Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish

Måste vi ljuga?!Bevilja VAB för upplärning i skolan om diabetes typ1

2016 startade jag en namninsamling i hopp om att föräldrar vars barn har diabetes typ1 skulle få utbilda skolpersonalen i egenvården kring diabetes typ1 och använda sig av VAB ifrån Fk.Nu 2020 står vi fortfarande på samma ställe och trampar,låt oss ändra på detta SKRIV UNDER,DELA VIDARE

Skapad: 2021-04-28

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 174 173

Upprop: Skriv på! Musiker måste få ersättning för streaming

Lyssna gärna när vi spelar, men hör också vad vi säger: Musiker måste få ersättning för streaming! Över 90 procent av all musikkonsumtion består av streaming. Dygnet runt och världen över hörs våra insatser i radion, hemma, i bilen, på tv, på party, i affärer – överallt spelar vi för er. Men musiker har inte rätt till någon ersättning för all den streaming som idag sker via musiktjänster som Spotify och Apple Music. Den nya tekniken är fantastisk men har försvårat för musiker att försörja sig,

Skapad: 2021-04-28

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 1305 1281

Privatisering av personlig assistans i Gnosjö kommun - NEJ TACK!

I juni 2020 tog KF i Gnosjö kommun beslut om att personlig assistans skulle läggas ut för upphandling bland privata aktörer. Detta togs inte emot positivt av varken brukare, gode män, anhöriga eller assistenter. Vi som anhöriga, gode män och brukare har aktivt gjort valet att ha Gnosjö kommun som assistans samordnare och har hittills känt oss trygga med det. Idag är valet fritt att välja kommun eller ett privat aktör som samordnare av assistansen men om denna upphandling fullföljs försvinner den

Skapad: 2021-04-28

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 173 173

Återinför Peder Skrivares student-utspring 2022 på Sparbankshallen i Varberg

Studenten är en viktig tid för oss ungdomar och en milstolpe i livet som vi ser framemot. Studenten är en högtid präglad av gamla traditioner och fest! I alla år har Peder Skrivares student utspring skett på Sparbankshallen i Varberg.  Men på grund av COVID-19 har detta stoppats och har skett på skolan istället. Detta trodde vi var tillfälligt, men har nu blivit bestämt att fortsätta för kommande år. Detta påverkar studenten på flera olika sätt. Det kommer inte att vara samma gemenskap då det in

Skapad: 2021-04-28

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 227 227

Prioritera riskgrupper för covid-vaccin nu!

Vi vill att Folkhälsomyndighete ska prioritera riskgrupper för vaccin NU! Varför? Det är inte bara jag, en 43-åring under cancerbehandling med barn i skolåldern, som väntat länge på covid vaccin nu. Det är alla under 65 år som befinner sig i riskgrupper och som snällt väntat på sin tur ska komma i Fas 3. Vi förstår att det är komplext och att det är enklare administrativt att låta friska gå före efter ålder, men det är inte rätt att ändra systemet i sista stund och skjuta ner dem till Fas 4! Det

Skapad: 2021-04-27

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 169 164

Regeringen bör erkänna folkmordet 1915 för vad det är: ett folkmord!

Riksdagen fattade den 11 mars 2010 att formellt erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer/araméer och pontiska greker och kallade på Sveriges regering att göra detsamma. Ingen regering har hörsammat detta än. Redan 2008 skrev 60-tal världsledande folkmordsforskare ett upprop riktat till riksdagen om då stundande votering. Där påpekade man att ”Vägran att erkänna ett etablerat faktum baserat på kvalitativ och kvantitativ forskning kan betraktas som likvärdigt med förnekelse.”

Skapad: 2021-04-27

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 3347 3307

Hundrastgård i Älvsjöskogen

Denna namninsamling kommer bifogas en skrivelse till Älvsjö stadsdelsförvaltning. Vi som skriver under stödjer en önskan om en inhägnad hundrastgård vid stolpe 144.  Vi stödjer också önskan om att hundar ska få en möjlighet till avslappning, träning och socialisering i en kontrollerad miljö. En naturlig miljö som deras kroppar mår bra och stärks av.

Skapad: 2021-04-27

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 144 140

RÄDDA GAMLA TINGSRÄTTEN OCH KV. HÄRADSHÖVDINGEN I LUND. Beslutsfattare – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen för ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen.

Lundapolitiker – ta hänsyn till lundabornas åsikter och dra tillbaka planen på ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen vid Gamla tingshuset och den medeltida Klosterkyrkan.  Till Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun: Många lundabor känner stark oro inför den pågående planeringen ett enormt kontors- och kongresskomplex i kv. Häradshövdingen i Lund. Idag ett grönt kvarter med offentlig park och låg bebyggelse, bl.a. det kända tingshuset av Hans Westman. Alldeles invid kvar

Skapad: 2021-04-26

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 373 369

Uppför paviljonger på Frötuna skola ht 2021!

Hjälp oss att övertyga kommunen om att paviljonger behövs på Frötuna skola!Bakgrund: Norrtäljes centrala grundskolor har stor brist av elevplatser. En av de skolor som drabbas hårdast är Frötuna skola, med dess närliggande område Björnö/Björnövik som ständigt utvecklas med barnfamiljer. I dagsläget är skolan i vissa årskurser överfull och kan inte ta emot några elever ens i närområdet. Samtidigt är det pågående nybyggnation i Björnöområdet. Frötuna skola är idag en F-6 skola och inför hösten 202

Skapad: 2021-04-26

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 297 296

Återgå till distans

Vi lever i en pandemi där vår hälsa och våra liv ligger på spel. När vi återgår till skolorna riskerar vi att insjukna i Covid-19. Skriv på om ni värnar om era och alla i er närhets hälsa. Viruset har ökat mycket bland unga och vi behöver få ett slut på denna livsförödande pandemi snarast möjligt.

Skapad: 2021-04-26

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 7 7