Scouterna behövs i Eriksberg

Karlsro, Sveriges sjätte största scoutkår med över 300 medlemmar kommer att sakna lokal i vår. Vi har verksamhet för barn och unga i åldrarna 6-19 år. Sen en brand i vår scoutgård i slutet på 2015 har vi varit i tillfälliga lokaler, men vi kommer inte få vara kvar i dessa efter slutet på mars 2017. I det nya planprogrammet för området (Eriksberg i Uppsala) finns vår scoutgård inte med. Platsen där den står är nu ritad som skolområde.

Scouterna gör unga redo för livet och berikar fritidsmångfalden i Uppsala. Vi vill vissa kommunen att det finns intresse av bevara scouting i Eriksberg.


Pyssellufsarna (utmanarscouter, 15-19 år) i Karlsro scoutkår    Kontakta namninsamlingens skapare