Stoppa uthyrningen av Slite hamn

Kommentarer

#1

Majoriteten i varken riksdag eller regionfullmäktige på Gotland verkar inse det allvarliga säkerhetspolitiska problemet med att hyra ut en gotländsk hamn till ett bolag som till största del ägs av ryska staten.

(Hemse, 2016-12-12)

#6

Ryssland skall inte öka sitt säkerhetspolitiska maktinflytande vare sig i vår omvärld eller i Sverige och på Gotland. Vi vill inte se ett Europa energiberoende av ett auktoritärt Ryssland och vill inte att ryssar ska vara verksamma på svenskt territorium för att på ett eller annat sätt gynna Kremls intressen.

(Stockholm, 2016-12-12)

#14

Jag tycker det är en katastrof att ens överväga att hyra ut Slite hamn till Rysk verksamhet.

(Knivsta , 2016-12-12)

#17

Jag sympatiserar med förslaget att hindra detta

(Uppsala, 2016-12-12)

#24

Sverige ska inte hyra ut några svenska hamnar till något annat land. Och i synnerhet inte Ryssland. Hur naiv får man lov att vara i detta landet!? Hur vet man att hamnen kommer att användas i fredligt syfte? Om inte är det bara för ryssarna att anektera hamnen Slite och invadera Gotland och det rödgröna styret kan bara se på. Stoppa vansinnet!

(Halmstad, 2016-12-12)

#28

Det är en väldigt dålig idé

(Helsingborg, 2016-12-12)

#36

Det är en nationell säkerhetsfråga, ett beslut som inte kan fattas av en liten skara som tjänar mycket pengar på det. Luktar korruption, rent av!

(Kalmar, 2016-12-12)

#38

Vi måste värna svensk säkerhet framför kortsiktig ekonomisk vinning.

(Eket, 2016-12-12)

#40

Ryssland har hamnar vid Kaliningrad för nordstream 2. De behöver inte mellanlagring i Slite, och ingen utländsk makt skall få hyra eller köpa hamnar i Sverige.

(Södra sandby, 2016-12-12)

#48

Sverige ska inte på något sätt hålla rysk basindustri - del av den ryska krigsekonomin - under armarna. Projektet ger ingen som helst vinning för Sverige vid sidan om 50-60 futtiga miljoner till Gotland, medan den ryska staten står att vinna miljarder dollar och omätbart politiskt inflytande på affären. Att Sverige med Gotland i spetsen gör affärer med ryska staten som första och sista förmånstagare, ett Ryssland som annekterat Krim, ödelagt Tjetjenien, Moldavien, Georgien och Syrien, är oacceptabelt och förkastligt i alla dimensioner. Sälj inte era själar till detta.

(Stockholm, 2016-12-12)

#54

Det är vansinne att ge Ryssland tillträde på Gotland i nuvarande säkerhetspolitiska situation.

(Växjö, 2016-12-12)

#59

Det säkerhetspolitiska läget i Östersjön medför att Slite hamn inte skall hyras ut till Gazprom. För övrigt anser jag att Svenska staten genast ser till att köpa in Marinvarvet vid Fårösund.

(Göteborg, 2016-12-12)

#66

Uthyrning av Slite hamn utgör ett mycket stort säkerhetspolitiskt risktagande!

(Hälleforsnäs, 2016-12-12)

#68

Detta är ett hot mot Sveriges säkerhet.

(Helsingborg, 2016-12-12)

#69

För att en imperialistisk och fientligt ställd stormakt inte ska få tillgång till svenskt territorium.

(Helsingborg, 2016-12-12)

#71

Jag ser ett hot i att upplåta en hamn åt främmande makt som dessutom visat att de inte drar sig för att annektera områden som de har behov av.

(Borlänge, 2016-12-12)

#78

För Sveriges säkerhets skull. Stoppa den ryska imperialismen!

(Lund, 2016-12-12)

#80

För Sveriges säkerhet!

(Kalmar, 2016-12-12)

#93

Hamnen får inte hyras ut till ryska bolag Det är en stor säkerhetsrisks så stoppa detta vansinne

(Vänersborg, 2016-12-12)

#94

Med dagens sätt att föra hybridkrigföring skall vi inte ge en eventuell motståndare den minsta chans att på något sätt utnyttja vårat territorium, hur mycket ekonomisk vinning det än ger oss.

