Ta bort ID-kontrollen på CPH Lufthavn

Kommentarer

#3

Man bør fjerne ID kontrollen og beholde grænsekontrollen. Man vil jo hurtigt kunne indsætte den igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

(Malmø, 2017-02-05)

#10

Mit familieliv hænger ikke længere sammen. De fleste dage sover mine børn når jeg tager afsted om morgenen og er gået i seng når jeg kommer hjem.

(Landskrona, 2017-02-05)

#12

Jeg bruger idag mange penge på at pendle i bil over broen fordi togpendlingen ikke afvikles tilfredsstillende grundet bl.a. ID kontrollen. Skidt for miljøet, men (fri)tiden betyder meget for mig.

(Malmö, 2017-02-05)

#17

Peter stolpe

(Malmö, 2017-02-05)

#23

De långa restiderna gör att jag funderar på att säga upp mig från mitt jobb i Köpenhamn

(Malmö, 2017-02-05)

#27

Jag skriver under på grund av att id kontrollerna på Kastrup är belastande, förstörande och enligt mig oerhört meningslösa.

(Malmö, 2017-02-05)

#28

I am affected not only economically but also physically because of the situation. Hope to return to the normal situation soon.

(Limhamn, 2017-02-05)

#30

Det er ulovigt!!

(Malmo, 2017-02-05)

#33

... jag inte gillar att Sverige håller på att utvecklas till ett land med nationalsocialistiska värderingar!

(Helsingborg, 2017-02-05)

#38

Jeg skriver under, fordi jeg har fået ringere livskvalitet, flere sygedage med tarmbetændelse pga stress og mindre tid med min familie i mere end et år nu.

(Malmø, 2017-02-05)

#49

Jeg skriver under fordi der ikke længere kan anses for at være et grundlag for ID-kontrollen. Med den flygtninge"strøm", der er i dag, og behovet for at sikre, at asylansøgere kan få efterprøvet deres identitet og alder, langt fra er det samme som i slutningen af 2015, er grundlaget for ID-kontrollen borte. Argumenterne med, at det er med til at styrke sikkerheden i Sverige er et pseudo-argument.
Bemærk, at jeg ikke dermed har sagt, at Sverige skal afskaffe grænsekontrollen, for det er et helt andet spørgsmål.

(Arlöv, 2017-02-05)

#50

Norge, Sverige og Danmark kan lave fælles kontrol ved den tyske grænse, hvis de er bange for de uregistrerede flygtninge i Tyskland. Det er pendlerne og Øresundsregionen der er taget som gidsler, fordi politikerne har været for dårlige til at lægge pres på EU.

(Malmö, 2017-02-05)

#51

Nu orkar vi inte mer stockholmeri.

(Malmö, 2017-02-05)

#53

Jag vill återgå till normal restid hem.

(Malmö, 2017-02-05)

#54

AVMAKT. STRESS. FRUSTRATION. Jag känner en enorm avmakt över att få mitt liv i Öresundsregionen förstört genom att tvingas kliva av mitt tidigare genomgående tåg hem varje dag på Kastrup, vänta 18 min i kylan i kö och ej vara säker på att få plats på nästa tåg. Extratiden hem på ett år motsvarar tre veckors jobb plus att själva resan förstörs av extra tågbyta och kaos. AVMAKT. STRESS. FRUSTRATION.

(Malmö, 2017-02-05)

#58

Pendlare

(Landskrona, 2017-02-05)

#60

Jag vill ha en region som lever där människor, varor och tjänster flyttas utan hinder och trösklar!

(Malmö, 2017-02-05)

#64

Jag skriver under frivilligt för att detta påverkar regionen kraftigt negativt och mitt liv som pendlare har försämrats kraftigt

(Malmö, 2017-02-05)

#67

Skader og forstyrrer alt for mange menneskers liv ift hvad det gavner

(Oxie, 2017-02-05)

#69

för att detta är så indgribende i vor hverdag!

(malmø, 2017-02-05)

#70

Jag vil hem till Malmö!!!!

(København S, 2017-02-05)

#73

Jag skriver under pga att jag skulle vilja ha möjligheten att själv välja var jag vill jobba och bo!

