De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Uppror mot e-hälsomyndighetens val att ta bort insynen av barnens mediciner och vårdbesök

När barnen blir 13 år så kan inte längre föräldrar beställa medicin åt sina barn, inte heller logga in på 1177 för att utföra vårdärenden. Föräldrar har inte heller tillgång till någon medicinlista från apoteket vilket försvårar mångas vardag.  Många föräldrar behöver ha tillgång för att kunna förnya recept, beställa mediciner, boka om besök hos en vårdinrättning eller enkelt bara kunna skicka ett meddelande till en specifik vårdgivare.  Vi är många som har barn med diagnoser eller med allvarlig

Skapad: 2020-09-15 Statistik

LEX ZIMBA - hjälp oss att lagstifta anmälningsplikt på hunddagis!

LEX ZIMBA Torsdag 20/8-2020 hände det som absolut inte får hända!Zimba blev ihjälbiten på sitt hunddagis i Uppsala.Vid det aktuella tillfället så fanns det en personal på plats som tog emot hundarna på morgonen. Zimba var på plats först och släpptes in i sitt rum. Sen fylldes hans rum på med fler småhundar. Vi har fått information om att det var en större hund som var under inskolning just denna vecka. Den nya större hunden kom vid 8-tiden och släpptes också in i samma rum som Zimba. Då hade Zim

Skapad: 2020-08-31 Statistik

Hemskolning och läroplikt !

Hemundervisning är en växande skolform för miljoner barn runt om i världen. Det är den största pedagogiska innovationen i modern tid. Evidensen visar att hemundervisade barn lär sig lika bra som skolbarn, utvecklas väl socialt, som vuxna i högre grad går vidare till högre studier, oftare röstar i allmänna val, och har större engagemang i föreningsliv och samhälle. Detta borde rimligtvis väcka varje skolforskares intresse – hur det är möjligt med pedagogiskt oskolade föräldrar? Den här kunskapen

Skapad: 2018-03-06 Statistik

Låt oss resa till och från arbete och studier på lika villkor!

Låt oss resa till och från arbete och studier på lika villkor! Vi som har en funktionsnedsättning har haft möjlighet att åka taxi till och från arbete och studier till en kostnad motsvarande ett månadskort i kollektivtrafiken. Nu har politikerna i Stenungsund beslutat att med omedelbar verkan ta bort den möjligheten - utan att ens informera oss i förväg. Detta beslut påverkar oss i allra högsta grad. Många av oss med funktionsnedsättning har svårt att ens få jobb och många jobbar inte heltid. D

Skapad: 2022-06-22 Statistik

Begära Örebro kommun ändra sitt beslut - Tillåta Kalle Posts väg 99 att behålla husfärgen!

För fem år sedan målade vi om vårt hus - ni säkert känner till huset, nr. 99 - som alla ger oss beröm för och säger att det är det finaste huset på hela Kalle Post! Tack! (Vi så klart frågade många i området om vi behövde bygglov men alla sa nej)Inget konstigt med det kan man tycka, men en av våra grannar tyckte det och bestämde sig för att klaga till Kommunen! (Detta hände för 5 år sedan!)Därmed startade en process som nu har lämnat oss med stress, oro och tveksamhet om vi fortfarande kan bor k

Skapad: 2022-06-20 Statistik

Ökad säkerhet på kommunens förskolor

Efter den tragiska händelsen i Södertälje den 14/6 där ett litet barn lyckades ta sig ut från ett förskoleområde känner jag nu att det är högst aktuellt att kommunen ser över hur det ser ut med säkerheten i kommunens förskolor. Jag har mina söner på fjärdens förskola och där är såväl staket som grindar under all kritik. Dessa skulle med stor sannolikhet inte godkännas vid besiktning då staketen är rangliga och på tok för låga samt att grindarna är för låga och lätta för barn att öppna. Tyvärr fi

Skapad: 2022-06-15 Statistik

UNGDOMSBILJETT Bjuvs kommun 13-19 år

  INFÖRANDE AV UNGDOMSBILJETT Bjuvs kommun har beslutat att inte införa Skånetrafikens ungdomsbiljett för alla som är folkbokförda i Bjuvs kommun och i åldersspannet motsvarande årskurs 7-9 samt gymnasieskolan trots att flera andra kommuner i Skåne har gjort detta. Kommunen borde vilja med ungdomsbiljetten gynna ungas självständighet och välmående och bidra till jämlika uppväxtförhållanden då de kan resa till vänner och fritidsaktiviteter oavsett vårdnadshavares ekonomiska förmåga.Ungdomsbiljett

Skapad: 2022-06-14 Statistik

Förbrukat förtroende för Kevingeskolans ledning

Personalflykt från Kevingeskolan - förtroendet för Kevingeskolans skolledning är förbrukat.  Vi vårdnadshavare på Kevingeskolan är djupt bekymrade över hur skolan sköts under nuvarande ledning.Det senaste läsåret har vi sett en eskalerande personalomsättning, och per dags datum 13/6, vet vi att 14 pedagoger lämnat eller inom kort lämnar skolan. Det är en minst sagt oroväckande siffra för en skola med 10 klasser. Vid samtal med pedagoger uppges orsaken vara att de inte får gehör från ledningen -

Skapad: 2022-06-13 Statistik

Vi vill ha Jacob kvar ❤️

Som läget är nu ser det ju ut som att Jacob inte får vara kvar som med lärare när våra barn går upp i lågstadiet. Vi vill ju så klart att han ska vara kvar, och försöker samla in så många namn som möjligt för att eventuellt kunna påverka det.OBS! Glöm inte att bekräfta din e-post via mailet som kommer efter att du skrivit under. Kolla din skräpkorg om du inte hittar mailet.

Skapad: 2022-06-10 Statistik

Rädda Barn- och Utbildningsnämnden!

Den 20 juni vill Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet i Ödeshög lägga ner Barn- och Utbildningsnämnden. Samtidigt larmar lärare och föräldrar att skolan saknar både resurser och engagemang från de styrande partierna. Moderaterna går till val på att öka resurserna till skolan och tydligt stärka skolans förvaltning och organisation Skriv under för att visa att du också inte vill lägga ner Barn- och Utbildningsnämnden! Moderaterna är tydliga - lägg inte ner Barn- och Utbildningsn

Skapad: 2022-06-10 Statistik