Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Förbud mot koranbränning

Skapad: 2022-04-16 Statistik

Rädda "Kallebåten" i Karösund!

Skapad: 2022-04-07 Statistik

Granskning av Brogården, socialtjänsten, övrigt boende etc.

Skapad: 2022-03-31 Statistik

Bebyggelse parkremsan Stjärnsundsgatan

Skapad: 2022-03-27 Statistik

Protest mot uppsägning av boendeparkering i Ursvik

Skapad: 2022-01-29 Statistik

Lex Natthiko

Skapad: 2022-01-18 Statistik

Lekpark Köpmanholmen

Skapad: 2022-01-05 Statistik

Uppmaning till Aftonbladet och Expressen: sluta skriva kroppshetsande rubriker!

Skapad: 2021-12-16 Statistik

Behåll valfriheten inom hemtjänsten i strängnäs kommun

Skapad: 2021-11-29 Statistik

Stoppa föreslagen exploatering av Falsterbokanalen, projektet Gläntan

Skapad: 2021-11-20 Statistik

Låt Tahira och Duua stanna!!!!

Skapad: 2021-11-13 Statistik

Tvillingars, trillingars och flerbörds lika rätt till en vuxen

Skapad: 2021-11-06 Statistik

Finax ”röda” mjölmix - ta tillbaka gamla receptet!

Skapad: 2021-10-20 Statistik

Nej mot gängvåldet och stötta brottsoffer!

Skapad: 2021-10-20 Statistik

Deniz Arda, en gravsten utan datum !

Skapad: 2021-09-21 Statistik

Byxskyddslagen

Skapad: 2021-09-21 Statistik

En motionscentral vid Kåsjön tack

Skapad: 2021-09-18 Statistik

Fiskeförbud under lekperioden

Skapad: 2021-09-16 Statistik

Ge oss poliser och övriga rättsväsendet verktyg för ett tryggare Sverige för alla

Skapad: 2021-09-04 Statistik

Stoppa utvisningen av vår 3 åring

Skapad: 2021-09-03 Statistik