De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi vill ha en moské i Hjällbo

Majoriteten av oss som bor i Hjällbo, Göteborg är Muslimer. Vi vill bygga en lokal där vi kan vara och som också är öppen för alla människor. Islam är fredens religion tvärt emot vad många tror i Sverige! Låt oss visa och förklara detta för alla dem som bor i Sverige.Vi vill att alla skall lära känna varandra och inse att vi kan umgås tillsammans.(Märk väl att att alla typer av berusningsmedel är förbjudna och de som är påverkade av sådant kommer att avvisas.)Trots att vi Muslimer är i majoritet

Skapad: 2019-09-21 Statistik

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31 Statistik

Nej till förskoleavgift och fritidsavgift för juli i Göteborg

Förra hösten togs ett beslut att föräldrar i Göteborg skall betala förskoleavgift även för juli när förskolan är stängd. Föräldrar har inget annat val än att ha sina barn hemma i juli, men det hjälps inte för nu ska alla betala ändå, annars förlorar man sin plats. Information om den nya förskoleavgiften för juli månad skickades aldrig ut till Göteborgs föräldrar så de flesta vet inte ens om att de skulle betala en avgift för både förskola och fritids. Dessutom missade förskoleadministrationen at

Skapad: 2019-08-28 Statistik

Låt sanningen komma fram, om massakern vid Himmelska fridens torg i Kina

Det är inte svårt att med hjälp av dagens internet hitta gamla inslag från svenska tidningar, radio och TV som berör “händelsen” den 4:e juni 1989 vid Himmelska fridens torg i Kina. Ordet ”massaker” dyker upp här och där. På bilder ser man unga studenter vars blod färgar deras kläder – blod rödare än Kinas röda flagga. Det är starka minnen för de som var med på den tiden, och de sitter kvar djupt i deras hjärtan. Trots detta har Kinas kommunistregering effektivt mörklagt händelsen. Än idag vet i

Skapad: 2019-06-01 Statistik

Bensinupproret 2.0

Genom att skriva under detta dokument skriver du under att du är emot de höjda skatterna på våra drivmedel och att du samtycker med att denna höjning måste stoppas! Det enda kravet vi ställer med denna namninsamling är att skatten på disel och bensin INTE ökar mer!

Skapad: 2019-05-03 Statistik

Stoppa försvagningen av svenska kronan

Under de senaste 6 åren har den svenska valutan försvagats kraftigt av ansvarlösa politiker och en fanatisk riksbank. Vi medborgare bör inte tyst acceptera att våra löner och tillgångar minskar i värde gentemot omvärlden i rasande fart. En svag krona är värre än en krympt semesterkassa, den gör allt vi importerar dyrare och den gör att svenska företag och tillgångar reas ut till omvärlden. Varför skall vi tyst acceptera att våra löner sedan 2013 minskat nästan 30% gentemot finska, tyska eller da

Skapad: 2019-04-26 Statistik

Färre barn per personal i förskolan!

”Barngruppens storlek Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor.  När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in de här kvalitetsfaktorerna: Personalens kompetens. Personaltäthet. Sammansättning och antal barn i grupperna. Inne- och utemiljön. Riktmärke för antal barn För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara se

Skapad: 2019-04-15 Statistik

Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Vi blir allt fler som upprörs av att se hur domstolarna inte tar hänsyn till barns vilja, utan gång på gång överför vårdnaden till pappor som brukat våld – med hänvisning till mammors ”umgängessabotage”. I vilken annan situation tvingas brottsoffer att umgås med sin förövare?När en pappa utsätter en mamma för våld har de flesta barn i dessa familjer befunnit sig i samma rum (85 procent) eller sett och hört misshandeln från annat rum (13 procent). Det innebär att 98 procent av barnen är vad Brot

Skapad: 2019-03-22 Statistik

Låt inte byråkrati stänga Säröledens familjeläkare | Vårdcentral

Många vittnar om den unika vård och det unika omhändertagande man får på Säröledens Familjeläkare. Än mer unikt blir det när man lyssnar på erfarenheter från andra vårdcentraler. Vi har drop-in, kan träffa läkare när vi vill om vi är villiga att köa lite på morgonen, det finns alltid någon som svarar om man ringer och via 1177 sköts många andra göramål smidigt, utöver det finns apoteket en våning ner.Nu vill klåfingriga byråkratiska fingrar tvinga in SLFL i ett administrativt system som heter Va

Skapad: 2019-03-19 Statistik

Mindre vinster i välfärden

Vinsterna som plockas ut inom välfärden tycker vi går till fel saker. Bland annat tar dem högt uppsatta personerna, såsom chefer och dem som jobbar inom landstingen ut mer i lön. Vinsterna kan också gå till att man lägger pengar på saker som anses som viktigare, men är det inte viktigare att man lägger pengar på sjukvården så vi slipper den långa väntetiderna och att alla som behöver hjälp faktiskt får det? De anställda behöver inte heller vara stressade och må dåligt på deras arbetsplats. Vinst

Skapad: 2019-03-18 Statistik