(Stockholm, 2016-12-12)

#97

Jag tycker inte att andra länder ska ha tillgång till en central plats i ett krigsstrategiskt läge.
Vad kommer nästa gång, mistralrobotar?

(Sölvesborg , 2016-12-12)

#98

Friheten Är Värd Att Försvara

(Linköping , 2016-12-12)

#100

John Sunnqvist

(Malmö, 2016-12-12)

#105

Sverige ska inte hjälpa Gazprom (Ryssland) med att bygga Nord Stream 2 pga det säkerhetspolitiska läget i Europa. Det gäller även hamnen i Karlshamn.

(Listerby, 2016-12-12)

#106

Vi ska inte hyra ut någon hamn till ryssen.

(Stockholm, 2016-12-12)

#116

Jag värnar om mitt land

(Skivarp, 2016-12-12)

#124

Jag skriver under för att jag värdesätter vår demokrati och vårt öppna samhälle högt.

(Kalmar, 2016-12-12)

#129

Sveriges suveränitet är en självklarhet

(Kristinehamn, 2016-12-12)

#132

Jag vill fortsätta att leva fri på det sätt vi svenskar har vant oss vid men aldrig får ta för givet!

(Älvsbyn , 2016-12-12)

#136

Det är hål i huvudet att ge Putin en landstigningshamn!

(Varberg , 2016-12-12)

#137

Det utgör ett militärt underrättelse-hot mot riket om ryska staten får tillgång till svenska hamnar.

(Ystad, 2016-12-12)

#141

Vi ska inte bli nästa Krim!!!

(Hedemora , 2016-12-12)

#144

Det skulle endast glädja Putin

(Falsterbo, 2016-12-12)

#146

Den ökande upprustningen i Ryssland
Och att de enkelt ska få tillgång till Gotland

(Falun, 2016-12-12)

#150

Detta är en regional säkerhetspolitisk fråga som absolut inte får avgöras av lokalpolitiker med pengar som lockelse. Stoppa även uthyrningen av Karlshamns hamn.

(Karlskrona, 2016-12-12)

#158

Rädd om vår säkerhet

(Läckeby , 2016-12-12)

#161

Då Ryssland ser NordStream som en militär installation ser jag inga som helst skäl att upplåta Slite hamn för deras verksamhet i Östersjön.

(Uppsala, 2016-12-12)

#162

Det är orroligt naivt och en väldigt stor och onödig risk att hyra ut Slite. Lyssna på ÖB. Han vet vad han talar om. Att hyra ut Slite hamn till Ryssland är ett misstag. Sluta vara så fega och fredsskadade!

(Linköping, 2016-12-12)

#167

Helt fel o ge 'frihamnar' i Sverige o tillgång till Svenskt territorium för Putin & Ryssland så länge de uppträder som de gör i Östersjön!

(Karlskrona, 2016-12-12)

#171

Hyr Sveriges regering ut Slite hamn till Ryssland, så har vi sålt bort säkerheten som man har gjort med avrustningen av försvaret!

(Kungsbacka, 2016-12-12)

#174

Vi måste höja vårt säkerhetsmedvetande.

(Helsingborg, 2016-12-12)

#177

Kan omöjligt vara några frågor på det

(Nyköping, 2016-12-12)

#179

Sveriges frihet

(Ystad, 2016-12-12)

#181

Gotlands politiker ser kortsiktigt de stora vinsterna med uthyrning och ignorerar det långsiktiga säkerhetspolitiska i beslutet. Även kortsiktigt är det ett viktigt markerande mot Rysslands beteende i Östersjöområdet att säga nej.

(Karlstad, 2016-12-12)

#182

Rysslands agerande på den internationella arenan sedan Georgien 2008 lämnar allt annat att önska. Vi måste agera för att bevaka våra intressen som suverän nation.

(Sollentuna, 2016-12-12)

#184

Sälj inte ut vår säkerhet för pengar. Putin är gammal kommunist och ränderna går aldrig ur.

(Falkenberg, 2016-12-12)

#196

Helt fel o ge 'frihamnar' i Sverige o tillgång till Svenskt territorium för Putin & Ryssland så länge de uppträder som de gör i Östersjön!

(Karlskrona, 2016-12-12)

#198

Jag vill inte att Ryssland utnyttjar möjligheterna de kan få för att fortsätta infiltrera Sverige.

(Kristianstad, 2016-12-12)