De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Folkomröstning om EU:s skuldpaket - ”Corona-paketet”

Låt svenska folket få rösta om EU:s ”stödpaket” - "Corona-paketet". Stoppa riksdagens ja till skuldpaketet, skriv under för en folkomröstning nu. Vill du borga för lån på 750 miljarder euro? Ingen mer makt till EU genom skuldpaket! Låt inte våra riksdagspolitiker slarva igenom ett beslut som kan få konsekvenser för Sverige i generationer. Det ekonomiska räddningspaket för ”coronaåterhämtning” som Stefan Löfven sade ja till i Bryssel innebär att Sverige över en natt tar stora steg mot gemensam fi

Skapad: 2020-09-18

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 327 320
7 dagar 21 20

Vi kräver att MTM höjer ambitionsnivån!

 En av de myndigheter som har störst inflytande över synskadade människors liv är Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM). Missnöjet med myndigheten är stort. Det kan man bland annat läsa på olika Facebookgrupper för personer med synnedsättning. Bland annat i en grupp för punktskriftsanvändare och en för studenter med synnedsättning. Myndighetens möjligheter att tillgängliggöra böcker, tidningar och annat material är beroende av storleken på anslaget man får av staten. När man kritiserar MTM m

Skapad: 2020-05-02

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 416 410
7 dagar 20 20

Legalisering av cannabis

Det är dags att vi legaliserar cannabis för att frigöra polisens resurser, skapa en vit marknad där jobb bildas och generera skatteinkomster till staten, strypa gängens inkomster och skydda användare genom att sälja kontollerade produkter!

Skapad: 2021-02-24

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 19 19
7 dagar 19 19

Namninsamling för att avbryta etablering av IES i Partille

Under kommande kommunstyrelsemöten kan frågan behandlas om att avbryta den pågående försäljning av mark, som skulle möjliggöra etablering av Internationella Engelska skolan i Partille. Detta skulle vara en bra tidpunkt att genom en namninsamling visa att det finns invånare i Partille som inte stödjer etablering av IES i kommunen. Att etablering av IES i Partille kan leda till negativa konsekvenser för befintliga skolor i kommunen har lyfts på senare tid av flera organisationer och partier. Namni

Skapad: 2021-02-22

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 19 19
7 dagar 19 19

Allmännyttan måste sluta förvanska vårt kulturarv och följa EU:s avfallshierarki

Allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, har kasserat en stor del av alla vackra 50- och 60-talskök de en gång satt in. De har bytt ut mängder av vackra smidesbalkonger, träfönsterramar och originalportar och ersatt dem med nya i underhållsfri lättmetall som inte åldras väl. Som en direkt konsekvens får hyresgästerna kraftigt höjd hyra. Det gör att många tvingas flytta. Dessutom bidrar denna typ av förvaltning till att sopberget växer och att EU:s klimatmål blir svårare att uppnå.Vi kräver att

Skapad: 2020-04-16

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 718 715
7 dagar 19 19

Inför porrfilter i förskola/skolan i Laholms kommun!

Vi kräver av Laholms kommun: Vi kräver porrfilter i Laholms kommuns verksamheter (framförallt förskola/skolan). Vi kräver mer konkreta, förebyggande åtgärder i skolan för att utbilda barn om risker och faror för dem på internet, i sociala medier, chattar och spel. Varför: Porrfilter Laholms kommuns svar angående porrfilter är att de inte tagit något beslut om att införa porrfilter i skolan då de avvaktar andra kommuners erfarenheter och följer samhällsdebatten. Att vänta skapar otrygghet hos för

Skapad: 2021-02-11

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 103 102
7 dagar 18 18

UPPROP KULTURARV!

UPPROP KULTURARV VÄRNA KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER Den snabba tillväxten i många städer och orter hotar vårt kulturarv. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och ingrepp i parker och grönska. Det är dags att förändra plan- och byggprocesserna för att kunna leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebygg

Skapad: 2020-01-11

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 3025 2977
7 dagar 18 18

Stoppa bygget av förskola i ”Hålsten”

Det finns långt framskridna planer på att bygga en ny förskola i dungen mellan Nybyggaregatan och Glättaregatan i Kikås. Beslut ska tas i kommunstyrelsen 24/2. Vi har full förståelse för att kommunen måste täcka behovet av barnomsorg men platsen är illa vald p.g.a. • Trafiksituationen, då förskolan är tänkt att bl.a ersätta den utdömda förskolan i Rävekärr. Nybyggaregatan är idag avstängd för genomfartstrafik förutom busstrafiken som redan har stora svårigheter vid möten. Att vid denna lilla vil

Skapad: 2021-02-16

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 104 103
7 dagar 18 17

Namnunderskrift för innehållsdeklaration av alkoholdrycker

Inom EU behöver tillverkarna av alkoholdrycker inte berätta vad de har blandat i flaskan, medan alla andra livsmedel måste ha detaljerade ingrediensförteckningar.I vin får man exempelvis blanda i ett 60-tal olika tillsatser och andra substanser, utan att det står på flaskan.Allt beror på att EU 1979 inte lyckades besluta om hur märkningsreglerna skulle se ut. Och sedan dess har man låtit saken bero. Tills nu. Hoppas vi.Vi konsumenter har rätt att få veta vad det är vi stoppar i oss, precis som

Skapad: 2019-02-19

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 5257 4202
7 dagar 19 17

Vi föreslår härmed att kommunfullmäktige i Härjedalens kommun beslutar om att snarast upprätta ett hållbarhetsutskott.

Medborgarförslag - Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29  Vi föreslår härmed att kommunfullmäktige i Härjedalens kommun beslutar om att snarast upprätta ett hållbarhetsutskott.    Motivering: Mängden koldioxid i atmosfären ökar stadigt till följd av mänskliga aktiviteter. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i samma takt som nu kommer det att få en rad negativa effekter. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner kommer till exempel snösäsongen i delar av Härjedalen i så fall at

Skapad: 2021-02-16

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 64 64
7 dagar 16 16