(Bunkeflostrand, 2017-02-05)

#83

Ska vi ha gränskontroller ska de vara effektiva. Flyg för 500kr från Kastrup till Arlanda har inga ID-kontroller eller gränskontroller. Vad är det vi stoppar med dessa ID-kontroller och gränskontroller då nästan alla asylansökningar kommer från individer som redan är i Sverige? På vilket sätt hjälper denna lösning vår "inre rikes säkerhet"?

(Malmö, 2017-02-05)

#87

Id kontrollen har kompliceret vores hverdag og pålagt os så meget ekstra ventetid og frustration over at gang på gang komme alt for sent hjem.

(Malmö , 2017-02-05)

#89

Öresundspendler / Grænsegænger

(Malmö, 2017-02-05)

#92

Gränskontroll mitt i EN storstadsregion är inte produktivt eller effektivt för tillväxt och jobbskapande. Nordiska passfrihetem är viktig att värna, och Sverige och Danmark borde kunna hantera detta mycket smidigare, speciellt för pendlare.

(Malmö, 2017-02-05)

#93

Det er så irriterende at vente 10 min i Hyllie og have for lidt tid til at skifte tog i Malmö, for ikke at komme for sent på arbejde i Lund.

(Frederiksberg, 2017-02-05)

#96

Behold gerne grænsekontrollen hvis man anser det for nødvendigt, men transportøransvarskontrollen er ude af trit med et moderne menneskesyn

(Malmö, 2017-02-05)

#97

Min man pendlar o kommer i stort sett aldrig hem innan 19.00 på kvällarna vilket gör att han i bästa fall kan hinna lägga barnen men oftast träffar han dom bara på helgen.

(Vellinge, 2017-02-05)

#98

Jeg pendler dagligt

(Malmö , 2017-02-05)

#99

Jag har förlorat mitt privatliv. Min hemresa har gått från att vara en 40 minuters lugn tågresa till minst 80 minuter med överfulla tåg, två tågbyten, ständiga förseningar och mycket STRESS.

(Lund, 2017-02-05)

#103

It was impossible to keep my job and my family and commute by train from Lund to Copenhagen Noerreport. So, I have been driving for one year. Bad for the environment, expensive. Cant work. Could not bear uncertainty, bad information, changing to two or three different trains to get home, ONE FOURTH the capacity over the bridge, standing room only trains, angry aggressive upset commuters, trains so full you cant get on and have to wait twenty minutes for next train if youre lucky and don't end up waiting forty minutes or more. The politicians have been good at making cheery headlines but have done essentially absolutely nothing to ease the burden on commuters. Loss of ten minute train interval also a blow.

(Lund, 2017-02-05)

#117

Låt oss människor som jobbar i Danmark respektive Sverige att pendla i lugn och ro.

Hela livet påverkas och ingen bryr sig förutom detta. DET RÄCKER NU, TACK!

(Malmö, 2017-02-05)

#120

Jag skriver under för att jag är trött och slutkörd pga stressen att aldrig hinna hem i tid, sura aggressiva medpendlare... det räcker nu!

(Malmö, 2017-02-05)

#121

Jeg er så led og ked af den daglige kamp for at komme hjem fra arbejde. Det er ikke bare en halv times spildtid hver dag, det kræver også mere planlægning, da 10-minutters driften i myldretiden er fjernet

(Åhus, 2017-02-05)

#123

Pendlingstiden har blivit oacceptabel pga id-kontrollerna på Kastrup med medförande tågbyte, uppehåll och inställda tåg.

(Bunkeflostrand, 2017-02-05)

#126

Jag pendlar mellan Sverge och Danmark 5 dgr i veckan.

(Oxie, 2017-02-05)

#127

Ud over generne for pendlerne, synes jeg også det er principielt forkert at det er et privat firma der skal stå for at 'beskytte' Sverige mod papirløse flygtninge.

(Malmö, 2017-02-05)

#128

Jeg skriver under på grund af den forlængede pendler rejsetid og man ikke virker have viljen til at løse ID kontrollen på en smidig måde for pendlerne.

(Malmö, 2017-02-05)

#130

Det er en voldsom forringelse af min datters rejsetid til og fra arbejde!

(Birkerød, 2017-02-05)

#134

Jag anser kontrollerna är idag endast för att kontrollera oss pendlare och har inget med flyktingströmmar att göra.

