Namninsamling mot Skolverkets beslut att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

Kommentarer

#201

Modersmålsundervisning är alltför ofta styvmoderligt behandlat av kommunerna, Skolverket bör då vara angelägen om att föregå med gott exempel - istället sviker myndigheten!

(Enköping, 2017-10-24)

#202

Jag är modersmålslärare i Meänkieli i Stockholm och hoppas verkligen att sidan inte läggs ner. Den är ett mycket viktigt komplement till undervisningen eftersom vi inte har en uppsjö av läromedel.

(Stockholm , 2017-10-24)

#203

Jag är universitetslektor i svenska som andraspråk vid institutionen för svenska (Linné universitetet) och är väl medveten om vikten av stöd i modersmålet för barns och ungdomars inhämtning av svenska som ett andraspråk. Med det politiska klimatet som finns idag är det oerhört viktigt att Skolverket arbetar för att stärka elevernas rätt till sina språk.
Med hopp om att ni åtgärdar problemen med er webbplats och håller Tema Modersmål öppen för oss alla.
mvh
annika

(Lund, 2017-10-24)

#204

en oerhört viktig webbplats inte bara för utbildade lärare utan för alla som sysslar med svenskundervisning och det är många i dag

(Stockholm, 2017-10-24)

#207

.. för att modersmålslärare och studiehandledare behöver det stöd som webbplatsen ger och även om det går att ordna egna grupper är det viktigt att visa att stöd för undervisning i modersmål är viktigt.

(Växjö, 2017-10-24)

#210

Det är rationellt att utnyttja stordriftsfördelar. En nationell webbplats är en möjlighet att skapa stordriftsfördelar för en mångfasetterad och avancerad verksamhet, som bedrivs på många mindre enheter i hela Sverige. Webbplatsen Tema Modersmål är ett typiskt exempel på god användning av stordriftsfördelar. Den bidrar till både resurseffektivitet och kvalitet inom skolväsendet. Svensk skola och Sveriges elever skulle gynnas av betydligt fler initiativ av Skolverket för att utnyttja potentialen för stordriftsfördelar. Gemensamt uppdrag för landets samtliga skolor inom respektive skolform i kombination med dagens informationsteknik ger omfattande möjligheter för stordriftsfördelar. Eftersom marginalkostnaden för nyttjandet av dylik tjänst är minimal är det ett givet naturligt monopol. Dessa tjänster bör därför handhas av det allmänna och inte överlåtas åt marknaden då det skulle innebära en suboptimering. Skolverket ska inte avveckla den strategiskt värdefulla insatsen Tema modersmål utan istället utveckla insatser på fler områden. Det gagnar jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i skolan inom givna ekonomiska ramar för skolsektorn som helhet.

(Uppsala, 2017-10-24)

#213

Jag skriver under för att jag på nära håll sett hur värdefull webbplatsen är i modersmålslärares/studiehandledares skolvardag.

(Karlskoga, 2017-10-24)

#214

Flerspråkighet är enorm gåva. Barn kan faktiskt få två språk på modersmåls nivå: svenska och föräldrarnas hemlandsspråk. Hemspråklärare behöver all det stöd dem kan få. För alla barns och hela samhällets bästa.

(Stockholm, 2017-10-24)

#221

jag håller med initiativtagarna på alla punkter.

(Göteborg, 2017-10-24)

#227

Jag skriver under på grund av att detta är ett betydelsefull webbplats som behövs i dagens multinationella svenska skolverklighet.

(Växjö, 2017-10-24)

#233

Det är viktigt med flerspråkighet.

(Norrköping, 2017-10-24)

#234

FM Svenska som andraspråk

(Uppsala, 2017-10-24)

#238

Skolverket bör vara en förebild för den strävan Sverige som land har.
Sverige är ett land som tar tillvara alla de mångspråkiga resurser som underlättar arbetet med att främja och stimulera en gemensam välfärd och utveckling i samhället. Elever, lärare, föräldrar, föreningsliv och forskning har stor glädje av Tema modersmål och ser gärna att det innehållet finns kvar och utvecklas.

