Namninsamling mot Tyresö kommuns beslut att etablera masshantering och stenkross vid Storängen, Raksta

Kommentarer

#201

Håll sån här verksamhet skiljd från orörd natur och bostäder! Anlägg sån verksamhet på en plats som är hållbar på sikt UTAN att inkräkta på människors vardag och möjligheter till rekreation i naturen!

Mikael Andersson (Nacks, 2017-11-05)

#202

Solidaritet med de drabbade.

Bertil Rejhed (Tyresö, 2017-11-05)

#203

Miljöpåverkan och Buller-. År ofta ute och promenerar i Raksta, Har en liten båt i raksta båtklubb.

Åsa Karlsson (Stockholm Tyresö, 2017-11-05)

#212

Frivilligt

Helene Pettersson (Tyresö, 2017-11-05)

#214

Min kompis bor i området och det vore synd att förstöra så fin natur

Sara Hinrichsen (Järna, 2017-11-05)

#217

Min mamma börjar komma i åldern och hon ska fan inte behöva leva med detta!!

Myléne Gustafsson (Nynäshamn , 2017-11-05)

#222

Tycker det är olämpligt

Susanne Englund (Stockholm, Tyresö, 2017-11-05)

#226

Finns ingen rim och reson med detta. Speciellt eftersom det redan finns ett upplag i Skrubba sand som stängdes ned och bara står tomt nu. Det skulle vara bättre om Tyresö kommun köpte upp marken från Stockholms kommun eftersom det är så nära kommungränsen istället för att förstöra den fina naturen ute i Brevik.

Mattias Nord (Tyresö, 2017-11-05)

#229

Man bygger ut hela gamla Tyresö och Raksta med bättrevägar vatten och buss. Detta kommer att medföra att många barnfamiljer kommer att flytta ut. Att då ha en stenkross mitt i den vackra naturen och alla familjer känns vansinnet!

Susanne Borgström (Tyresö, 2017-11-05)

#235

Oerhört vacker natur ödeläggs

Katarina Grahn (Enskede, 2017-11-05)

#242

Ärendet som presenterats för utskottet har stora brister och direkta felaktigheter. Området i anslutning naturreservatet och nationalparken är helt olämpligt för en stenkross. Dessutom anläggs den på åkermark!

Anders Siljelöf (Stockholm, 2017-11-05)

#244

Mycket besviken på politiker i kommunen som vill förstöra denna vackra plats!

Daniel Karlsson (Tyresö, 2017-11-05)

#259

Jag tycker att det förstör för mycket för djur o natur med en stenkross

Marie Högmark (Tyresö, 2017-11-06)

#261

Jag gillar Racksta och dess lugn och närhet till naturen. Varför inte lägga stenkrossen på väg från Tyresö till Älta i stora gropen nära Högmora gård.

Inger Hagström (Tyresö, 2017-11-06)

#262

Jag skriver under protesten

Gunilla Margareta Nymark (Tyresö, 2017-11-06)

#272

Låt raksta vara ifred!! Det är en.idyllisk fristad och endet plats för lugn och barn att växa upp och människor att trivas på.

Jello Malmeryd (SKÄRHOLMEN, 2017-11-07)

#274

Det är nog besvärligt med trafiken på vägen dit.

Raija Saar (Tyresö , 2017-11-07)

#275

Platsen är en väldigt öppen plats där ljudet kommer att störa många av oss boende runt omkring.

Robert Andersson (Tyresö, 2017-11-07)

#281

Jag tycker platsen är väldigt olämplig! Naturen förstörs och tungtrafik gör att det kommer bli buller.

Matti Aikio (Stockholm, 2017-11-07)

#285

Jag vill inte växa upp vid en stenkross!
hälsningar Melker 11 år.

melker Andersson (TYRESÖ, 2017-11-08)

#287

Trafiken från Tyresö C och ut på mot slottet är redan ett stort problem.

Chris Eriksson (Tyresö, 2017-11-08)

#289

Håller med om alla bra argument samt att platsen är gammal kulturmark och är en av de vackraste platserna i Tyresö som är helt orimligt att lägga en industriell verksamhet på

Jan-Åke Hegestedt (Tyresö, 2017-11-08)

#291

Jättebra argument mot den galna iden med stenkrossen.

Ulla Hegestedt (Tyresö, 2017-11-08)

#296

Större hänsyn till människor, djur och natur måste tas, innan företag får etablera sig i känsliga områden.

Maria Kåräng (Forshaga, 2017-11-08)

#297

Jag vill inte ha denna anläggning i Tyresö. Vi vill ha tyst o lungt i vår kommun.

Anni Henriksson (Tyresö, 2017-11-08)

#302

Jag värnar Stockholms läns enda nationalpark som lockar hela länets invånare via alla sina entréer.

Mats Ericsson (Stockholm, 2017-11-08)

#303

Förstör naturen och har stor negativ inverkan på boende i området. En sån anläggning ska inte ligga i ett sånt känsligt naturområde.

Marie Mattsson (Kalmar, 2017-11-08)

#305

Jag skriver under för att man planerar att placera stenkrossen vid Natura 2 skog som anses ha starka naturvärden. Det innebär även att de som bor närmast kommer att få utstå mycket buller, damm, all tung trafik och husen kommer att förlora i värde. Vem vill bo granne med en stenkross.? Vattnet kommer att bli förorenat mm. Vi är trötta på att Tyresö Kommun kör över sina kommuninvånare. Bedrövligt!

Karin Border (Tyresö, 2017-11-08)

#308

Jag skriver under på att inte införa stenkross vid Storängen, Raksta.

