Namninsamling mot Tyresö kommuns beslut att etablera masshantering och stenkross vid Storängen, Raksta

Kommentarer

#802

Protest mot stenkross vid Storängen Raksta p.g.a. 1, Buller 2, Damm 3, Tung trafik 4, Miljögifter 5, Natur

Nina Johansson (Tyresö, 2018-01-05)

#803

man firar midsommar där varför förstöra för så många familjer? plus ungar måste ha nånstans å leka gemensamt. plus d är så fridfullt å tyst på raksta. varför pajja d med en stenkross?

linn källströmmmm (tyresö, 2018-01-05)

#804

Jag gillar ängen! Raksta bo förevigt

christoffer ohlsson (tyresö, 2018-01-05)

#805

Hög bullernivå .all tung trafik som belastar vägnätet
Vad händer med miljön i naturområdet?

Birgitte Andersson (Stockholm, 2018-01-06)

#815

Uppvuxen i Tyresö och vistas ofta där

Bosse Johansson (Örebro, 2018-01-12)

#816

Stenkrossen med allra största säkerhet skulle innebära höga störande ljudvolymer under dagtid. Säkert jämförbart med Petterboda

ÅtervinnaAnne-charlotte Steen (Tyresö, 2018-01-12)

#817

Har båten på Tyresö båtklubb och har ett almänt intresse för Tyresös natur

Per Wåhlstrand (Tyresö , 2018-01-12)

#822

Boende i Raksta . Vill behålla den naturnära fantastiska miljö,som vi bor i.

Katrin Hanson (Tyresö , 2018-01-14)

#824

Detta natursköna område med naturreservatet som granne måste skonas mot en stenkross som skulle påverka både djurlivet till land och till havs. Finns väldigt få områden i stockholm med så oroligt fint bevarad natur som den runt storängen i raksta, vore väldigt trist om detta förslag skulle gå igenom och förstöra det fint bevarade som vi har där. Har under hela min uppväxt vandrat i skogarna runt Tyresta, så jag är väl bekant med området och vet vad jag talar om. Skrota förslaget!!!

Johan Jureskog (Stockholm, 2018-01-14)

#827

Jag bor i närheten!

Felix Tiderman (tyresö, 2018-01-14)

#829

att en stenkross inte ska ligga i eller vid ett naturreservat! Elaina

Elaina Atkins (Stockholm, 2018-01-16)

#844

Tystnaden i mina älskade svampskogar, någon kilometer därifrån.

David Östby (Stockholm , 2018-01-22)

#845

Förstör den unika miljön

Lena Andersson (Stockholm, 2018-01-22)

#846

Förstör miljön vid Tyresta nationalpark

Yngve Hallström (Stockholm, 2018-01-23)

#847

Jag är husägare på Raksta och värnar om naturen.

Roya Nilsson (Tyresö , 2018-01-24)

#850

För att förslaget är genomkorkat i sin helhet

Ludvig Borgelin (Tyresö, 2018-01-26)

#851

För att bevara naturvärden - låt Raksta vara en del av Tyresta Nationalpark.

Miranda Schuler (Stockholm, 2018-01-26)

#853

Jag håller med åvansående påståenden, villabsomut inte ha stenkross

Sofia Lagerfeldt (Tyresö, 2018-01-28)

#860

Skydda miljön vid Storängsfladen.

Åke Blomdahl (Bagarmossen, 2018-02-06)

#863

Jag absolut inte vill ha en stenkross där jag bor. Med tanke på samtliga punken här ovan som borde vara tillräckliga för att inte ha en stenkross här så tänker jag även på hur en stenkross skulle påverka djurlivet vi har.

Naomi Reslow (Tyresö, 2018-02-18)

#870

Vi har valt att bo i den miljö vi redan har och där ska inte någon stenkross finnas. Här finns djur och människor!!
Vi har också betalat för vägarna!! och de ska inte köras sönder av tung trafik.
// Carina

Carina Ollén (Tyresö, 2018-03-13)

#872

Jag vill inte att detta naturområde ska bli förstört!

Caroline Persson (Stockholm, 2018-03-16)

#873

Jag skriver under, för att jag vil komma bort från buller och miljögifter. Jag bor inte långt från anläggningen halva året.

Kjell Strömberg (Stockholm, 2018-03-17)

#878

Jag bor i Vissvass och åker ofta förbi denna vackra plats. Dessutom är jag orolig för hur den tunga trafiken kommer att påverka den nyanlagda vägen, som går från kyrkan och vidare genom Raksta.

Inger Nyberg (Tyresö, 2018-03-23)

#879

Påverkar naturlivet i Tyresta naturreservat negativt, samt påverkar boende, trafik och fastghetsvärde för Raksta och Bergholm.

Karin Borgman (Tyresö, 2018-03-31)

#882

Pga risken av föroreningar i kalvfjärden.

Mårten Ribaeus (Tyresl, 2018-04-10)

#883

Detta är en stor skandal. Vem har kommit på detta. Nationalpark, Naturreservat m.m Man kan skriva en hel bok varför detta är hur dåligt som helst.

Jan Herrström (Vissvass Tyresö, 2018-04-12)

#885

Raksta är ett värdefullt område både för det rörliga friluftslivet på land och båtlivet med sin närhet till skärgården. Buller från stenkross kan höras upp till en mil i skogslandskap vet jag av egen erfarenhet.

Anders Jörle (Stockholm, 2018-04-17)

#886

Naturreservat skall inte störas av stenkross. Det påverkar både fågel och djurliv. Häckning och fågelarter påverkar strandlivet. Samt den möjlighet till rekreation som vandrare i reservatet upplever av tystnad. Behövs som kontrast till bullriga innerstadsmiljön då vila och promenader i lugni natur motverkar utbrändhet. Det finns knappast några liknande miljöer kvar,då staden redan byggts ut.

Kristina Bokedal Jörle (Stockholm, 2018-04-17)

#887

Jag vill bevara och skydda det fina naturreservatet med dess viktiga och rika fågelliv.

Oscar Österberg (Örebro, 2018-04-17)

#889

Jag äger ett hus på Bergholm, mitt emot den tänkta platsen för massupplag och stenkross. Mitt lugn och min ro kommer att skadas av buller och lastbilstrafik, värdet på min fastighet att erodera, samt de naturvärden i det anslutande naturreservatet/nationalparken som jag nu njuter av kommer att skövlas. Jag uppmanar politikerrea att besluta att avstå från projektet så att jag och andra fastighetsägare slipper dra dem in för lämpligt EU-organ och exponera deras okunnighet och kortsynthet offentligt.

Hans Hise (Stockholm, 2018-04-17)

#896

Jag bor i Raksta och det drabbar mig ox bor ganska nära

Weronica Skantz (Tyresö, 2018-04-18)

#901

Jag anser det vara en helt felaktig placering av en kross

Rolf Elwin (Tyresö, 2018-04-27)

#907

Jag är mot för nära naturreservat och båthamn, skulle förstöra klassiska utsikten och fina fiskeställen och flyttfåglar skulle bli av sin mellan stopställen och slita ner hela trakten med sin trafik både sjös och vägarna.

Jari Niemi (Stockholm , 2018-05-11)

#915

Miljöhänsyn, både för människor och djur, boende och naturreservat.

Per Aronsson (Tyresö, 2018-08-18)

#920

Sämsta tänkbara placering av en stenkross!

Jonas Hedlund (Vendelsö, 2019-03-20)

#923

Extremt olämplig plats för detta.

Mats Jankell (Stockholm, 2020-07-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...