Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Riksföreningen för Rättvis Familjehemsvård - UPPROP

Skapad: 2023-09-20 Statistik

FOLKOMRÖSTNING om HÅRT REGLERAD o STRYPT INVANDRING

Skapad: 2023-09-19 Statistik

vindkraft NEJ TACK!! Bevara Ärsjöområdets Unika Natur & Djurliv

Skapad: 2023-09-17 Statistik

Stadsbussar till Ekeby Almby (Örebro Län)

Skapad: 2023-09-16 Statistik

Vi anger inte! Ett upprop mot den sk angiverilagen från Sveriges kristna och nätverket #rättilltro

Skapad: 2023-09-05 Statistik

Rättssäker Granskning av Myndighetsutövning

Skapad: 2023-09-03 Statistik

Vi anger inte! Ett upprop från Sveriges lärare med anledning av förslaget om en angiverilag

Skapad: 2023-08-30 Statistik

Alla kommuner måste sluta räkna pengar från fonder och stiftelser som en inkomst.

Skapad: 2023-08-25 Statistik

Låt Sanatoriegatan-hållplatsen vara kvar!

Skapad: 2023-08-04 Statistik

Gör UNRWA transparent för att få stopp på bidrag till terror.

Skapad: 2023-08-01 Statistik

Behåll Oknö Naturförskola!

Skapad: 2023-07-26 Statistik

Tillåt sällskapshundar i färdtjänstbilar, Jönköpings Län

Skapad: 2023-07-06 Statistik

Utvisa Silwan Momica

Skapad: 2023-07-03 Statistik

INGEN VINDKRAFT PÅ VÅRA FISKEPLATSER

Skapad: 2023-06-29 Statistik

Vi vill stoppa exploateringen av Sanna by i Järvsö

Skapad: 2023-06-25 Statistik

Åtgärder för att minska trafikhastigheten på Trelleborgsvägen, Nordanå

Skapad: 2023-06-20 Statistik

Stoppa indragningen av busslinje 111 i Trånghalla och Berghalla

Skapad: 2023-06-01 Statistik

Stoppa kommunens förbud mot 4-taktare i Nedsjöarna (Hindås/Bollebygd)

Skapad: 2023-06-01 Statistik

Gratis/lättillgängliga mensskydd på Göteborgs Universitet

Skapad: 2023-05-18 Statistik

Rädda Fågelsångsberget!

Skapad: 2023-05-17 Statistik