Låt Ali stanna i Sverige

Kommentarer

#1

Ahmad, Ali och Heba är en FAMILJ! Att bara låta två av dem att stanna är helt oacceptabelt, orimlig och inhumant. Låt Ali stanna och låt dem få fortsätta vara en komplett familj här i Sverige.

(Tranås , 2017-11-29)

#2

Till den det berör

Jag träffade Ali och hans familj hösten 2015 på Redbergskyrkans flyktinghjälp. Den hösten tog vi emot över 500 människor på flykt och gjorde vårt bästa för att dela med oss av den trygghet vi själva känner i Sverige. Jag var ansvarig för volontärer och hade jouren en dag i veckan men var i kyrkan all min lediga tid och träffade därmed majoriteten av alla 500 som kom till oss. I slutet av december 2015 var det inte längre ett transitboende utan några familjer stannade kvar i väntan på att Migrationsverket kunde ge några besked om ett långtidsboende. En av de familjerna var Ali, hans pappa Ahmad och systern Heba.

Trots att jag mötte så många människor under den hösten är det dessa tre personer som gjort störst intryck på mig. Det är en ovanligt kärleksfull och trygg familj men som också delar på en stor saknad av Alis bortgångna mor. Trots deras otrygga situation i att precis ha flytt från deras hem och samtidigt mist deras mor och fru höll de varandra stadigt i händerna och visade en enorm kärlek inom familjen men även till alla oss runt omkring. De lärde ut arabiska till volontärerna, medlade när det uppstod konflikter i det trånga boendet, hjälpte till med att laga mat, städa och anordna aktiviteter men framförallt så visade de kärlek, tacksamhet och driv i att göra deras nya liv så bra de kunde.

Det var ingen som kunde gå miste om att Ali, Heba och Ahmad var en familj. De alla utstrålade lugn och trygghet och medan många av de andra satt med sina mobiler eller låg och vilade var Ali och Heba ute med sina vänner eller satt och gjorde sina läxor i svenska. Senare när Redbergkyrkan fick stänga igen och familjen fick flytta till några vänner hjälpte de till med att ordna middagar som Redberg Welcome hade som integrationsprojekt. Ali kom varje torsdag med eller utan sin syster eller pappa och spelade pingis, övade svenska och lagade mat. Varje gång tog han med sig andra tonåringar som nyss kommit till Sverige och var en stor tillgång till projektet. När en av våra gemensamma vänner började visa tecken på en depression hörde Ali ofta av sig och tog med vår vän till gymmet eller ut på stan.

Jag känner få unga män som visar så stor respekt och empati för andra människor såsom Ali gör. Det är uppenbart för mig att han har fått det från sin familj - att hans föräldrar har gett honom en trygg och mycket kärleksfull uppväxt. Den sorg och smärta en separation av familjen skulle innebära går inte att beskriva i ord. De har varit varandras trygga punkt när de har förlorat allt, det har varit kärleken till varandra som gjort att de klarat av alla motsättningar med rasism och utanförskap som de fått leva med och det är vetskapen om att de alltid kommer ha varandra som de har orkat hjälpa andra i liknande situationer. Att utvisa Ali och tvinga honom lämna sin pappa och syster vore förödande för dem alla tre men att låta dom leva tillsammans i Sverige skulle göra vårt land en mycket tryggare och mer kärleksfull plats för alla oss som får chansen att möta dem.


Låt Ali stanna!

Lovisa Dahlheim
l.dahlheim************
0768165446

(Göteborg, 2017-11-29)

#3

Splittra en familj är galet. De behöver varandra.

(GÖTEBORG, 2017-11-29)

#4

Familjen behöver vara enad. Splittra den inte.

(Göteborg, 2017-11-29)

#17

Ingen människa är illegal

(Göteborg, 2017-11-30)

#22

Visa medmänsklighet!

(Tärnaby, 2017-11-30)

#26

Att splittra en familj som gått igenom så mycket redan är för mig helt obegripligt. Ali, Heba och Ahmad är mina vänner och har kämpat för att kunna leva här sedan de kom. Speciellt Ali var psykiskt nedbruten efter mammans död och flykten hit strax efter den. Han har de sista 2 åren sakta kunnat bygga upp sitt liv med hopp om ett liv i fred här. Beslutet att utvisa Ali är inhumant, hans pappa och syster är den enda familj han har och därmed hans enda trygghet. Beslutet om att utvisa en i familjen är en fara för alla tre, då de under lång tid varit beroende av och hämtat styrka hos varandra. Låt de få stanna tillsammans!

(Göteborg, 2017-11-30)

#29

Jag har också känt Ali m familj sedan 2015 och instämmer med allt i brevet.

(41670 GÖTEBORG, 2017-11-30)

#32

Att splittra en familj är inhumant. Trots att Ali är medborgare i Filippinerna så är den sociala och psykiska kostnaden att skicka honom dit ett skäl till att få uppehållstillstånd. Hans familj är i Sverige och hela hans värld är i Sverige. Låt honom stanna.

(Göteborg, 2017-11-30)

#60

Människors liv står på spel!

(Göteborg, 2017-11-30)

#72

Det är inhumant att splittra familjer över hela världen.

(Göteborg, 2017-11-30)

#76

jag känner hela familjen och anser att man inte kan utsätta dem för ytterligare ett trauma. De har förlorat sin mamma/hustru och flytt undan krig o förföljelse. Att Ali är myndig gör inte att han har mindre band med sin pappa och syster.

(Sävedalen, 2017-11-30)

#83

Jag skriver under på grund av att beslutet är inhumant, kränkande och livsfarligt. Att Migrationsverket inte sätter Alis säkerhet, hälsa och liv främst är allt annat än acceptabelt.

(Göteborg, 2017-11-30)

#89

Utvisningen av Ali och splittringen av hans familj är inhuman och fruktansvärd, AMNESTI NU!!

(Malmö, 2017-11-30)

#106

Alla som vill ska vara välkomna att bo i Sverige

(Göteborg, 2017-11-30)

#113

Det är en självklarhet att Ali skall få stanna med sin familj.

(goteborg, 2017-11-30)

#145

Ali borde få stanna. Familjer ska inte splittras.

(Karlstad, 2017-11-30)

#154

Jag skriver under på grund av att jag tycker att Sverige ska ta sitt ansvar och erbjuda en trygg och säker plats, till skillnad från dit Ali blir utvisad.

(Göteborg, 2017-11-30)

#156

Alla har rätt till ett värdigt liv!

(Göteborg, 2017-11-30)

#176

Jag skriver under för att det enda humana och därmed det enda rimliga är att låta Ali stanna med sin familj.

(Malmö , 2017-11-30)

#181

Orimligt att låta separera syskonen samt separera sonen från fadern samt vara tvungen att åka till ett okänt land . Ingen kan tycka detta är rätt ...

(Partille, 2017-11-30)

#186

Mänskliga rättigheter måste stås upp för

(Örebro, 2017-11-30)

#192

Detta är ett inhumant och ogenomtänkt beslut som behöver ändras. Se HELHETEN. Låt Sverige ha ett samhällssystem som inte sviker och som följer internationell lag, och låt det vara värdigt gentemot människa .

(Göteborg, 2017-11-30)