#sanningenskagöraerfria

#sanningenskagöraerfria är ett upprop inom #metoo-rörelsen med syfte att uppmärksamma att sexuella trakasserier och övergrepp också sker i frikyrklig kontext. Vi vill sprida ljus över de berättelser som finns och visa de personer som utsatts att de inte är ensamma. Vi vill uppmana frikyrkliga samfund och lokala församlingar  att fortsätta sträva mot en kyrka helt utan övergrepp. Vi tror att Gud vill torka alla tårar och vill upprätta den som behandlats illa. Vi vill att framtidens kyrka ska vara en trygg plats för alla. Vi höjer våra röster eftersom vi tror att sanningen gör oss fria.

Din underskrift innebär att du säger:

Jag definierar mig som kvinna och har själv upplevt eller utsatts för eller vet att någon annan har utsatts för sexistiska kommentarer, sexuella trakasserier eller övergrepp i frikyrklig kontext. 

(Gäller inte bara anställda / förtroendevalda utan alla som på något sätt upplevt detta i frikyrklig kontext. Gäller inte bara församlingskontext utan kan även gälla lägerverksamhet, konferenser etc. Är du orolig att din upplevelse är ”för liten” -  skriv under ändå. Din upplevelse räknas.)

För att uppmärksamma detta upprop kommer vi som organiserar uppropet att skriva en artikel där vi lyfter fram några berättelser anonymt. Vi sparar alla berättelser men har inte i nuläget möjlighet att dela dessa på en blogg eller liknande som några andra upprop gjort.

Dela din berättelse: sanningenskagoraerfria@gmail.com

 


#sanningenskagöraerfria administratörer    Kontakta namninsamlingens skapare