SAMMA RÄTTIGHETER FÖR UNDERSKÖTERSKOR

Undersköterskor har sedan långt tillbaka blivit undanskuffade i lönesatsningar och andra politiska beslut enbart tilldelade sjuksköterskor. Inom vården arbetar man teambaserat och ska därmed lönesättas därefter. Vi har nu tröttnat på att bli förbisedda av politikerna, då det nu senast var VI som påpekade att man ska ge ersättning till VÅRA sjuksköterskor för att på så vis rädda avdelningarna och därmed sjukhuset. Så som det ser ut nu flyr både undersköterskor och sjuksköterskor Region Blekinge. Ingen av de fasta sjuksköterskorna eller undersköterskorna anser att beslutet att ge så stora summor till nyanställda sjuksköterskor är acceptabelt, så länge man inte först premierar den fasta lojala personalen. Man har tidigare prövat de här attraktionsprojekten med misslyckat resultat. Det är ett hån emot fast lojal personal. De politiker som valt att ignorera undersköterske kategorin i sitt beslut kan följa med och gå en dag med undersköterskorna för att se vem som egentligen gör vad!! Undersköterskan är närmst patienterna, och det dagliga arbetet kan bestå i flertalet hjärtstopp, elkonverteringar, ekg, provtagningar, duschar, påklädningar, drän, såromläggningar, akutfall, trombolyslarm, matningar, sondnäring, operationer, samtal med anhöriga, förberedelser vid dödsfall. Trösta patienter och anhöriga. Springa till röntgen, klinfys och andra platser för att hämta och lämna, dokumentationer, fixa med mat etc. Listan är lång!!! Undersköterskorna hinner vare sig med raster, dryck eller toabesök på ett pass. 

Då fler och fler undersköterskor börjat säga upp sig, och vi har vetskap om att man börjat sjukskriva sig och säga upp sig på alla kliniker i Regionen kommer vi inte längre acceptera att bli ignorerade. Vården är till stor del uppbyggd på undersköterskor och vi är i dag snart en bristvara. Det finns forskning som visar att undersköterskor är en av de yrkeskategorier som lider av stress, och utmattning i hög grad.

Genom den här insamlingen vill vi försöka få politikerna att inse värdet av ALL personal på sjukhusen. Inte bara i Blekinge utan i hela Sverige. Även alla andra yrkeskategorier såsom kökspersonal .

VI KRÄVER NU FÖLJANDE:

* SAMMA ERSÄTTNING VID EXTRA PASS OCH INBEORDNINGAR SOM SJUKSKÖTERSKOR

* HÖJD GRUNDLÖN MINST 3000 KR

* EXTRA ERSÄTTNING , Ex 1000 kr  VID SPECIALKOMPETENS SÅSOM HJÄRTINTENSIV, PALLIATIV  VÅRD, SPECIALISTUNDERSKÖTERSKE KOMPETENS, AKUTSJUKVÅRD,       STROKEKOMPETENS ETC. DENNA ERSÄTTNINGSDEL ÄR BUNDEN TILL AVDELNING.

* EXTRA ERSÄTTNING FÖR ATT LOCKA PERSONAL.

* HÖJT FRISKVÅRDSBIDRAG

 


Undersköterskegruppen i Region Blekinge    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Undersköterskegruppen i Region Blekinge kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...