(Göteborgs universitet, 2017-10-24)

#240

Jag skriver under eftersom Tema Modersmål är en otroligt viktig webbplats som bör utvecklas, inte avvecklas. Att stänga den är ett ytterligare slag mot en grupp som kämpar för ett flerspråkigt, flerkulturellt och jämlikt Sverige. Forskningen (både i Sverige och i en mängd andra länder) har visat redan från slutet av 1970-talet att utvecklandet av minoritetsbarnens modersmål är en oerhört viktig del av barnens möjligheter att klara sig bra i skolan och senare i livet. Att marginalisera modersmålen (som ju stängandet av webbplatsen signalerar) går emot ALL forskning runt omkring i världen. För mig ser det ut att Skolverkets företrädare i stort sett ingenting vet om flerspråkighet och minoritetsbarn. Jag skrev en bok, "Tvåspråkighet" (Lund, Liber) om dessa frågor redan 1981, för 35 år sedan, och har skrivit många böcker och artiklar om barnens språkliga mänskliga rättigheter sedan dess. Det verkar som om Skolverket ingenting har lärt. Skolverket försämrar igen minoritetsbarnens
möjligheter och bryter mot deras språkliga mänskliga rättigheter. Sverige håller i övrigt på att igen göra om samma fel som man har gjort när det gäller samerna - är det möjligt att man ingenting har lärt av historia?

(Lund, 2017-10-24)

#246

Kontraproduktivt och antiintellektuellt att lägga ner en resurs som är viktig för en redan underfinansierad och underutvecklad verksamhet - en verksamhet som dessutom enligt forskningen på området borde ges större resurser för ännu bättre resultat.
/John Dolve (universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, UU)

(Uppsala, 2017-10-24)

#247

...det får vara slut på idiotiska, dumsnåla beslut av medelmåttor som knappt platsar i att jobba på McDonald's och som har fått för sig att de STYR oss.

(Täby, 2017-10-24)

#249

Modersmål är viktigt! Tema Modersmål var en enda platform för modersmålsundervisning.
Man borde stödja modersmålslärare och satsa på både modersmålsundervisning och utbildning för modersmålslärare.

(Eskilstuna, 2017-10-24)

#252

Informationen på tema modersmål behövs, det är svårt att hitta rätt material i alla modersmål. Informationen är också viktig som stöd för nya modersmålslärare

(Henån, 2017-10-24)

#256

För att Tema modersmål är en stor resurs för alla elever som har ett annat modersmål. En resurs för att bevara den språkliga mångfalden. Dessutom är det en forum för olika modersmålslärare och föräldrar som behöver hjälp.

(Stockholm, 2017-10-24)

#260

Av forskningen framgår alltmer hur förstärkning av modersmålet stärker och främjer andraspråks tillägnande. Tema modersmål är inte endast resurs för modersmålslärare utan en markering från Skolverkets sida att skolan tillämpar forskningsbaserade metoder i undervisningen.
Att stänga ned det innebär att Skolverket tar avstånd från detta och på lösa och godtyckliga grunder arbetar med sitt uppdrag.

(Nynäshamn, 2017-10-24)

#267

Universitetslektor i tvåspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Inst. för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

(Stockholm, 2017-10-24)

#272

Jag använder det i min undervisning nästan dagligen och mina elever i hemmet med sina föräldrar. Det är oroande att tänka tanken att Tema modersmål inte ska finnas

(Sollentuna, 2017-10-24)

#274

Jag vet det är ytterst viktig att ha stöd och legitim känsla att vara två språklig. Oavsett vilka språk det är. Skolverket måste ställa upp och lösa problemet.

(Linköping, 2017-10-24)

#275

Som forskare och lärare i svenska som andraspråk är jag väl medveten om modersmålets betydelse för utvecklingen av ett andraspråk. Likaså vet jag att modersmålsundervisningen ofta är en marginaliserad del av skolverksamheten. Att stänga ner webbplatsen vore att bidra till denna marginalisering.

(Uppsala, 2017-10-24)

#276

Ett utvecklat modersmål lägger grunden för en utvecklad svenska!

(Gislaved, 2017-10-24)

#277

Att minska resurserna för språkundervisning och -lärande är ogenomtänkt. I en globaliserad informationsvärld behövs sådan kompetens mer än någonsin för att öka Sveriges konkurrenskraft, förbättra ungas och även vuxnas textförståelse, samt minska rasism och xenofobi.

(Uppsala, 2017-10-24)

#278

Jag anser att detta är en viktig resurs som bör utvecklas, inte avvecklas.

(Tranås, 2017-10-24)

#283

Monica Axelsson, professor, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

(Stockholm, 2017-10-24)

#286

En viktig sida spec för oss som har så lite material på meänkieli. Och för att byta erfarenheter språkgrupper emellan. Har själv varit med om att fylla den med texter, sånger, ramsor mm mm under många år. Vart tar detta vägen nu. Föräldrar har också uppskattat sidan och använt den!!

