Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish

Vi som vill att gång- och cykelbanan till Nyckelby färdigställs snarast

Vi har väntat länge nog! Det är dags att gång- och cykelbanan som idag slutar tvärt innan Ekerö sommarstad färdigställs så att barn och vuxna på ett säkert sätt kan ta sig till och från Ekerö sommarstad, Nibbla, Sundby/Nyckelby och Helgö. Vi kräver en konkret handlingsplan och slutdatum för färdigställandet av GC banan till Nyckelby från kommunfullmäktige. Namninsamlingen kommer att lämnas till kommunfullmäktige den 1/6-2021. Skriv under om du vill vara med och stötta denna fråga!

Skapad: 2021-05-04

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 296 295

Bevara Tingshuset åt kulturen och Enköpingsborna

Upplevelsenämndens ledamöter ska fatta ett beslut om Tingshusets framtid. Ett förslag är att avlägsna all kulturell verksamhet från Tingshuset. Genom åren har Tingshuset flitigt bjudit enköpingsborna på bland annat konstnärliga och musikaliska upplevelser. Tingshusets roll för kulturen i Enköping samt för enköpingsborna är obestridlig varför den här frågan behöver få komma allmänheten till del. Har enköpingsbornas röster blivit hörda i frågan? Tingshuset bör även fortsatt få tjäna Enköpings kul

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 286 285

Tidigare utspring Kulturama

Vi vill att istället för att utspringet ska börja 14.00 vill vi att det ska börja 10.00 för att kunna hinna göra saker resten av dagen. 

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 15 15

Rädda Solgården i Göteryd!

VAR MED OCH RÄDDA SOLGÅRDENS ÄLDREBOENDE I GÖTERYD!   Solgården är nedläggningshotat på förslag av Socialnämnden i syfte att spara pengar. Detta kommer leda till att brukarna tvångsförflyttas till Älmhult.   Det borde vara en självklarhet, tycker vi, att våra äldre som slitit för Sverige i hela sina liv ska kunna få möjlighet att välja om de vill spendera sina sista dagar på landsbygden eller i tätorten.    Tillsammans kan vi visa politikerna att vi bryr oss om Solgården och våra äldre som bor d

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 738 726

Portlås/kod vid entréer i Säteriet.

Önskemål om portlås/kod i Säteriets entréer för ökad trygghet efter inbrott i förråd samt att okända rycker i lägenhetsdörrarna om nätterna.

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 127 126

Skrota "hälsoscheman" i Kalmar

Vi vill att Kalmar Kommun skrotar de befintliga "hälsoscheman" och ge sina anställda inom äldreomsorgen en bättre återhämtning och arbetsmiljö. Vi vill att natten ska få tillbaka sina 10 timmar pass för att skapa en bättre återhämtning över hela dygnet. Detta ger även nattpersonalen en chans till att få ta del av heltidsresan. Öka grundbemanningen under dag/kväll för att kunna ge personal heltid utan att det ska påverka återhämtningen. En bättre återhämtning för personalen ökar även kvaliteten p

Skapad: 2021-05-03

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 295 294

Det är på tiden att kosovarer kan röra sig fritt inom EU:s gränser. Det är bara genom ökad rörlighet för alla EU-medborgare som EU kan behålla sin existens.

Syftet med denna petion är en önskan från mig och säkert många andra ca 75 000 kosovarer som bor i Sverige att förmå Sveriges regering att övertyga dessa Spanien, Grekland, Rumänien, Slovakien och Cypern att erkänna Kosovo som eget land.  I andra hand om att Sveriges regering övertyger Frankrike att kosovarer ges chansen att röra sig fritt inom EU. Rörlig frihet för personer är en av kärnan med EU-uppbyggnad.   Kosovos anslutning till EU går i snigelfart. Så klart kan processen påskyndas ytterli

Skapad: 2021-05-02

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 10 10

Kameror p-platser Säteriet.

Till de boende i Säteriet, Mölnlycke. Med anledning av de återkommande inbrotten och inbrottsförsöken i bilar och garage i vårt område anordnas denna namninsamling med avsikten att uppmana Förbo att ordna någon form av kameraövervakning (i den mån lagen tillåter det) av p-platserna i området. Det är givetvis helt frivilligt att skriva under, men ju fler desto bättre möjlighet att få något till stånd. Alla i området är inte med i Facebokgruppen Vi som bor i Säteriet, så sprid gärna detta till era

Skapad: 2021-05-02

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 101 101

Krav på ändrade regler ang. ägande/ handhavande av hund av ”kamphundstyp”

1.  SKK bör införa regel att köpare av kamphundstyp (pitbull,staffordshire,amstaff osv) går kurs/ tar "körkort" 2. Vid första incident, om hunden skadar en människa elr annan hund/ dödar annan hund, ska omedelbart hunden påföras tvång om munkorg. 3. Vid upprepade incidenter förslag om omplacering/ avlivning 

Skapad: 2021-05-02

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 151 148

Stoppa socialtjänstens maktmissbruk, speciellt mot de familjer som vänder sig själva till dem för att få hjälp och tror att det är en trygghet efter att ha levt med Våld i nära relation!

1. Om man som våldsutsatt vänder sig till en myndighet för att få hjälp och klara av situationen just DÅ, så måste man vara lyhörd och verkligen vilja hjälpa! Tyvärr fungerar inte socialtjänsten som ett skydd eller stöd för utsatta kvinnor och barn, istället splittrar dem familjerna ännu mer och bryter ner kvinnan eller tvingar kvinnan att komma överens med sin förövare och fortsätta utsätta både sig själv och barnet för den psykiska terrorn. 2. Det måste sättas STOPP för socialtjänstens maktmis

Skapad: 2021-05-01

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 102 102