Reformering av den personliga assistansen (LSS och LASS)


 

Denna petition riktar sig mot alla ALLA. Det är nästan ett krav om du har en familjemedlem som har LSS, har du en god vän eller någon annan i din omgivning bör du definitivt skriva under. Men i huvudsak riktar den sig mot ALLA. Innan ni skriver på tycker jag att ni bör introduceras i hur personlig assistans fungerar i verkligheten. Det är en rättighetslagstiftning. I dagens läge är det försäkringskassan som är huvudman. Det är hos dem man ansöker om personlig assistans i enlighet med LSS och LASS. Det första som händer är att man måste uppfylla ett av tre kriterier så kallade personkretsar. Den första personkretsen är "personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd". Den andra personkretsen är "personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder". Slutligen är den tredje personkretsen "personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ej beror på normalt åldrande och som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen". Då denna ansökan är lämnad sänder försäkringskassan ut en handläggare som inom en snar framtid ska fatta beslut om assistansens utseende samt om någon personlig assistans överhuvudtaget är nödvändig.

Nuförtiden fungerar dessa dramatiska beslut väldigt dåligt. Visserligen kommer det ett beslut så försäkringskassan kan gladeligen se sitt uppdrag som slutfört men sättet som används vid dessa bedömningar är inte mänskliga, till exempel så hyr SKL (Stat, Kommun och Landsting) in privata juridiska konsulter som undervisar i hur man på enklaste sätt kan kringgå lagen och ge avslag på ansökan. Programmet "Kalla Fakta" som sändes för tre till fyra år sen har varit på dessa kurser med dold kamera och det väckte ett stort rabalder och en stor debatt men tydligen tog ingen lärdom av vad som uppdagades, situationen är likadan än idag. Exempelvis visades i "Kalla Fakta" en liten pojke som behövde hjälp dygnet runt. Han hade hjälp från kommunen men med hjälp av ett juridiskt konsultbolag lyckades kommunen frångå ordinarie praxis att hjälpa denna lilla pojke, jag vet inte men jag antar att man la hela tyngden på föräldrarna vilket i sin tur föranleder till att dessa föräldrars framtid krossades. Dessa vansinnesbeslut fattas oftare och oftare och de är dessutom drastiskare och drastiskare över tid. Jag känner personligen en blind man med elrullstol som nekas hjälp både från försäkringskassan och kommunen. De lägger hela bördan på hans fru, jag är trött på dessa galenskaper. Man kan läsa om fruktansvärda beslut nästan dagligen i pressen. LSS har tre huvudben som den vilar på: integritet, självbestämmande och valfrihet. Var finns dessa huvudben om LSS dras in och man istället får hjälp av kommunen? De arbetar efter en mindre lag som heter SOL och där nämner man inte någon av dessa huvudben över huvudtaget. Det är nämligen kommunen som bestämmer när du ska gå på toaletten och när du ska duscha och du ska alltid vara tacksam! Personligen tycker jag att man kan lägga till ordet respekt, då menar jag att det också skall gälla alla, både kommunerna och medborgarna. 

Jag heter Mikael Särnmark och är oerhört rädd för att själv råka ut för en dylik situation, det sker en kontroll var fjärde till femte år. Dessutom är jag ganska purken för jag har byggt upp ett företag som arbetar med personlig assistans. Det är det tredje största företaget inom personlig assistans i Sverige och det största om man räknar bort rikskapitalbolag. Ärligt talat tycker jag att det har varit ganska bra gjort av mig att vara med om att bygga upp ett företag parallellt med att jag sitter i rullstol och har en hjärnskada som ger fysiska handikapp.      

Jag tror att alla känner till finansministerns roll i samhället. Det är att få samtliga kostnader att gå jämnt ut med samtliga intäkter. Det verkar som om regeringen vill göra nödvändiga besparingar på oss som har en nedsatt funktionsvariation. Jag tycker att regeringen gapar för stort det vill säga att de utökar kostnaderna genom att ta bort privata bolag inom välfärden. I dagens läge har vi stora utgifter för alla immigranter (vilket är bra tycker jag då dessa kostnader är på kort sikt och inte på lång sikt). I framtiden hoppas jag att dessa immigranter kan göra underverk med Sverige eftersom vi ordinarie svenskar är ett åldrande folk. Läkare, sjuksköterskor, poliser och lärare m.m bör få högre lön. Dessutom skall ett nytt system utarbetas, pensioner skall definitivt upp, samma sak gäller de bidrag som utbetalas till i första hand sjukpensionärer. Byggnationer och nya boenden både för immigranter och studerande ska byggas. Allt detta vill regeringen åstadkomma utan att höja skatterna allt för mycket. Det är en ekvation som man direkt kan kasta i papperskorgen, ty den kan aldrig gå ihop.

Av den anledningen kräver jag i gemenskap med dig att de omedelbart släpper tankarna på att ta bort de privata företagen i välfärden det vill säga företag som egentligen är välfärden. Vi leker med tanken att man tar bort det privata företaget. Var tar konkurrensen vägen? Vem står för att hjälpen vidareutvecklas? Om ett bolag inför något nytt ur ett konkurrens perspektiv då måste alla företag följa efter och göra exakt samma sak oavsett utökade kostnader, om de vill överleva. Alla företag arbetar något lika men är ändå olika. Var tar integriteten och självbestämmandet vägen om man inte längre får välja fritt vem man vill ha hjälp från? Vi hävdar vidare att man måste utöka antalet personkretsar så att de även upptar dem som faller mellan stolarna. Ingen ska behöva vara utan hjälp i dagens Sverige, om de behöver hjälp.  

Om man följer våra råd kan ekvationen slutligen gå ihop utan att behöva höja skatterna maximalt, det tror inte jag gynnar någon. Med maximalt menar jag 100 procent men en något mer human höjning av skatterna kommer att krävas och det tycker jag personligen är ok.

Härmed uppmanar jag ALLA förståndiga personer att skriva under denna petition, och om petitionen underskrivs av ett större antal, lovar jag att vidarebefordra den till Åsa Regnér barn-, älde- och jämställdhetsminister som beslutar i dylika frågor och arbetar på socialdepartementet, samt till finansminister Magdalena Andersson.

NU TYCKER JAG ATT VI ALLA GÅR SAMMAN FÖR ATT PROTESTERA MOT REGERINGENS MÖJLIGA FÖRSLAG OM BORTTAGANDET AV PRIVATA BOLAG INOM VÄLFÄRDEN, SAMT ATT VI GEMENSAMT KRÄVER ATT LSS OCH LASS REFORMERAS TILL ATT PASSA VÅR MODERNA TID DÄR INGEN SKA BEHÖVA SITTA UTAN HJÄLP.

 

Tack!