Namninsamling mot Skolverkets beslut att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

Kommentarer

#402

Jag skriver under på grund av att jag inte vill att Tama modersmål ska stängas, eftersom att det är det ända ställe jag kan hitta materiall till mitt jobb som modersmålslärare.

(Stockholm, 2017-10-24)

#407

Modersmålslärare

(Offerdal , 2017-10-24)

#408

Mådersmål är viktigt

(Knivsta , 2017-10-24)

#412

Störtlöjligt att påstå att tekniska problem skulle vara orsaken. Sannolikt finns ett påbud att lova, men till varje pris inte genomföra....

(Mölndal, 2017-10-24)

#414

Jag tycker det är skandal att lägga ner Tema Modersmål som fungerar bra, är uppskattat och en tillgång för ffa modersmålslärare!! Varför lägger man ner något som det finns ett stort behov av? Kränkande!

(Lund, 2017-10-24)

#420

Det är skandal att sidan ska stängas ned.

(Malmö, 2017-10-24)

#425

Universitetsadjunk på Högskolan Väst,

(Vänersborg, 2017-10-24)

#433

Det är ett stort stöd och tillgång till både ämneslärare som jobbar med nyanlända elever och modersmålslärarna.

(Umeå, 2017-10-24)

#434

Modersmålsämnet prioriteras ofta väldigt lågt i den svenska skolan och modersmålslärarna behöver allt stöd de kan få.

(Gävle, 2017-10-24)

#435

Det är viktigt att ha en fungerande modersmålsundervisning!

(Göteborg, 2017-10-24)

#440

Jag skriver under på grund av att det är ett helt felaktigt beslut som kommer drabba eleverna och deras inlärning! Ett svek och etniskt särbehandling.

(Arvidsjaur , 2017-10-24)

#446

Ett modersmål är jätteviktigt, oavsett om man bor i samma land, eller ej. Självklart är tillgången till en webbplats i dessa tider den allra första instansen!!!

(Wien, 2017-10-24)

#450

Forskning visar att modersmålet är viktigt för all språkutveckling m.m.

(S, 2017-10-24)

#451

Anser att modersmålsundervisning är extremt viktigt och jag håller med det som presenteras som argument för namninsamlingen.

(Stockholm , 2017-10-24)

#452

Modersmålsundervisning är en viktig del i många barns identitetsskapande, och den viktigaste grunden för all språklig utveckling, även för svenskan. Forskning visar tydligt på detta och, om sidan ska läggas ner, bör Skolverket omedelbart arbeta fram en ny sida som inte har tekniska problem då sidan är uppenbart populär och ytterst nödvändig för alla de verksamma lärare som idag använder den!

(Umeå, 2017-10-24)

#459

Jag tycker att det är viktigt med modersmål bl. a. för att sedan kunna lära sig svenska och prestera bättre i skolan.

(Borlänge, 2017-10-24)

#461

Modersmålet är viktigt men ska man bo, utvecklas och arbeta i Sverige är svenskan viktigast! Och den ska talas med svenskt dialekt, inte tenstasvenska
. Ett bra jobb är att kunna tolka från modersmålet till god svenska och så kanske få fram en Nobelptristagare i litteratur från ett okänt hittills område❣️

(Järfälla, 2017-10-24)

#466

modersmålslärarna och allt annat stöd för modersmålet är nödvändiga för ett bra skolresultat!

(Stockholm, 2017-10-25)

#469

Stäng inte ner webbplats Tema modersmål. Den fyller en viktig funktion för oss modersmålslärare. Använder den nästan dagligen i min undervisning och jag hänvisar ofta mina elever att använda webbplatsen för att öva på finska.

(Eskilstuna, 2017-10-25)

#476

Jag är lärare i svenska som andraspråk och för nyanlända.

(Uppsala, 2017-10-25)

#482

Tema modersmål är en webbsida jag ofta använder mig av i min undervisning med nyanlända elever.

(Jönköping, 2017-10-25)

#485

Den här sidan bör utvecklas och inte avvecklas! För att kunna stärka och revitalisera språk så måste modersmålslärare ha tillgång till material och tips om var de kan hittas. är finns en stor potential att Tema modersmål blir en sådan plattform.

(Kalix, 2017-10-25)

#496

Ny på jobbet och i behov av alla tips,råd, material. Bevara!!!

(Eskilstuna, 2017-10-25)

#503

Erfarenhet av egna barns sprakutveckling

(Uppsala, 2017-10-25)

#505

Tema modersmål fyller fortfarande en oerhört viktig funktion för såväl modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare, rutinerade och orutinerade! Modersmålet behövs!

(Malmö, 2017-10-25)

#511

What is the reduction of language education! Contrary, it needs to be increased, disseminated, developed. The state succeeds to the extent that it meets the needs of its citizens, and receives support by them.

