats för så många aktiva konstnärer i bygden. Den sjuder av aktivitet och inspiration. Kulturen finns inbyggd i väggarna.
Låt stå!

(Nacka, 2018-02-12)

#1344

Viktig verksamhet för samhället.

(Ingarö, 2018-02-12)

#1375

Kulturen inte får dö ;,,(

(stockholm, 2018-02-12)

#1377

Dem fina gamla kvarteren i Gustavsberg "gurra" är en stor del av charmen med att åka dit och med många nya bostadsprojekt på gång redan runt omkring borde ateljéerna få stå kvar som en del av Värmdös kulturliv idag och i framtiden.

(Stockholm , 2018-02-12)

#1379

Det är självklart att kulturmiljön i Gustavsberg ska bevaras, och få fortsätta att vara en plats för skapande verksamhet med levande ateljéer, också med tanke på att den är ett attraktivt turistmål.

(Stockholm, 2018-02-12)

#1384

Ja

(Stockholm, 2018-02-12)

#1390

Hej
Jag har flyttad till Gustavsberg bara på grund av dess kulturhistoria och levande konstnärskap. Det betyder oerhört myckdt för mig att bo i nya porslinskvarteret med vetskap om att riktigt duktiga konstnärer arbetar dagligen i fabrikens lokaler. Det är komunens och statens ansvar att skapa förutsättningar för en levande konst.
Gustavsberg blir annars en tråkigt förort somalla andra. Just en levande fabrik är det som gör Gustavsberg till det den är. Och stora potential ligger i framtiden. Jag är 32 år och ser som många andra i min ålder min framtid i Gustavsberg dock bara för att det finns en unik och levande kultur här. Skulle det inte finnas skulle jag nog framöver flytta härifrån igen. Deg är skärgården och fabriken som Är det unika här ute. Låt inte detta försvinna eller bli kommersiellt.

(Gustavsberg, 2018-02-12)

#1392

I solidaritet med de konstnärer som förlorar sina arbetsplatser!

(Stockholm, 2018-02-12)

#1396

detta är en unik miljö o företelse!

(huddinge, 2018-02-12)