Utveckla istället för att avveckla stödet till adopterade och deras familjer!

Kommentarer

#1013

Duvnäs , reaurscentrumsföreläsningar och Erica har hjälpt min son och skapat vår familj på ett ovärderligt sätt! Skäms på er om ni tar borta dessa verksamheter!

(Uppsala, 2017-11-23)

#1016

För barns lika värde och rättigheter

(Västerås, 2017-11-23)

#1017

Adoptivförälder.

(Långserud, 2017-11-23)

#1040

Viktigt med samlad kompetens om adopterade barn!

(Asmundtorp, 2017-11-23)

#1041

Förutom den glädje verksamheten skänker adopterade barn och deras familjer sker även en förebyggande åtgärd då denna verksamhet förebygger framtida ohälsa. Det är en samhällsbesparande åtgärd på många plan att ha denna typ av mötesplatser och kontaktnät.

(Lund, 2017-11-23)

#1043

Barn förtjänar en chans!

(Ekerö, 2017-11-23)

#1054

Jag och min make är adoptivföräldrar till två pojkar från Indien, visserligen är dessa två vuxna nu men erfarenheten säger oss att stöd för både barn och föräldrar är ovärderligt!

(Höganäs, 2017-11-23)

#1060

Som mamma till två vuxna adopterade känner jag väl till deras behov av annat stöd än mitt eget.

(Boden, 2017-11-23)

#1065

Jag skriver under för att jag möter barn och ungdomar som haft en svår start i livet och som behöver de resurser som nu hotas av indragning.

(Stockholm, 2017-11-23)

#1078

Jag är själv adoptivföräldrer och vet hur viktigt det är med möjligheten att få kvalificerat stöd och hjälp.

(Norrtälje, 2017-11-23)

#1081

Mamma till två barn , numera vuxna. Födda 79 och 82 och födda i Indonesien. Självklart ska dessa verksamheter utvecklas istället för att avvecklas. Stöder denna namninsamling med hela mitt hjärta.

(Stockholm, 2017-11-23)

#1082

spira!

(Stockholm, 2017-11-23)

#1083

Vänner som är adoptivföräldrar. Vänner som är adopterade. Utveckla och ge alla möjlighet till professionell hjälp!

(Löttorp, 2017-11-23)

#1090

Anhörig till adopterad

(Stockholm , 2017-11-24)

#1102

Det är särskilt viktigt att ge tidigt stöd till adopterade och deras familjer på grund av deras sårbarhet och speciella situation. Fler behöver kunskap om adoptivbarn.

(Solna , 2017-11-24)

#1103

Jag vill protestera mot att SLL kan fatta beslut som de här utan att göra någon konsekvensanalys. Viktig kompetens går om intet och barn och föräldrar kommer att få betydligt mindre stöd när de som bäst behöver det. Psykisk ohälsa tar oftast sin början tidigt i livet. Det här ökar risken för livslånga konsekvenser!

(Stockholm, 2017-11-24)

#1109

Vi har fått ta del sv förberedelsedag inför adoption samt har även fått råd och stöd av duvnäs före och nu under adoption och utlandsvistelse.

(Brottby , 2017-11-25)

#1110

Vi har en adopterad dotter, där vi bor finns inget av det som nu hotas av besparingar, vår starka åsikt är att de orter/städer som har denna form av verksamhet kan skatta sig lyckliga och att det är oerhört viktigt att det finns kvar.

(Vilhelmina , 2017-11-25)

#1114

Jag skriver under för att resurs behövs till adoptivföräldrar.

(Kungsängen, 2017-11-27)

#1116

Behoven ökar

(Stockholm , 2017-11-27)

#1119

Är själv i processen att adoptera vårt första barn och tycker att det är extremt kontraproduktivt att först ha en extremt rigorös process för föräldrar som ska adoptera där man väldigt noggrant går igenom alla aspekter av ens liv samt informerar om dom särskilda behov barn som blivit adopterade har, för att säkerställa att barnen kommer få det bra, för att sedan ta bort stödet till samma föräldrar och barn när det verkligen behövs som mest, nämligen efter själva adoptionen är genomförd.

(Lund, 2017-11-28)

#1122

Både privat och professionellt har jag erfarenhet av dessa instsnserSpira, Duvnäs Föräldrastöd och Eeicastiftelsen. Samlad kunskap och erfarenhet är ovärderliga för de barn som har dessa behov. Särskilt vid adoption möter man i den vanliga vården ff mycket oförståelse och om dessa verksamheter tvingas att läggas ner är det en katastrof. Skall de behöva ta betalt för sin vård närmar vi oss helt andra sjukvårdssystem!

(Hägersten, 2017-11-28)

#1129

Naturligtvis måste det finnas en plattform som denna! Som adoptivförälder och som barn har sten fyllt på med stöd och sociala kontakter som fortfarande är aktiva efter 10 år. Adopterade har ingen automatiskt samvaro i form av barngrupper på BVC och dylikt.

(Stockholm, 2017-11-29)

#1130

Barn behöver föräldrar och föräldrar behöver stöd. Lång erfarenhet, kompetens och kunskap om adoptioner ska spridas till hela Sverige!

(Stockholm, 2017-11-29)

#1135

Jag har själv adoptivbarn och vet vilka utmaningar som kan uppstå. Jag har varit i kontakt med bl a Duvnäs och Spira, skulle inte de finnas vet jag inte vart jag ska vända mig. Dra inte ner på dessa resurser.

(Ösmo, 2017-12-01)

#1138

Mormor till en pojke från Lesotho

(Piteå, 2017-12-03)

#1144

Bra verksamhet ska utvecklas - inte avvecklas! Adoptionsfamiljer kan behöva särskilt stöd, låt dem få det!

(Huddinge, 2017-12-08)

#1156

Det är otroligt hög kvalitet på samtliga verksamheter som nu hotas av nedläggning. Jag undrar om beslutande är insatta i verksamheterna?

(Stockholm , 2017-12-20)

#1163

Den hör frågan är så viktig för de familjer som skapas genom adoption. En familj som skapas genom en adoption har andra förutsättningar en en som skapats genom att barnet växer i magen. Föräldrar vars barn växer i deras hjärtan har andra förutsättningar och de förutsättningarna behöver stödjas mer och inte mindre.

(Lerum, 2017-12-20)

#1166

Som adoptivföräldrar som fått stöd från dessa verksamheter vilket jag är tacksam för. Det är viktigt ur ett barnperspektiv att ha mötesplatser även efter adoptionen

(Stockholm, 2017-12-21)

#1167

Jag anser att det är en självklarhet att denna tillgång ska finnas för adopterade och deras familjer!

(Uppsala, 2017-12-21)