Namninsamling mot Tyresö kommuns beslut att etablera masshantering och stenkross vid Storängen, Raksta

Kommentarer

#3

Jag vill inte ha en stenkross nära mitt hem, min närmsta natur och vårt vackra vatten!
Vill inte att det lugna och vackra i Raksta förstörs av kommunen!
Ni kommer att förstöra mer natur, vatten och djurliv med en stenkross här, än vad utsläppen blir av lastbilar!!

(Tyresö, 2017-11-01)

#5

Detta är miljömässigt helt galet.

(Tyresö, 2017-11-02)

#7

Håller med i ovan nämnda protest

(Tyresö, 2017-11-02)

#17

Vill ha en lugn och vacker miljö att bo i

(Tyresö, 2017-11-02)

#20

Jag skriver under för att det är orimligt och förödande för naturen och det lugna sommarstugeområde som finns här i Raksta.

(Tyresl, 2017-11-02)

#24

Kommunen gör inget annat än att holka ur och förstöra vår vackra kommun, endast för vinst. Trött på det nu.

(Tyresö, 2017-11-02)

#26

Förstår inte hur man ens kommer på tanken att anlägga en stenkross i detta område. Jag skriver under p.g.a. buller / miljöskäl. Vi betalar också en hel del för nya vägen, gör vi det för att kunna hantera tung trafik?

(Tyresö, 2017-11-02)

#28

Jag har bott i Solberga och vet vad naturen betyder för dem som bor där, både människor och djur.
Det vore ytterst olämpligt att dra dit tung trafik och buller!

(Väddö , 2017-11-02)

#29

Lägg ner!

(Raksta, 2017-11-02)

#30

Född och uppvuxen i Tyresö. Området är mkt välbekant och min solidaritet med de boende är stor

(Sundsvall, 2017-11-02)

#37

Se ovan. Bor i Solberga.

(Tyresö, 2017-11-02)

#38

Cirka en kilometer från storängen ligger mitt hus!

(Tyresö, 2017-11-02)

#42

Bevara Tyresö och naturen

(Tyresö, 2017-11-02)

#53

Att anlägga en stenkross i närheten av ett bostads område är väldigt ogenomtänkt av kommunen. En sådan bör anläggas där ingen kan störas.

(STOCKHOLM , 2017-11-02)

#56

Buller Miljögifter Nauren förstörs mm mm

(Tyresö, 2017-11-02)

#62

STORT NEJ TILL DETTA!!

(Stockholm , 2017-11-02)

#63

Pga alla punkter ovan förstås!!
Det räcker nu- Tyresö är inte så stort. Ursäkta men var ska alla djuren ta vägen???
Rådjur på tomten varje vecka som inte ör rädda alls trots kalvar!! Mao det finns för lite skog kvar i Tyresö! Var ska djuren leva har ni tänkt er?
Dessutom är gifter skit för alla levande i Tyresö och på jorden.
Tack för ordet!

(Tyresö, 2017-11-02)

#64

Platsen för stenkrossen är olämplig

(Raksta, 2017-11-02)

#66

Det ligger alltför nära de bostäder som finns i området. Det finns lämpligare platser i Tyresö att ha detta.

(Stockholm, 2017-11-02)

#72

Helt sjukt föreslag, kommer förstöra för mig som boende och min familj, bor väldigt nära, tystnaden är borta och djurlivet kommer ta skada. NEJ TACK!!! Förstör inte raksta

(Tyresö, 2017-11-02)

#73

Utöver att jag personligen mycket tydligt kommer störas i mitt hem så vore det naturligtvis en katastrof för riksinrtessen i naturvåd och känsliga kalvfjärden

(Tyresö, 2017-11-02)

#74

Vi bor i området och valde detta för att det finns orörd natur och tystnad.

(Tyresö, 2017-11-02)

#75

detta är fin och orörd natur i anslutning till nationalparken. Olämplig placering.

(Tyresö, 2017-11-02)

#76

Detta kommer att förstöra en UNIK natur och miljö, i princip i ett naturreservat/nationalpark!!! Hur tänker man...?

(Tyresö, 2017-11-02)

#77

jag skriver under för att jag tycker att det är fel att förstöra vacker miljö i strandskyddad kant.
Då kan man väl hitta lämpligare ställen som inte rör fågel, vatten och annat djurliv på samma sätt.

(Stockholm, 2017-11-02)

#79

Jag är emot naggningsprincipen, dvs att man börjar nagga i utkanten av ett område, bit för bit och snart är hela området exploaterat utan att någon riktigt märkte hur det gick till. Tyvärr en numer allt vanligare princip i Tyresö kommun som håller på att förvandlas till en stadsdel.

