Sjöfarts- och hamnuppropet 2017

Kommentarer

#208

Satsning på sjöfarten är en satsning på framtiden.

(Köping, 2017-02-10)

#209

Vänersjöfarten dvs landets längsta lotsled drabbas orimligt hårt av de föreslagna höjningarna

(Karlstad, 2017-02-10)

#225

Jag skriver på just i de anledningar som Svensk sjöfart anger; i korthet att New Public Management gått över styr, dränerar landets ekonomi och skapar beroedeställning till omvärlden i en tid när utvecklingen pekar på ett diametralt behovsförhållande.

(Skurup, 2017-02-15)

#229

Det är bättre med båtar än lastbilar ur miljösynpunkt

(Tobo, 2017-02-15)

#234

Bra förslag som kan hjälpa oss framledes.

(Kalmar, 2017-02-16)

#237

Strävan efter att sjöfarten ska få lika villkor som andra transportslag

(Västerås, 2017-02-16)

#238

Sjöfarten får inte bestraffas för mycket, så vi har råd med svensk sjöfart

(Borås, 2017-02-16)

#241

Regeringen underminerar svensk sjöfarts konkurrenskraft...

(Vaxholm, 2017-02-16)

#247

Lägg skälig skatt på transporter iland.
Slopa avkastningskravet.
inkludera kust och närsjöfarten i tonageskatteupplägget.
Finansiera isbrytningen över stadsbudget.

(Skellefteå, 2017-02-21)

#250

Alla är vinnare på att göra sjöfarten konkurrenskraftigare.

(Åhus, 2017-02-21)

#262

på grund av att avgiftsförslaget slår hårt emot svensk kustsjöfart.

(Stockholm, 2017-02-24)

#269

Vi behöver mer sjöfart, inte mindre!!

(Vänersborg , 2017-03-09)

#271

Sverige har Europas längsta kust och bra inre vattenvägar som våra politiker gör allt för att förstöra

(Svanesund, 2017-03-17)

#272

Förhöjda avgifter för sjöfarten påverkar alla aktörer runt Vänern och en överföring från Sjötransport till vägtransport vore förödande för miljön på redan hårt belastade vägar.

(Lidköping, 2017-03-19)

#273

Kostnadsneutralitet mellan transportslagen är en förutsättning för att volymen miljö- och kostnadeseffektiva båttransporter ska öka. Det är också en förutsättning för att kunna reducera det stora antalt lastbilstransporter som sker i stråket Göteborg - Karlstad med allt vad det innebär i vägslitage, trängsel och olyckor. Bättre utnyttjande av lokala hamnar skapar förutsättningar för lokal näringslivsutveckling och bättre förutsättning för industriproduktion och varuhandel med stora transportvolymer. Det skapar också redundans i transportsystemen och kan bl.a. avlasta järnvägsnätet till förmån för persontransporter. En utvckling av lokala hamnar kan också i förlängningen hjälpa till att avlast större hamnar vid produktionstoppar, olyckor eller konflikter.

(Vänersborg, 2017-03-20)

#275

Jag känner stort engagemang för att Sverige ska flytta över gods från väg och järnväg till sjöfart, både av miljöskäl, riksekonomiska skäl och för att frigöra utrymme på våra vägar och järnvägar. Att höja lots- och farledsavgifter motarbetar en sådan utveckling. Detta måste stoppas för Sveriges bästa.

(Västerås, 2017-04-09)