Utveckla istället för att avveckla stödet till adopterade och deras familjer!

Kommentarer

#10

Otroligt viktiga verksamheter som i stället bör utvecklas.

(Ingarö, 2017-11-18)

#12

Jag är mamma till 2 barn adopterade från Kina. Önskar att inte bara dessa stöd gällde Stockholms län utan hela Sverige. Ta inte bort det!

(Eksjö, 2017-11-18)

#14

Jag är adoptivföräldrar som anser att det måste finnas stöd för adopterade och adoptivfamiljer. Stödet bör vara rikstäckande och om Stockholm avvecklar ger det signaler till övriga kommuner i negativ riktning. Ta istället vara på den kompetens och kunskap som finns!

(Malmö, 2017-11-18)

#17

Har 2 adopterade vuxna barn.
Önskar mer stöd till vuxna adopterade. De har särskilda behov som kostar mycket.

(Sigtuna, 2017-11-18)

#20

Spira och Duvnäs har varit och är fortfarande ett ovärderligt stöd för oss som adoptivfamilj.

(Stoxkholm, 2017-11-18)

#21

Min son och jag fick ovärderlig hjälp av Duvnäs under våra första år som familj. Jag önskar verkligen att andra familjer som befinner sig i samma sits ska få tillgång till samma ovärderliga kompetens. Att skära ned på denna verksamhet vore ett dråpslag mot familjer i en utsatt situation.

(Enskededalen, 2017-11-18)

#50

För att det är en självklarhet att fortstöd stöd ska ske.

(Stockholm, 2017-11-18)

#55

Självklart att VI adopterade ska få den vård som behövs om psykisk ohälsa råder.

(Göteborg , 2017-11-18)

#61

Barns rätt, alla barn, utifrån barnets behov

(Stockholm, 2017-11-18)

#65

Jag är själv adopterad o vet vad det innebär

(Västerås, 2017-11-18)

#67

Jag anser att samhället är skyldig att stötta de medborgare som vi valt att ta in. När stadsdelen skriver under ett samtycke att en familj får ta emot ett barn så signar de ju även upp på att samhället ska ta hand om barnet och ge resurser efter behov

(Spånga, 2017-11-18)

#70

Spira är en otroligt viktig plats för adopterade och deras föräldrar. Ett resurscentrum som det tagit många år att utveckla. Det behövs verkligen.

(Stockholm, 2017-11-18)

#72

Av omsorg om de adopterade barnen och deras föräldrar!

(Stockholm, 2017-11-18)

#73

Vi har adopterat och inser vikten av lång erfarenhet.

(Årsunda , 2017-11-18)

#74

Jag har haft väldigt gott stöd av både Spira och Duvnäs då jag kom hem med min 5åriga dotter. Jag har haft mycket svårt att hitta bra fortsatt stöd och blev därför väldigt besviken ochboroad när jag hörde att man planerar att dra ner på verksamheten. Det rimliga vore att bevara och utöka fungerande verksamheter med så kompetent personal. Hoppas verkligen att ni tänker om.

(Stockholm , 2017-11-18)

#78

1. Jag är adoptivmamma
2. Vet genom mitt tidigare jobb hur viktigt stöd till adopterade är.
3. Vet också hur professionella de ovan nämnda institutionerna är och hur många familjer, barn och unga de hjälpt.

(Tyresö, 2017-11-18)

#79

Som adoptivförälder till två barn har vi haft ovärderligt stöd av både Spira, Duvnäs och Resurscentrum. Den största kritiken av svensk adoptionsverksamhet gäller bristen på postadoptivt stöd. Därför bör denna typ av verksamhet snarare utvecklas än avveklas.

(Stockhol., 2017-11-18)

#80

Jag själv är adoptivföräldrar och vet hur viktigt det är.

(Varberg , 2017-11-18)

#90

Adopterad son.

(Byske, 2017-11-18)

#95

Det ӓr ett nationellt ansvarstagande gentemot sina medborgare och viktigt för de adopterade och deras familjer, lika viktigt som en specialiserad familjerådgiving.

(Göteborg, 2017-11-18)

#97

Som professionell inom adoption har jag vetskap om vad det stöd jag har givit till adoptivföräldrar och deras barn har varit betydelsefullt för deras välmående.

(Seltjarnarnes, 2017-11-18)

#98

Vad skulle man gjort utan Spira. Ett fantastiskt ställe som betytt allt för mig och min son ❤️ Pedagogerna är fantastiska.

(Stockholm, 2017-11-18)

#99

Jag skriver under för min adopterade son skull, för hans kommande syskon, för alla varande och blivande adoptivfamiljer i Sverige som väljer att bli famlj på ett alternativt sätt. Ett sätt som innehåller många bitar av psykisk, fysisk och ekonomisk påfrestning! Jag skriver på för att det ska bli möjligt flr fler föräldrar och barn att få varandra och skapa glädje, lycka, samhörighet och tillhörighet. Jag skriver under för att våra familjer ska kunna få professionellt stöd och hjälp och möjlighet att möta de frågor och funderingar som kommer i en adoptivfamilj! Ta inte bort denna ovärdeliga tillgång för oss, för våra barn och vi föräldrar som fått möjlighet till ett efterlängtat föräldraskap, fortsätt stötta våra familjer!

