Säkra utbyggnad av Skanörs skola inkl idrottshall och matsal

I Skanör har det byggts 300+ villor och lägenheter de senaste åren.

Merparten som flyttat in är barnfamiljer. Skanörs skola har inte byggts ut och skolans maxtal för antal elever har nåtts i flera årskullar.

Detta framgår även av den befolkningsprognos som Vellinge kommun varje år tar fram i juni som visar att elevantalet ökat betydligt.  Prognosen till 2028 visar att antalet barn kommer fortsätta att öka.

Gränsen för upptagning till skolan har flyttats och minskat. Fler barn kommer få längre till andra skolor och måste passera flera trafikerade vägar på väg till skolan. Skanör har blivit attraktivt för Malmöfamiljer med småbarn, i området bor ett stort antal personer födda på 40 talet som i framtiden kommer flytta och vars villor ersättas med barnfamiljer.

Trots detta är en utbyggnad av skolan är ännu inte budgeterad i ngn framtida budget.

Skolan var från början inte byggd som högstadieskola för äldre elever. Klasserna har och kommer bli större, matsalen är redan för liten och barn äter tidigt, sent och under begränsad tid.

Idrottshallen är med sina 12 x 23 m, ca 1/3 av Tångvallas och vanliga idrottshallar, den klart minsta idrottshallen på en högstadieskola i kommunen, troligen i hela Skåne. Redan nu får elever sitta och vänta på sin tur att gympa/ träna på lektionerna. För de ca 30 elever i årskurs 9, 150–190 cm långa, fungerar inte enligt kursplan ämnet idrott och hälsa i Skanörs idrottshall.

Mycket kondition och rörelseträning samt de flesta bollsporter går inte att genomföra och rRektor har det senaste året fått använda halva Tångvallas idrottshall en dag i veckan till årsk. 7-9.

Fler barn än tidigare rör sig mindre och nya forskningsrapporter visar på en betydlig ökad ohälsa hos barn. Från augusti 2019 kommer idrottsämnet enligt skollagen och nya kursplaner i idrott och hälsa utökas med 1 h i veckan i hela Sverige.   Idrottshallen används även 16.00-22.00. Den ökade inflyttningen ställer även krav på ökade resurser för en aktiv fritid och föreningsverksamhet. Redan idag finns inte de tider som efterfrågas efter skoltid. Barn får på vintern i vissa fall träna ute, i Höllviken eller inte alls.

Lärarna på Skanörs skola gör ett fantastiskt jobb vilket framgår av den Qualis rapport som presenterades i juni. När skolan nu nått sitt maxtak och inflyttningen av barn enligt befolkningsrapporten kommer fortsätta att öka måste arbetsmiljön för personal och elever förbättras och säkras.

Klassrum, resursrum, arbetsrum, toaletter, ytor för kläder och korridorer och luftkvalitet måste kvalitetssäkras.

I september 2019 tar utbildningsförvaltningen beslut om att avsätta budget för en utbyggnad av skolan. En byggstart skulle kunna ske 2021.

Tillsammans visar vi att vi vill ta ansvar för och kvalitetssäkra arbetsmiljön och förutsättningar för personal och elever i Skanörs skola.

Skriv under denna namninsamling för att stödja Skanörs skola och säkra en trygg och bra utbildning för våra och kommande barn i Skanör.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Pehr Palm överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook