Försämra inte pendeltågstrafiken i Järvastaden och nya Ulriksdal

Kommentarer

#1

Ulriksdal är ett växande område som måste prioriteras kommunikationsmässigt. Kommer vara en hub i järvastaden och ulriksdal.

Peter Larsson (Solna, 2017-07-20)

#8

Det är ett dåligt beslut för de som bor och arbetar nära Ulriksdals station.
Solnas politiker bör i första hand försvara sina egna invånares intressen.

Björn Bränngård (Solna, 2017-07-20)

#10

Jag skriver på pga att denna förändra skulle påverka min resa till jobbet så jag är beroende av pendeltåget och på så sätt försämrar det min familjs möjlighet att lösa livspusslet på ett smidigt sätt. Längre dagar för mig vilket leder till att min dotter får vara på förskolan ännu längre och även personalen där.

Nicole Ezelius (Solna, 2017-07-20)

#16

Jag vill inte att pendeltågstrafiken försämras från Ulriksdal - med många invånare och företag - för en marginell tidsvinst med skip -stop.

Christina Svahn (Solna, 2017-07-20)

#24

Att man inte beaktas slutsatserna som att det faktiskt är antalet avgångar och inte reslängd som är avgörande. Detta går helt stick i stäv med undersökningar och rapporter som borde ligga till grund för beslutet!

Mattias Jacobson (Solna, 2017-07-20)

#32

Jag skriver under pga jag håller med John Svenssons öppna brev!

Christoffer Jansson (Solna, 2017-07-20)

#45

Jag använder pendeltåg med avgång ulriksdals station nästan dagligen.

Lihn Tovnell (Solna, 2017-07-20)

#70

Vore rent FÖRJÄVLIGT om det börjar gå färre avgångar från Ulriksdalsstation!!! Dra ut tunnelbanan hit ut oxå istället!!!

Maria Tagvorjan (Solna, 2017-07-20)

#77

Väldigt tråkigt om detta ska drabba Ulriksdals station. Detta kan inte ses som något positivt ur miljöaspekten och känns väldigt omodernt när man satsat på nya centralen och odenplan som förmodligen gör att fler människor väljer att åka pendeltåg. Det här känns som att gå i helt fel riktning.

Anna Danielsson (Solna , 2017-07-20)

#80

Järvastaden och Ulriksdal är expansiva stadsdelar som redan har många invånare som är helt beroende av pendeltågen, i kontrast till exempelvis Solna C redan har fler anslutningar och kommer att få ytterligare anslutningar (tunnelbana).

Skip stop är för övrigt bara en onödig komplikation av trafikflödet (omkörningar) som riskerar att orsaka och förvärra störningar, med i bästa fall små vinster för en liten del av länets befolkning.

Magnus Rahl (Solna, 2017-07-20)

#84

Det är rimligtvis en dålig idé att genomföra punktmässiga åtgärder inom Stockholmområdets lokaltrafik. Det får stora följder i flera led och sålunda bör snarare ett helhetsgrepp tas. Först då kan man, via en utredning, överblicka konsekvenserna.

Oskar Svensson (Stockholm, 2017-07-20)

#85

Motsäger mig förslaget att minska tågtrafiken med färre stopp vid Ulriksdals staion. Snarare behövs kommunikationen förstärkas i Järvaområdet då fler bostäder tillkommit det senaste 5 åren.
Mvh Pernilla Palm

Pernilla Palm (Solna, 2017-07-20)

#86

Behovet är uttökad kollektivtrafik, inte tvärtom

Maria Geijer (Solna, 2017-07-20)

#88

Som boende i Järvastaden vill jag inte ha försämrad kommunikation då vi behöver bättre!

Patrik Svennerstam (Solna, 2017-07-20)

#91

Åker pendel från ullriksdahl till rotebro där jag jobbar.

Susanne söderström (Sundbyberg , 2017-07-20)

#92

Detta påminner om min uppväxttid i Huddinge när vi stod och väntade på tåget för att komma in till stan. Trodde att den tiden var förbi, men icke! Om detta sker kommer vi absolut att behöva köpa en ny bil. Så himla trist tycker jag!!!

Zandra Ivarsson (Sundbyberg, 2017-07-20)

#95

Jag kommer att personligen påverkas samt att attraktionskraften för området kommer att minska

Raluca Sandu (Stockholm, 2017-07-20)

#106

Jag vill att kollektivtrafiken ska bli till det bättre och inte sämre.

Thomas Axell (Sundbyberg, 2017-07-20)

#107

Som arbetandes vid Slussen är jag beroende av att pendeln går 8 ggr i timmen under högtrafik. Skulle detta försämras så ökar chansen/risken för att jag istället tar bilen till jobbet då det blir mer tidsekonomiskt. Sen är det ju vansinne att hoppa över Ulriksdal då det endast kommer göra att hälften av tågen kommer bli enormt överbelastade av alla som då inte kan åka på de ordinarie avgångarna. Jag kan inte förstå resonemanget bakom detta då man ju vill öka antalet folk som 0ker kommunalt och minska på biltrafiken. Det kommer man inte göra genom att försämra avgångarna från Ulriksdal.

Sandra Rickström (Solna, 2017-07-20)

#111

Galet att inte satsa på kollektivtrafiken för de kraftigt växande stadsdelarna Järvastaden och Ulriksdal. Hur kan man basera beslut på historiska data för dessa områden som väl inte ens är till hälften utbyggda? Det blir tusentals bilar i onödan pga detta.

Jonas Lindblom (Solna, 2017-07-20)

#112

Jag vill inte ha försämrad trafiktätthet under rusningstid. Det är redan nu mycket folk på tågen vid Ulriksdal station, och fler flyttar in.

Gulla Lagebro (Solna, 2017-07-20)

#114

Jag bor i Järvastaden och åker pendeltåg till city

Emma Söderström (Sundbyberg, 2017-07-20)

#118

Jag skriver under på grund av att jag bor i området och ser bra kollektivtrafik som en av hörnstenarna vid val av bostadsort.
Mvh
Anna

Anna Carlberg (Solna, 2017-07-20)

#121

Jag skriver under för min och min familjs skull men också för Järvastaden där väldigt många bor och fler och fler flyttar in till.

Josefina Price (Sundbyberg , 2017-07-20)

#124

Jag bor i Järvastaden och detta är riktigt dåligt. Resulterar i att jag tar bilen istället. 15 min är för lång tid att vänta!

Emil Björklund (Solna, 2017-07-20)

#136

Jag skriver under då det skulle försämra min möjligheter att snabbt ta mig till jobbet när jag lämnat på dagis om det blir färre avgångar från Ulriksdal. Järvastaden kan redan idag ses lite off ur ett kommunikationsperspektiv tyvärr. Med vänlig hälsning, Nina Nordström

Nina Nordström (Solna, 2017-07-20)

#138

Vrid inte klockan tillbaka för ett stort utvecklingsområde!

Magnus Åkerblom (Solna, 2017-07-20)

#162

Jag flyttade hit för 1 år sedan och valde Ulriksdal med anledning av de goda kommunikationerna.

Linn Ihrner (Solna, 2017-07-21)

#165

Det kommer försvåra för mig och min familj i vardagen om detta genomförs. En av områdets främsta USP:s är den frekventa tågtrafiken till ulriksdal.

Malou Najic (Solna, 2017-07-21)

#166

Jag flyttade hit baserat på den goda kommunikationen. Att nu dra ner på den när fler flyttar in varje dag är galenskap! Tågen är ofta fulla under rusningstrafik som det är. Det här gör ju situationen ohållbar!

Maria Öbrink (Solna, 2017-07-21)

#169

Det driver vår familj till att ta bilen istället med ökade kostnader. Bidra till köbildningen på vägarna istället. Bidra till mer utsläpp. Detta för ett tillväxtområde som Järvastaden. Där tusentals lägenheter ska byggas och 200 rad- kedjehus nära Ulriksdal börjar byggas inom kort.

Jens Hobroh (Solna, 2017-07-21)

#172

En minskad turtäthet gör det svårare för mig och min familj i vardagen samt påverkar hur attraktivt Ulriksdal där jag bor upplevs med minskade bostadspriser och försämrad utveckling av området som följd

Ruben Christensen (Solna, 2017-07-21)

#179

Jag skriver under då detta försämrar vår livssituation vilket är ett av skälen är att bo i Järvastaden. Nu behöver vi börja använda bilen mer vilket känns fel. Sedan finns inga planer på gul linje via Järvastaden och bussarna är överfulla i rusningstid och är också ett sämre miljöalternativ. Solna kommun - skärpning annars flyttar vi. Är trött på att politikerna kör över de boende med privatisering av skola i närområde etc. Dags att börja ta ansvar!

Mattias Kjörk (Solna, 2017-07-21)

#180

En av anledningarna till att vi valde Järvastaden var just den utökade pendeltågstrafiken, som möjliggjort för oss att leva utan bil. För mig som jobbar i Tumba och åker i rusningstrafik, gör detta det svårare att få ihop livspusslet.

Anna Burholm (Solna, 2017-07-21)

#184

Vi behöver bättre kollektivtrafik i järvastaden inte sämre

Karin Fälth (Solna, 2017-07-21)

#200

Bor i Järvastaden. Eftersom vi ej har Tunnelbana eller direktbuss in till stan är vi helt beroende av pendeltåget in till stan. En neddragning av turtätheten i samband med jobbresor påverkar möjligheten att bo i stadsdelen för väldigt många. Oerhört märkligt att ni som många av oss röstat på väljer att ej protestera mot detta. Påverkar verkligen min och säkert många fler personers röster i nästa val. Agera nu innan det är för sent tack!

Jenny Sandström (Solna, 2017-07-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...