Riv upp besparingskravet för Hägersten-Liljeholmens förskolor

Till ansvariga lokalpolitiker i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämd samt skolborgarrådet i Stockholm stad.

 

Den 21 maj fick förskolecheferna i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att hålla den minskade budgeten med 2%, tillsammans med en risk- och konsekvensanalys.

Detta betyder konkret att 

Vikariestopp om personalen är sjuk (vilket betyder att föräldrar kommer att nekas lämnas sina barn på förskolan)

Barngruppernas storlek kommer att fortsätta öka.

Personalen kommer inte att vidareutvecklas.

Svårigheter att rekrytera personal till förskolorna i vår stadsdel.

Vi tycker inte det är acceptabelt att barn och personal ska drabbas av dessa besparingar när Stockholm stad går med vinst och dessutom höjt skatten för 2015.

Vi vill att de lokala politikerna river upp beslutet och Stockholm stads skolborgaråd avsätter mer pengar till förskolan i Hägersten-Liljeholmen i 2015 års budget så att besparingskravet kan dras tillbaka och våra barn och personal kan få arbetsro och samt följa läroplanen enligt gällande skollag.

 

 

 

 

 


Patrik Sjöstrand    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Patrik Sjöstrand lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER







Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...