(Brämhult , 2017-11-18)

#113

Stödet till adoptivfamiljen och den adopterade är viktigt. Det kan vara livsavgörande för den enskilda individen/familjens framtid. Att inte ta tillvara och sprida den samlade kunskap som finns vore ett slöseri av icke skådat slag.

(Stockholm, 2017-11-18)

#120

Jag som ensamstående adoptivmor har före, under och efter adoptionen fått ett fantastiskt stöd och hjälp från Duvnäs Föräldrastöd! Sedan våren 2012 har jag haft förmånen att kunna ta hjälp av Duvnäs! Mvh Annelie Sandberg

(Stockholm, 2017-11-18)

#124

Jag själv är adopterad och vill driva att stöd till adopterade och föräldrar utökas!

(Stockholm, 2017-11-18)

#126

Det här är jätteviktigt!

(Stockholm , 2017-11-18)

#139

Det är så oerhört viktigt att alla barn som behöver det får stöd, men det är särskilt viktigt för adopterade barn som haft minst en betydande separation i bagaget (med sin anknytningsperson) och kanske levt i flera år på barnhem utan möjlighet att reparera skadorna. När ett barn adopteras får det en möjlighet att läka, men den nya föräldern/föräldrarna behöver stöd för att kunna hjälpa till i läkningsprocessen. Ibland behöver även barnet få terapi och den viktiga kunskap som har byggts upp genom åren i Ericastiftelsen och i Duvnäs och på Spira får inte försvinna. Mitt förslag är att utveckla verksamheten till ett nationellt kunskapscentra som kan komma alla adoptivföräldrar och adopterade till del. Bedriv forskning, terapier, utbildningar, röttersök osv
Annika Almén
Adoptivförälder
Kurator och socionom

(Norrtälje, 2017-11-18)

#143

j

(STOCKHOLM, 2017-11-18)

#154

Stödet från Duvnäs och Spira var helt ovärderligt i samband med och äter efter genomförd adoption. Kanske svårt att förstå vidden av en adoption för den som inte har personlig erfarenhet? Snälla låt stödet vara kvar!

(Stockholm , 2017-11-18)

#156

Det är så många som inte kan få egna barn idag och många som inte kan ta hand om sina barn så självklart skall det finnas bra verksamheter för att kunna göra en adoption så bra som möjligt. Det är en otroligt viktig resa för den nya familjen. Ser hellre utveckling än avveckling.

(Mölndal, 2017-11-18)

#166

Jag är adopterad och har aldrig mottagit något stöd för det trauma jag har gått igenom. Det har kostat mig och samhället mycket. Jag har inte kunnat bli vuxen som andra, aldrig haft ett fast jobb, inte skaffat barn fastän jag nu är 35 och det börjar bli bråttom. Jag har gått till terapeut efter terapeut utan att bli hjälpt, eftersom de saknat kunskap kring adoption och det extremt djupgående trauma som adoption förutsätter. Stat, kommun och landsting har ett särskilt ansvar för de människor som placeras hos biologiskt främmande familjer. Forskningen går framåt och visar hur tidigt trauma kan få djupa konsekvenser (i form av till exempel förhöjd suicidrisk) men också hur det går att behandla! Låt oss inte lida i onödan!

(Stockholm, 2017-11-18)

#174

Är själv adopterad och vet hur viktigt det är med denhär formen av hjälp för familjer och barn

(Stockholm , 2017-11-18)

#175

Spira är ett unik resurscentrum och en otroligt viktig plats för adopterade och deras föräldrar. Politiker, ta ert ansvar!

(Stockholm, 2017-11-18)

#176

Jag har adopterat och kan komma i behov av stödet. Ordinarie vårdinstanser har inte alls den kunskap som behövs om ett problem är adoptionsrelaterat.

(Stockholm, 2017-11-18)

#177

Jag ser vad mina barn verkar behöva för stöd!

(Göteborg, 2017-11-18)

#179

Vi kan inte i Sverige ta emot barn för adoption och sedan inte stödja dessa barn och deras familjer. Verksamhet som Ericastiftelsen, Spira och Duvnäs föräldrastöd är livsviktigt och bör utvecklad, inte avvecklas.

(Stockholm , 2017-11-18)

#181

Det är galet! Adoptivfamiljer och adopterade har ofta behov av denna kompetens som byggts upp genom åren. En nedskärning av dessa verksamheter blir ingen besparing!!

(Örebro, 2017-11-18)

#182

Dum fråga........

(Fjälkinge, 2017-11-18)

#193

Jag är mamma till två barn som jag och min make har adopterat. Stöd till adopterade och deras familjer är viktigt då de flesta barn har en bakgrund som kräver extra resurser.

(Vaggeryd , 2017-11-18)

#194

Detta är oerhört viktigt

(Sparsör , 2017-11-18)