(Köbenhavn, 2017-02-05)

#136

Har 40 min ekstra transporttid efter ny køreplan

(Lund, 2017-02-05)

#139

Arlinda Janova

(Malmö, 2017-02-05)

#140

Jag skriver på för att få tillbaka min tid och för att varje dag inte känna mog kränkt som pendlare.

(Malmö, 2017-02-05)

#141

Jeg skriver under fordi mine hverdage som togpendler ikke længere hænger sammen, fordi min livskvalitet er dalet og samtidig oplever jeg stresssymptomer, som ikke kun handler om den lange rejsetid, ikke kun om den besværlige rejseform, hvor jeg skal med tre tog for at komme fra hovedbanen til Lund, men også den usikre rejsevirkelighed, hvor jeg alt for mange dage står op i toget eller venter på en kold perron efter et forsinket (eller aflyst) tog, og ikke ved, hvornår jeg er hjemme. Dette kan ID-kontrollen konkret ændre på. Og togtransport i stedet for biltransport kræver immervæk mindre plads pr. person, mindre CO2-udslip og forurening og mindre tabt arbejdsfortjeneste samfundsøkonomisk set (ideelt set, hvis transportmidlerne havde samme transporttid), og så har flere råd til kollektiv transport end de har til biler. Så hvor meget er ID-kontrollen værd?

(København V, 2017-02-05)

#143

Min familjs liv försvåras dagligen, då vi har både arbete, familj och vänner i Köpenhamn men bor i Malmö

(Malmö, 2017-02-05)

#147

Jag skriver under pga att jag mister tid med mina barn som jag har varannan vecka. Mycket tid går åt till att vänta. Från CPH ska jag bidrar med buss. På denna buss måste jag också vänta, pga 20 minuterstrafiken.

Min pendling fungerade mycket bättre före den 4/1-16!!!

(Malmö, 2017-02-05)

#149

Jeg bor i Malmö og arbejder i København.

(Malmö, 2017-02-05)

#151

My huynh

(Malmö, 2017-02-05)

#156

Id-kontrollerna skall ersättas av stickprovskontroller i körande tåg av svenska polisen. Stickprovskontroller kan justeras fullständigt efter behov (från ingen kontroll till normal kontroll). Dock skall de inte störa trafiken.

Stockholms makthavare har hela tiden haft en ignorerande ovilja till att diskutera med Skåne och Danmark för att finna en god lösning till problemet med kontrollerna. Resultatet är att tusentals människor runt Øresund inte har förtroende till Stockholm, bara aggresion.

(Malmø, 2017-02-05)

#162

Fordi jeg mister ALT for meget tid med min familie, pga grænsekontrol

(Landskrona , 2017-02-05)

#167

ID kontrollen förstör för människor, pendlare men också integrationen i regionen

( Limhamn, 2017-02-05)

#170

Jag har behövt att säga upp mitt jobb i Danmark, efter 15års pendlande, för transporttiden för mig blev alldeles för lång och oviss.

(Eslöv , 2017-02-05)

#179

Främja samhällsekonomisk effektiva transportsystem

(Köpenhamn, 2017-02-05)

#181

Pendling stres

(Malmø, 2017-02-05)

#186

Förlängd restid, köer, ovisshet om tåget kommer eller ej, om man får plats eller ej - allt detta har markant ökat stressnivån i vardagen. Passionen för mitt jobb har minskat för varje månad som gått, trots att min chef är förstående och har skräddarsytt min tjänst. Ge oss vår öresundstrafik tillbaka!

(Malmö, 2017-02-05)

#188

Jag skriver under för att jag börjar att bli sliten och trött på dessa långa hemresor och måste tyvärr börja att se mig om efter arbete på den svenska sidan om det inte sker något snart

(Malmö, 2017-02-05)

#190

jag är pendlare

(malmö, 2017-02-05)

#191

Every day for the last year I have lost 30 minutes of time with my family / approx 100 hours. It is effectively another months salary of overtime I have done which has been robbed from me.

(Kavlinge, 2017-02-05)

#194

Jeg gerne vil tilbage til toget igen. Har kørt bil de sidste 8 måneder - og det ærgrer mig gul og grøn, at være med til det miljøsvineri. Men som tog-situationen er nu, kan min dagligdag slet ikke hænge sammen

(Malmö, 2017-02-05)