Stoppa utvisningarna till Afghanistan

Kommentarer

#5

Jag skriver under för att utvisningarna till Afghanistan leder till döden eller annan misär för dessa unga människor. Jag vill att våra gränser ska vara öppna och att alla människor som vill leva i vårt land, ska vara välkomna.

Tilda Johnsson (Karlskrona, )

#7

Jag står inte ut med den rättsosäkerhet som råder gällannde asylsökande unga, främst från Afghanistan. De var barn när de kom. Många får vänta 2-3 år på beslut. Det är oacceptabelt. Sättet dom ungdomarna behandlas är inte värdigt.

Karin Jofur (Göteborg, )

#21

Det är varje kristens ansvar och plikt att skydda de förföljda och hjälpsökande.
Ingen ska utvisas till terror och krig.

irene andersson (Timrå, )

#30

Jag skriver under, flyktingar krig ska inte sändas tillbaka! Det finns statuerat i en mängd konventioner och deklarationer! Jag agerar som jag vill bli bemött och jag bemöter alla! Vi ska vara aktsamma om rättigheter och skyldigheter, allt har vi kämpat hårt för! Ge inte vika för radikala och extremistiska populister! Om dogmer styr slutar vi utvecklas! Skriv under, om inte annat, för din egen skull!!!!

Hans Fredriksson (Göteborg, )

#32

För att jag känner för dessa människor, som inte har ett frivilligt val. Efter att vad de blivit utsatta för. Ex genom resan till Norden från Afganistan. Och nu vill vi sända dem resan tillbaka. Jag känner en respekt för dessa människor. Några av dem har jag arbetat med inom mitt yrke.

Carina Källman (Bodø, )

#37

Jag skriver under därför att dessa ungdomar inte behandlas rättssäkert - de har ofta skrivits upp i ålder, många av dem är förföljda hazarer eller konverterade kristna, många kommer från Iran utan anknytning till Afghanistan. Först och främst är det livsfarligt att utvisas till Afghanistan just nu och säkert under lång tid i framtiden. Ungdomarna vill inget hellre än studera och göra rätt för sig och Sverige kommer att behöva alla dessa motiverade ungdomar. Men berövas de hoppet om en framtid i Sverige genom det ena avslaget efter det andra så tappar de helt framtidshoppet. Därför är det rätta att ge den här gruppen amnesti!! För dem som konverterat till kristendomen är det förenat med dödsfara att skickas till Afghanistan - hazarer och andra minoritetsgrupper förföljs och lever också i fara där.

Eva Ernman (Sandviken, )

#40

Afghanistan är ett av världens farligaste länder just nu samt att ungdomar och barn ska ha en säker och trygg plats att växa upp på och kunna ha en framtid

Sandra Svensson (Malmö, )

#42

jag har en ung kille som är på ett boende han vantrivs - är 15 år och jag kämpar för att få ha honom hos oss. Kämpar även för alla andra unga som är i samma situation. Sverige bör VERKLIGEN följa bla Tysklands stoppande av dessa ungdomar !!!!!!!!!

Kjerstin Lundblad (Sandviken, )

#49

Det är skamligt hur illa vi behandlar ambitiösa och skyddssökande unga människor. Vem är beredd att bära den humanitära skulden för denna misshandel?

Lars-Erik Sundin (Sandviken, )

#51

Vi kan inte vara ett land som skickar ungdomar rakt in våldet till ett land där dom flesta inte
ens har varit i.

Lotta Bergsmark (Stockholm, )

#52

Vi måste visa solidaritet med människor på flykt från krig och terror.

Lennart Öst (Borlänge, )

#54

Jag skriver under pga att jag inte står ut längre!

Olle Kjellin (Moheda, )

#67

Vi har ett ansvar att ge utrymme för de medmänniskor som flytt hit i hopp om att få leva sitt liv utan krig och dödshot. Vi behöver dessutom få upp ögonen för att mångfald berikar vårt land.

Ingrid Olivestam (Bollnäs, )

#73

Att det är inhumant, och ovärdigt ett land som vårt!