(Tyresö, 2017-11-02)

#81

Otroligt dåligt förslag som bör stoppas

(Tyresö, 2017-11-02)

#87

Jag är av samma uppfattning som skrivs i texten, vad gäller buller, damm, miljöfarligt avfall från ”bygg-massorna” och tung trafik på dessa vägar??? Helt galet!!!!

(Tyresö, 2017-11-02)

#90

Ni har snart förstört hela denna en gång så fina kommun till en sopstation.

(Tyresö, 2017-11-02)

#94

Kommentarer behövs inte, självklart ändå!

(Tyresö, 2017-11-02)

#100

Det är rent vansinne att placera en stenkross där!

(Tyresö, 2017-11-02)

#103

Ingen utredning gjord, om påverkan för, och information om, beslutet till Bergholms tomtägare. Bergholm är direkt angränsande till området ifråga och störs redan idag av aktiviteten på närliggande stora båtklubben.

(Tyresö, 2017-11-02)

#105

Jag vill värna Rakstas prägel som naturlig och lantlig idyll

(Tyresö, 2017-11-02)

#109

Jag har valt att flytta till Raksta pga lugnet här ute. Efter en utmattningsdepression valde jag lugnet. Den stress oljudet från en sådan anläggning skulle medföra skulle göra mig sjuk. Min dotter har sedan vi flyttade hit, inte kunnat cykla eller gå själv till vänner eller skola pga den tunga trafik som kör i Raksta pga kommunens val att dra ut vatten och avlopp samt fixa vägarna. De som kör denna tynga trafik visar ingen som helst hänsyn till oss som bor här och att något sådant skulle fortsätta år ut och år in med denna hemska anläggning säger jag Nej tack till!! Jag är så less på alla dåliga beslut som ni på kommunen tar utan hänsyn eller förståelse för oss som är bosatta här.

(Tyresö, 2017-11-02)

#116

Ett uselt valt ställe! Nån fick visst hjärnsläpp...

(Tyresö, 2017-11-02)

#117

Att jag vill behålla Tyresta och området runt, som det är.

(Stockholm, 2017-11-02)

#120

Detta kommer förstöra kårar lugn o idyll i hela fina vackra Raksta.

(Tyresö, 2017-11-02)

#125

Stenkrossar är inte vackra att titta på i anslutning till skyddad nationalpark.

(Tyresö, 2017-11-03)

#128

Synnerligen olämpligt område så nära naturreservat och nationalpark, och en stor olägenhet för Racksta

(Racksta, Tyresö, 2017-11-03)

#133

Jag är i området varje år när jag besöker Sthlm och uppskattar naturen och läget vid vattnet. Miljögifter sprids vid en anläggning av det slag som föreslås och den bör därför inte läggas nära vatten och inte heller så nära bostäder

(Göteborg, 2017-11-03)

#135

Besöker ibland Raksta och Tyresta nationalpark. Anser att detta är en sällsynt illa vald plats för masshantering och stenkross p g a buller m.m. Måste bli stora problem för de närliggande fastigheterna.

(Åkersberga, 2017-11-03)

#137

Bevara den fina natur som finns där.

(Tyresö, 2017-11-03)

#138

Synnerligen olämplig placering av en stenkross! Fakta kring aspekter som buller, damm, trafik och - inte minst - miljögifter med tanke på naturområdet borde tala för sig själv.

(Huddinge, 2017-11-03)

#140

Förstöra en av de vackraste platserna i Tyresö, Förutom buller och miljöförstöring visar Tyresö kommun som vill kalla sig för skärgårdskommun att man placerar en stenkross precis vid en av våra vikar. Dessutom i anslutning till Nationalparken Tyresta. Att inte ta hänsyn till oss som bor här och valt att bo nära naturen och tystnaden är skamligt.

(Tyresö, 2017-11-03)

#141

Flyttade till Raksta för snart 20 år sedan för att det är ett lugnt, tyst, fridfullt och naturnära område med Tyresta nationalpark som närmaste granne.
En bullrande stenkross är helt oacceptabelt.

(Tyresö, 2017-11-03)

#143

....att världen redan är så genomborrad av brakljud, gap, skrik, bilar, stress på grund av ljud.
Mina barnbarn bor på en lugn plats i Raksta att vila kropp och själ från ljudliga skol och förskolemiljöer. Ni förstör barns och vuxnas livsmiljö.
TÄNK - GÖR OM - GÖR BÄTTRE !

(Norrtälje, 2017-11-03)

#145

Jag förstår behovet, men det måste finnas bättre platser än den här!

(Nacka, 2017-11-03)

#147

Dumheter att lägga en stenkross där, när det var för nära bebyggelse i skrubba. Vad är inte då det där?!