(Pajala, 2017-10-24)

#293

Jag skriver under för jag har yrkesmässig kunskap om modersmålets positiva betydelse för annan inlärning.

(Stockholm , 2017-10-24)

#298

Jag håller med om att bristen på läromedel när en undervisar flerspråkiga barn är ett problem och alla möjligheter att samordna sådant material borde verkligen UTveckalas, inte avvecklas!

(Uppsala, 2017-10-24)

#299

Jag jobbar i Fbk och vi samarbetar med modersmålslärare och använder oss av denna webbplats.

(Lund, 2017-10-24)

#300

Förälder till tvåspråkigt barn.

(Järfälla , 2017-10-24)

#304

modersmål lärare, Visby

(Visby, 2017-10-24)

#306

Har 2 barn som är tre-språkiga. Isländska, Italienska och Svenska. Oerhört viktigt för mig att lärare har tillgång till denna webbplats för att mina barn kan få som bäst undervisning.

(Stockholm, 2017-10-24)

#313

Förälder till tvåspråkigt barn.

(Norrtälje, 2017-10-24)

#316

Nedstängning av webbplatsen är ett svek mot alla flerspråkiga föräldrar och barn runt om i Sverige. Beslutet går också emot både språklagen och skollagen som garanterar att det allmänna ansvarar för att barn med annat/andra modersmål än svenska får möjlighet att använda och utveckla språket/språken.
Webbplatsen fyller en viktig funktion också på ett annat sätt: den signalerar att myndigheten anser att andra modersmål än svenska är viktiga och legitima i den svenska skolan.

(, 2017-10-24)

#320

Jag är mamma till tvåspråkiga barn och en pedagog som anser hur viktigt är det att barnen ska kunna utveckla sin tvåspråkighet.

(Örsundsbro, 2017-10-24)

#332

För att mina barn ska möjlighet till mer modersmålsundervisning ( Finska ). En gång i veckan är för lite.

(Göteborg, 2017-10-24)

#337

Fast jag är finländare, skriver jag under den här namninsamlingen för att jag jobbar i en svenskspråkig skola i Helsingfors. Där undervisar jag i ryska som modersmål åt skolans tvåspråkiga elever och därför använder mig av de i Sverige utvecklade material och tekniker för modersmålslärare.

(Helsingfors, 2017-10-24)

#342

Modersmålsundervisning är så viktigt att lära sig svenska. Och Modersmålstema är ett bra hjälpmedel för läraren och föräldrarna.

(SKELLEFTEÅ, 2017-10-24)

#344

Det är viktigt med modersmålsundervisning och verktyget är uppenbart uppskattat. Om man väljer att lägga ner hemsidan bör en ny skapas

(Göteborg, 2017-10-24)

#348

webbplatsen bör utvecklas, inte avvecklas!
Viktig ressurs.

(Hässelby, 2017-10-24)

#349

Som SVA-lärare vet jag att goda kunskaper i modersmålet är en förutsättning för att lära sig fler språk. Dessutom visar all forskning och expertis på området också det.

(Arvika , 2017-10-24)

#354

Jag jobbar som modersmålslärare i meänkieli. Jag använder tema modersmål i mitt jobb

(Umeå, 2017-10-24)

#359

Disputerad logoped/adjunkt i svenska som andraspråk

(Linköping, 2017-10-24)

#361

Lektor i svenska, LiU

(Linköping, 2017-10-24)

#366

Ansvarig för modersmålsstödet, Förberedelseenheten-Lysa, Uppsala

(Uppsala, 2017-10-24)

#382

Jag är övertygad om att "Modersmål ingen allmosa!"

(Göreborg, 2017-10-24)

#386

J<g skriver under på grund av att jag vet att denna webbsida är mycket viktig för undervisning och språkutveckling i Sverige.

(Göteborg, 2017-10-24)

#388

Jag själv och resten av min familj har annat modersmål än svenska och för oss är det viktigt att behålla språket och att vårt barn får den utbildning hen har rätt till!

(Göteborg, 2017-10-24)

#389

jag skriver under

(Karlstad, 2017-10-24)

#392

mitt barn läser finska som han har rätt till

(göteborg, 2017-10-24)

#394

Jag är modersmålslärare och studiehandledare och behöver ert stöd.

(Göteborg , 2017-10-24)

#396

Otroligt viktigt att sidan ska finnas kvar pga alla ovanstående argument.

(stockholm, 2017-10-24)

#397

Jag anser den svenska statens behandling av andra modersmål än svenska vara ett skam för ett påstått civilserat land.

(Sundbyberg, 2017-10-24)