Mimmi Lundberg (Göteborg, )

#77

Det är inhumant att skicka iväg våra medmänniskor till ett så osäkert land

Laura Uhrström (Stockholm , )

#82

Ingen skall utvisas till ett land i kaos, alla människor måste år 2017 ha rätten till ett liv

Carina Sjöström (Nynäshamn, )

#99

Ingen ska utvisas till döden i Afghanistan. Landet är en krigszon!

Monica Kullenberg (Alsen, )

#104

det vore inhumant och omoraliskt att skicka pojkarna dit.

Per-Olof Kohls (Västerås, )

#105

Jag anser det inhumant att skicka ungdomar till en osäker och många gånger livsfarlig framtid. Det är också inhumant att låta unga människor sväva i limbo i väntan på besked. Det är ingen slump att flera av dessa ungdomar väljer att ta sitt liv eller fastnar i självdestruktiva beteenden. Något som helt och fullt är en följd av svenska statens bristande ansvarstagande för dessa individer.
Situationen för dessa ungdomar är fruktansvärd och jag känner en avsmak inför vårt såkallade välfärdssamhälle som inte lyckas omfamna dem. De som kunde vara våra framtida ingenjörer och läkare, våra framtida vänner och grannar, våra konstnärer och författare, någon som vi aldrig skulle önska ett sådant öde.
Skäms!

Cecilia Wickström (Huddinge, )

#108

Jag tycker utvisningarna är slöseri med resurser, såväl mänskliga som ekonomiska. Satsa på utbildning och få in flyktingarna på arbetsmarknaden.

Michael Eyre (Stockholm , )

#118

Det är inte mänskligt att sända dessa ungdomar till ett land som de ofta själva aldrig ens sett - deras föräldrars eller far-/morföräldrars land! Låt dem bli till glädje och nytta i Sverige i stället!

Christina Berg-Tylöskog (Rengsjö / Bollnäs kommun, )

#119

Den som gjort personliga möten med dessa unga människor vet att allt de önskar är trygghet och framtid. Vi behöver varandra!
Den nu förda politiken är en skam för Sverige.

Gunlög Galmén (Västerås, )

#121

Det här är en skam för sverige!

Kaveh Nowroozi (stockholm, )

#130

Sverige är ett rikt land som absolut har råd och möjlighet att vara ett föredöme i världen.

Johan Strandqvist (Malmö, )

#131

Human rights?

Ebba Ternerot (Stockholm, )

#137

Utsatta barn och ungdomar behöver skydd.

Sylvia Löfberg (Varberg, )

#139

Kriget i Syrian och beväpnade konflikter i Afghanistan påminner mig en global human flyktingpolitik!
Runt 65 miljoner människor sägs vara på flykt pga svält, krig och konflikter och naturkatastrof.
Jag kan inte hjälpa alla de här människorna som flyr för sina liv men jag gör så gott jag kan.

Manzoor Sharifi (Stockholm , )

#152

Jag skriver under på grund av att det är inhumant att tvinga en människa till döden

Uma Gawell (Stockholm, )

#160

Jag skriver under för att det är totalt omänskligt att rycka upp unga föyktingar som börjat etablera sig här och skicka tillbaka dom till krig och terror. BALTUTLÄMNINGEN

Ulrika Bratt Granath (Stockholm, )

#175

Om vi haft kvar nivån skyddsbehov i flyktinglagen hade vi inte skickat någon till Afghanistan! Nu kostar rdsla och dödsångest mer än om vi skulle integrera dem i samhället. Om vi i stället skulle ta bort den begränsning som infördes skulle vi låta varenda en av dem stanna och fortsätta vara ett humant ansvarigt land!

Ulrika Knutsson (Flen, )

#179

Jag skriver under på grund av att alla människor har lika stor rätt att slippa dö, samma rätt att leva.

Åsa Thomasson (Stockholm, )

#190

För att Afghanistan är ett land som går sönder och inte är säkert. Och att de som har fått vänta på handläggning och påbörjat ett liv i Sverige behöver få stanna och vara säkra i vår demokrati.

Amy Fee (Stockholm, )

#195Fredrika Johansson (Piteå , )Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...