Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Stoppa kommunens förbud mot 4-taktare i Nedsjöarna (Hindås/Bollebygd)

Skapad: 2023-06-01 Statistik

Åtgärda väg nr 791 genom Årskogen

Skapad: 2023-05-25 Statistik

Stoppa överexploateringen av hus i Brunnefjäll.

Skapad: 2023-05-19 Statistik

Hjälp barnen fortsätta lyckas. Stäng inte ner CFSU-grupperna i Mölndal

Skapad: 2023-05-18 Statistik

Svenska kyrkan måste ta plats i SIS-verksamhet

Skapad: 2023-05-17 Statistik

Stoppa neddragningarna för Gävles förskolor och skolor

Skapad: 2023-05-16 Statistik

Behåll Björna Badhus

Skapad: 2023-05-16 Statistik

Betalda arbetsskor i hemtjänst och särskilt boende Östhammars kommun

Skapad: 2023-05-10 Statistik

NEJ till nerläggning av OB-förskola i Skurups kommun

Skapad: 2023-05-05 Statistik

Bevara kullen åt alla

Skapad: 2023-05-03 Statistik

Ta inte bort bussarna till Nacka Gymnasium

Skapad: 2023-05-03 Statistik

Boendeparkering till Norra Djurgårstaden

Skapad: 2023-04-25 Statistik

Bevara skogen väster om Stamsjön

Skapad: 2023-04-23 Statistik

Vi frisörer vill ha sänkt moms NU!!!

Skapad: 2023-04-19 Statistik

RÖR INTE VÅRA DYGNSPASS

Skapad: 2023-04-13 Statistik

Slå ihop Spånga med Bromma istället för Rinkeby-Kista!

Skapad: 2023-04-12 Statistik

Stäng inte Hallevibadet i Vargön

Skapad: 2023-04-11 Statistik

Sköldkörtelsjukas rätt till adekvat vård!

Skapad: 2023-04-08 Statistik

Hjälp mig att hjälpa Meldin!

Skapad: 2023-04-04 Statistik

Bevara Vargbergets naturvärde — nej till vindkraft på Bredåsen

Skapad: 2023-03-26 Statistik