(Tyresö, 2017-11-03)

#154

Skriver under pga att detta skall man ej ha vid boende!

(Stockholm, 2017-11-03)

#164

Det är bara helt fel att lägga masshanteringsplats på den platsen.

(Tyresö, 2017-11-04)

#165

Även om det kanske skulle minska transporterna totalt är platsen fel.

(Tyresö , 2017-11-04)

#166

Jag skriver under för att en stenkross kommer att lägga en bullermatta över Solberga, Bergholm , Raksta och delar av Tyresta. Det kommer bli ett stort störningsmoment och kraftigt påverka området.

(Tyresö, 2017-11-04)

#167

Att ha anläggning som denna permanent så nära bostad och fritidsområden som dessutom är nära Tyresta nationalpark är befängt och kan inte förstå hur man tänker, dessa hör hemma i obebodda områden utan naturvärden och inget av detta har nämts i den över 10 år långa tidigare planeringsprocessen.

Man kan inte godtyckligt lägga till sådana här saker som tilllägg i detaljplaner. Det förtar förtroendet från hela processen.

(Tyresö, 2017-11-04)

#169

På grund av alt buller och sedan all tung trafik som det medför. Det måste finnas annan mark som är lämpad för denna verksamhet.
Vad tänker politikerna, skärpning.
Mvh Clementz Fromm

(Tyresö, 2017-11-04)

#171

Som fastighetsägare till fritidshus på Bergholmen med utsikt över Storängen kommer vi att starkt påverkas av planerna - både direkt vad gäller buller men även genom sänkt värde på vår fastighet. Det är svårt att förstå att man inte istället försöker hitta en dalgång eller annat visuellt och ljudmässigt mer avgränsbart område.

(Lindås 5, 45205 Sydkoster, 2017-11-04)

#174

Nu får ni på Tyresö kommun ge er i er strävan att förstöra Tyresö helt och hållet. Har ni blivit skvatt galna?! Skäms för ert kortsiktiga och destruktiva beteende!
Vackra Tyresö - snart ett minne blott.

(Tyresö, 2017-11-04)

#177

Det kommer att bli olustigt att besöka nationalparken och vissvass. Tänk alla stora tunga lastbilar man ska samsas med på de smala vägarna. Risk för stenlunga finns väl också. Tänk ut en bättre plats!!!

(Tyresö, 2017-11-04)

#183

Släkten bor vid Raksta och vi vill fortsätta ha den fina utsikten över båthamnen.

(Farsta, 2017-11-04)

#184

För att jag tycker det ligger på fel plats.

(Farsta, 2017-11-04)

#185

För att jag är född och uppvuxen i Tyresö. Jag har släckt där och månar om naturen.

(Enköping , 2017-11-04)

#186

Bor i Tyresö

(Tyresö, 2017-11-04)

#188

Jag har bott i Tyresö hela mitt liv fram tills för 3år sendan då jag flyttade till nacka! Men jag älskar fortfarande att vara ute och gå i Tyresös skogar och verkligen den där ute omkring! Och detta skulle verkligen förstöra naturen och upplevelsen som är när man kommer ut!

(Nacka, 2017-11-04)

#189

Olämpligt ställe för upplag av massor.

(Tyresö , 2017-11-04)

#190

Vill göra min faster glad bara

(Farsta, 2017-11-04)

#191

Då området är mitt barndomshem befinner jag mig ofta där med mina barn och vet vilka känsliga värdefulla naturområden som berörs. Som verksam Fiskeguide i vattnet strax utanför och välutbildad kunnig i vattenekologi vet jag att det är miljömässigt vansinne att ens tänka tanken att förlägga denna anläggning precis intill ett av skärgårdens viktigaste lekplatser och uppväxtområden för en mängd viktiga fiskarter. Avbryt projektet omgående!

(Nynäshamn, 2017-11-04)

#193

Elionor Hultman

(Tyresö, 2017-11-04)

#195

Trafiken...helt orimligt o onödigt att leda in den på smala vägar. Dessutom så nära naturintressen.

(Tyresö, 2017-11-04)

#197

Jag är mest emot detta pga den stora miljöpåverkan det kommer innebära. För djurlivet i området och för att jag själv älskar att vistas i området.

(Stockholm, 2017-11-04)

#198

Att bedriva en stenkross ett stenkast från ett naturreservat verkar ju vara verkligen ogenomtänkt.

(Tyresö, 2017-11-04)

#199

Uppenbart exempel på när viljan att få något övervinner vettet om man bör ha det. Kommunen vill ha strategisk placering för stenkross men är ointresserad av skäl som dömer platsen olämplig.

(Tyresö, 2017-11-05)