Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish

Rädda hyresradhusen!

I centrala Vårberg ligger tolv gröna radhus. Det är hyresrätter, en viktig bostadsform för människor som inte kan ta stora banklån. Hyresradhusen bidrar till en blandad bebyggelse i Vårberg. Den nuvarande hyresvärden, Vårlöv KB, har ansökt hos kommunen att riva radhusen och ersätta dem med flerbostadshus. Detta innebär att den planerade ombyggnationen: ...avvecklar en unik boendeform; ...pressar fram hyreshöjning: ...motverkar blandad bebyggelse; ...försvårar radhusboende för människor utan höga

Skapad: 2020-11-08

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 121 118

Nej till bemanningshandboken i Tingsryds kommun

Vi som skriver under här vill INTE ha hälsoschema enligt den bemanningshandbok som ska börja gälla den 1/2-21  i Tingsryds kommun!! Våra scheman, vårt liv. Låt oss sköta de själva på bästa sätt för både oss och för omsorgstagarna!! Vi har kompetensen att göra ett hälsosamt schema själva.  Ska vi orka måste vi medarbetare vara delaktiga i stora frågor.

Skapad: 2020-11-07

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 110 110

Se över den nya reformen kring Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning.

Föräldrar som tidigare haft vårdbidrag och merkostnadsersättning  för barn med funktionsnedsättning och som nu pga en ny reform varit tvungna att söka om det som nu (sedan 1 jan 2019) heter omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har fått märka av nackdelen med denna reformen. Sedan den nya reformen kring Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning för barn med funktionsnedsättning trädde i kraft är det ca 40-50 % som fått sitt bidrag sänkt eller fått helt avslag från Försäkringskassan.  Detta

Skapad: 2020-11-07

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 462 460

Skriv under här för att tvillingarna Dima och Rima inte ska utvisas!!

Vi vill inte att vi ska utvisas därför att vi inte känner någon i hemlandet, vi har inte vart i hemlandet vet knappt hur det ser ut där. Vi kommer att få byta skola och klasskamrater, vi har alla våra vänner här i Sverige. Vi kan varken skriva eller läsa på arabiska. Vi kommer inte heller få en bra framtid där i hemlandet, vi kommer att få gå om flera årskurser för att vi inte kan språket så bra. OBS! i alla arabiska länder så har de inte att först så ska man lära sig språket och sen börja skola

Skapad: 2020-11-07

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 1183 1167

Ja till att Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen

TLV (tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), NT-rådet (rådet för nya terapier) och läkemedelsbolaget Vertex ska tillsammans hålla förhandlingar kring en ny medicin som finns att tillgå för patienter med sjukdomen Cystisk fibros, denna medicin är inte bara symtomlindrande utan korrigerar det fel som ger upphov till sjukdomen på cellnivå. I studier finns det ingen annan korrektor som ens är i närheten att fungera så bra som kaftrio gör. 2018 sa TLV äntligen ja till Orkambi efter flera nekanden. O

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 2450 2418

Rädda Gläntan!

OBS! Om du vill delta på mötet 12/11 måste du föranmäla dig! Anmäl dig till Anna Ryf på: telefonnummer: 0224-747326 eller via mejl: anna.ryf@sala.se   Sala kommun har planer på ett villaområde i det område vi kallar Gläntan & skogen vid skolan.  Skogen är till glädje och nytta för många, människor och djur. Skolan och förskolan använder skogen som ett uteklassrum, såväl människor som hundar tar skogspromenader, barnen har ett garanterat bilfritt område att leka i, motionärer av alla de slag

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 94 94

The right to a physical Graduation ceremony

The Graduation ceremony in December 2020 is going digital! After many years of sweat and tears, students that finally got a degree at KTH, has had the opportunity to attend a graduation ceremony in The City Hall. Because of the pandemic due to safety, the graduation during last spring was cancelled, and December 2020 (and probably may 2021) will be digital. We should all take the safety of other first during these times! But we do however hope that KTH will reconsider of letting students that ha

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 244 239

Att skolan bör tänka om angående Corona restriktionerna

Nacka Gymnasiums anpassningar till Corona restriktionerna har alla olika åsikter om. Om du skriver på här går du med på att skolans anpassningar just nu inte är tillräckliga. Vi vill ta detta vidare för att skolan ska kunna förstå hur många det är som vill ha en förändring, en bra början till någon sorts förändring. Om du har egna konkreta förslag på anpassningar skriv gärna det under kommentar i formuläret. 

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 276 274

Trafiksituationen kring Bergaskolan i Limhamn

Problembeskrivning:Bergaskolan är en av Malmös största skolor med stort upptagningsområdet i framförallt Limhamn. Skolan bedriver verksamhet från förskoleklass till högstadiet.Transport till och från skolan sker främst till fots, med cykel eller med bil (att barnen blir avlämnade/upphämtade).Framförallt under morgonen kring klockan 08 är det intensiv trafik kring skolområdet. Hastigheten är begränsad till 30 km/h. Allt för många bilister kör fortare än satt hastighetsbegränsning. Detta tillsamma

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 133 133

Vi vill ha GastroBox kvar vid räkbodarna!

Driver man företag och gynnar lokala leverantörer och har så bra renommé som GastroBox! Ja då tycker jag att vi som bor i Lysekil och betalar skatt i kommunen skall få ha kvar GastroBox på den plats den befinner sig idag. Den står där året runt i alla väder. Har man som knalle plats på både torget och vid pråmen (sommartid) dessutom (3 st) + parkerad minibuss just där, så borde kommunen verkligen se över sina regler. Dags för ett nytt reglemente kring lokala företag VS de som bara skummar av kap

Skapad: 2020-11-06

Period Alla länder Sweden
Hela tiden 190 190Facebook