(Uppsala, 2017-10-25)

#517

Dekan för Språkvetenskapliga fakulteten,
Professor i franska
Uppsala universitet

(Uppsala, 2017-10-25)

#518

Viktigt med likvärdiga förutsättningar!

(Danderyd, 2017-10-25)

#529

Doktorand i grekiska, institutionen för lingvistik och filologi

(Uppsala, 2017-10-25)

#532

Jag använder tema modersmål på mitt jobb som modersmålslärare och jag hoppas att den utvecklas och inte avvecklas.

(Motala, 2017-10-25)

#533

Zeynep Karagöz

(Uppsala , 2017-10-25)

#536

Att lägga ner Tema modersmål är helt absurd idé. Modersmålslärare behöver ett gemensam plats där man kan dela med information, material och idéer. Forskningen stödjer flerspråkighet men politiker tänker bara på ekonomi.

(Varberg, 2017-10-25)

#539

Är gymnasielärare

(Linköping, 2017-10-25)

#540

Här tre barn som har både meänkieli och samiska som hemspråk

(Kiruna, 2017-10-25)

#546

Uppropet's budskap är solklart. Ren dumhet eller sk bakomliggande orsaker. Hur som lyder Skolverket uder Utbildningsministern och då får vi höra med honom vad stängningen har för syfte.

(Olofström, 2017-10-25)

#553

Det låter som ett underligt beslut (tekniska problem med webbplatser brukar kunna lösas), och ett beslut som skapar merarbete för dem som arbetar med modersmålsundervisning.

(Göteborg, 2017-10-25)

#554

Det är en viktig resurs som jag själv har tagit del av.

(Växjö, 2017-10-25)

#557

Modersmål som ämne och Flerspråkighet är en nationell angelägenhet. Digitala läromedel i modersmål saknar sin webbsida Tema Modersmål!!

(Södertälje, 2017-10-25)

#559

Utan språk kan vi inte uträtta något! Flerspråkighet är viktigt! Vi driver också projektet "Rikare med språk" för att få politiker i Sverige att förstå vikten av språkkunskaper.

(Växjö, 2017-10-25)

#560

Det är väldigt viktigt att modersmålslärare har så mycket stöd i metodik och pedagogik som möjligt. Det är den lärargruppen som inte får lika bra hjälp som andra lärargruppen i vissa kommuner och har dessutom olika pedagogiska bakgrunder-mer varierande än andra lärare.

(Eskilstuna , 2017-10-25)

#563

Det är fullständigt orimligt att Skolverket lägger ner webbplatsen pga tekniska problem. Lös problemet omedelbart istället!

(Lund, 2017-10-25)

#564

Vi lärare och elever behöver webbplatsen i vårt arbete

(Stockholm, 2017-10-25)

#576

Mina barn är flerspråkiga och vi använder oss av mödermålslärare.

(Göteborg, 2017-10-25)

#581

Jag skriver att jag är en föräldrar
Som använder i webbplatsen.
Jag lita på den och jag hämta alltid informationen som barnen behöver.

(Uppsala, 2017-10-25)

#582

Sidan Tema Modersmål är en viktig tillgång och verktyg för både elever och lärare i skolan.

(Göteborg , 2017-10-25)

#583

Jag skriver under därför att jag totalt instämmer med uppropet - baserat på 40 års erfarenhet som språklärare i England och Sverige, på 55 års erfarenhet av ett tvåspråkigt äktenskap och på läsning av en rad grundliga forskningsrapporter om flerspråkighet och språklig mångfald.

(Lund, 2017-10-25)

#588

jag har dotter som har finska som modersmål.Viktigt ha undervisningsmaterial

(Stockholm, 2017-10-25)

#589

Statliga Skolverket ska tillgodose undervisningen av och studiehandledning i modersmål, vilka bägge främjar all språkutveckling.

(Göteborg, 2017-10-25)

#594

En nedstängning skulle ytterligare försvåra för de barn som har annat modersmål än svenska. Skolan behöver bli mer jämlik. Inte tvärtom!

(Kvicksund, 2017-10-25)

#597

Det är viktigt att det finns en mötesplats där lärare kan mötas och dela erfarenheter och idéer. Att starta egna grupper i sociala medier främjar inte ett utbyte mellan utbildade i ämnet, vilket är viktigt för att bibehålla ett vetenskapligt förhållningssätt.

(Linköping, 2017-10-25)

#598

Språklig trygghet i modersmålet är viktigt, särskilt om man sen ska lära sig ett andra och tredje språk.

(Malmö, 2017-10-25)

#599

Jag är mot att stänga skolverkets webbplats för modersmållärare och studie handledare. Det är oerhört viktigt funktion. där samlar man olika resurser som är mycket användbar.

(Örebro, 2017-10-25)

#600

...det är ovärderligt med en samlingsplats för den här informationen. I hela landet sitter vi annars på bibliotek, förskolor, skolor och fler platser och uppfinner hjulet och letar efter information som är mycket svår för de flesta att få tag i.

(Stockholm, 2017-10-25)