Se till att Din rätt att få snabb och effektiv hjälp med fysioterapi får finnas kvar!

Hjälp Oss hjälpa Dig – Gör Din röst hörd!

Riksdagen överväger just nu att avveckla ett av de system som vi fysioterapeuter arbetar inom (Nationella taxan). Det kommer att påverka dig som patient genom kraftigt minskad tillgång till fysioterapeuter med lång erfarenhet och hög kompentens.  

Lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi är en lag som möjliggör att du som patient får träffa oss på högkostnadsskyddet via det som kallas ”Nationella taxan”. Varje år tar vi på nationella taxan emot upp till 60% av de fysioterapeutiska besöken inom primärvården beroende på region, där vi fysioterapeuter utför 2,1 miljoner behandlingar/år.  

Det är redan långa väntetider inom primärvården och om detta träder i kraft kommer vårdköerna sannolikt att öka kraftigt och påverka dig som patient. Vi vill kunna fortsätta hjälpa dig som vi gör idag och därför har vi och andra fysioterapeuter startat en namninsamling som syftar till att undvika att lägga ner detta system, innan ett annat är på plats.
Vi på nationella taxan, verkar i glesbygd såväl som tätort. Vi står för en jämlik, kvalitativ, tillgänglig, tids och kostnadseffektiv vård! 

Läs vårt Remissvar här!

#RehabFörAlla #Fysioterapi

Texten är förtydligad och uppdaterad med lagangivelse.


Emma Söderström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Emma Söderström kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...