Lena Löfven (Tyresö, 2017-11-09)

#313

Det här är ett av Tyresös allra vackraste och värdefullaste områden! Området Kyrkan-Vissvass är tom kanske det allra värdefullaste vi har i Tyresö, med sin gamnmelskog, jordbruksmark och ganska genuina bebyggelse. Det måste skyddas från hårdhänt exploatering. En kross i detta område låter ju helt vansinnigt!

Per Nordin (Tyresö, 2017-11-10)

#323

Skulle vara fruktansvärt med en sådan anläggning här!!! Får absolut inte komma dit. Detta är ett vackert naturområde. Lämna det ifred!

Sarah Nilsson (Tyresö, 2017-11-11)

#324

Jag anser att det buller som har tillkommit av ökad trafik och grävmaskiner som hackar sten el dyl. är inte ok, så nej tack till mer buller. Att ha ett permanent upplag ser jag även som en ohållbar lösning ur ett miljöperspektiv. Upplaget kommer att ligga alldeles intill den känsliga brakmarsviken som är tillhåll för sjöfåglar av olika slag samt bäver.

Simon Bergfors (Tyresö, 2017-11-11)

#326

Helt sjukt att ni funderar på detta...

Johnny Nilsson (vendelsö, 2017-11-12)

#327

Tung trafik på små vägar mitt i barnfamilj villa område är som gjort för att det ska hända olyckor

Mari Erdenback (Tyresö, 2017-11-12)

#333

Jag vill värna om brukningsvärd jordbruksmark som medlem i Den Goda Jorden.

Bengt Svensson (HEBERG, 2017-11-13)

#334

jag bor på Bergholmen och har under flera år störts av båtklubbarnas traktorer, pipet då de backar hördes även inomhus. Efter klagomål från mig tog de bort denna anordning. Nu i somras har de under vissa dagar grusat delar av uppställningsytorna med hjälp av grävmaskin, traktor m.m
Under dessa dagar gick det ej att arbeta hemifrån.
Ljudet sprids över vattnet och fångas upp av berget bakom Bergholmen. Det hade kunnat vara 1 km över vattnet med samma resultat.

Det jag menar med detta är att bullret från en stenkross gör att man kan glömma att vistas hemma under dagtid om man inte vill ljudisolera huset. Vara utomhus är otänkbart. Bara tanken på att bakom stenkrossen är det flera mil med bara tystnad gör mig förbannad. Snacka om anti bullerplank!

Då jag jobbar med ljud och vet hur ljud påverkar miljön och fortplantas m.m så anser jag mig ha ganska bra koll.

För övrigt så håller jag med om alla punkter i protesten och undertecknar gladeligen.

Hälsningar Peter Edlund

Peter Edlund (Tyresö, 2017-11-13)

#340

Det är en helt vansinnig ide !!!

Magdalena Edlund (Tyresö, 2017-11-13)

#341

Buller, miljögifter och utsläpp från diselmaskiner skadar vår unika och otroligt fina omgivning. 3 sjöar i närheten och ett naturreservat precis intill. Rent vansinne att lägga en sån anläggning här. Bygg i jordbros nya industriområde eller nått. En sån plats lämpar sig bättre än ett grönområde

Sebastian Bergstedt (Tyresö, 2017-11-13)

#342

Hur kan man ens fundera på en stenkross här? Av alla ställen så väljer man ett naturområde? Helt ofattbart.....

Georgette Nehmé (Tyresö, 2017-11-13)

#362

Bly och kadmium som ev. Kan komma ut i känsligt område

Bo Högström (Örebro , 2017-11-16)

#371

Fruktansvärt att förstöra ett ovärderligt naturområde på detta vis.

Peter Petersen (Tyresö, 2017-11-18)

#372

Jag anser det helt felaktigt att placera den som granne till ett Naturreservat samt efter den utredning om miljön som föregått det här.

Ulf an (stockholm, 2017-11-18)

#373

Att lägga en stenkross bara några meter ifrån ett naturreservat samt vid en båtklubb där varenda båtmotor kommer förstöras av stendam kan aldrig vara ett genomtänkt val av plats.

Maria Suneson (Tyresö, 2017-11-18)

#374

Jag bor på Lökholmen

Louise Gidlund (Tyresö, 2017-11-18)

#383

Jag bor nära till det aktuella området. Vackra fält med rikt djurliv och nationalparken som gränsar fåtal meter bort. Det kan inte vara rätt att lägga en stenkross i ett så känsligt område. Kalvfjarden skulle bli helt igengrodd och förstörd liksom vi som bor här skulle bli. Stendammet är ett fördärv för både människor, djur, byggnader och kapital egendom så som bilar och båtar. Stoppa detta spektakel. Vår framtida generation som börjar komma här på Raksta, Solberga och Bergholmen kommer inte att ha en ren miljö att växa upp i. Östra Tyresö behövs som en lunga i storstaden och snart finns inga grönområden kvar om byggtakten ska fortsätta på detta urskillningslösa vis.

Milja Eldèn (Tyresö , 2017-11-20)

#388

För nära två naturreservat samt två båtklubbar. Båtarna kommer bli täckta av stendamm, inte kul!!

Anneli Ekholm (Tyresö, 2017-11-20)

#390

En sådan anläggning skulle förstöra natur och miljö som är värdefull både för kommuninvånare och djur.

Lars Blomgren (Stockholm , 2017-11-20)

#393

Jag vill inte ha någon stenkross i Tyresö !

Lars Höglund (Tyresö , 2017-11-20)

#396

Här är det inte tänkt på miljökonsekvenserna, djur och människor, hitta något bättre ställe för stenkrossen!

Angelika Karlberg (Tyresö, 2017-11-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...