Allas rätt till LIV, tills skolorna är säkrade. Vi kräver mer fjärrundervisning NU!

"Barns rätt till LIV måste gå före skolplikt!"
"Allas rätt till LIV, tills skolorna är säkrade. Vi kräver mer fjärrundervisning NU!"

Vi som skriver på denna namninsamling känner igen oss i beskrivningen av distansundervisning på högstadiet. Vi kräver att ni börjar lyssna mer på oss lärare och föräldrar. Vi vet hur det är att jobba i en klass med 30 elever, i Covidtider! Lyssna på oss! Vi kan undervisa, på distans!

Hur var skolan förra terminen?
Hur mådde vi lärare och elever medans vi utsattes för smittorisken på våra arbetsplatser?
Vad ska ni, politikerna göra för att förbättra lärarnas och elevernas arbetssituation mitt i en världsomfattande pandemi?

Min skola vägrade att köpa in några munskydd och visir till de anställda och elever som vill ha de. Vi lärare/elever skyddas inte på våra arbetsplatser. Vi sitter 20 till 30 personer med 1 till 2 kvadratmeter golvyta till varje person i klassrummet. I ett shopping center kräver ni numera 10kvm. Vi kräver 10kvm i skolan. I skolan har vi det dyrbaraste vi har, VÅRA barn, de ska skyddas på alla tänkbara sätt.

Enligt FHM skedde, under vecka 50, 71 % av antalen utbrott i skolan. nu vill FHM sluta mäta antalet utbrott i skolmiljöer. FHM borde väl mäta mer där det finns flest utbrott, inte mindre. Detta är oacceptabelt! 

Nu har vissa av oss testat 1 veckas fjärrundervisning på Högstadiet. Vi vill berätta hur det har gått, så att ni kan förstå.

För det första kan många lärare och elever äntligen sova ordentligt på nätterna utan att vakna med mardrömmar. Att vistas i den smitthärden som vi hade förra året gjorde att många mådde psykiskt dåligt. Vi såg på medans många av våra kollegor och elever blev sjuka. Flera lärare som vi känner hamnade på sjukhus, många andra blev dåliga i månader. Många är sjuka sedan i våras. Att jobba helt oskyddat på en arbetsplats där man ser så många bli väldigt sjuka är väldigt psykiskt påfrestande för alla i skolan. Detta talas det för lite om i media

Många av mina elever missade mycket skola pga symptom, eller pga att föräldrar inte vågade skicka sina barn till skolan, pga för lite skydd och för hög risk att smittas. Många av eleverna halkade efter i undervisningen.

Jag själv har missat två veckors arbete, pga symptom och då fick inte mina elever någon kvalitetsundervisning (en ung icke behörig vikarie, utan någon pedagogisk utbildning). Andra lärare har varit borta i månader med symptom och sjukdom! Alla elever lider på grund av undermålig undervisning!

Nu har vi fjärrundervisning. Hela klassen loggar in (inga är sjuka längre, eftersom de kan delta i undervisningen med symptom!). Vi bedriver samma undervisning som om vi hade varit i klassrummet. Barnen fotograferar sina lösningar och skickar in dessa och vi kan ge kontinuerlig feedback. Vi kan hjälpa alla som har fastnat på en uppgift.

Barnen följer sina vanliga scheman och vi lärare gör likadant.

Det är en mycket effektivare undervisning, än den som bedrevs förra terminen pga hög frånvaro.

Barn med extra behov går kvar i små grupper i skolan, och kopplar upp sig med sin klass och kan samtidigt få stöd av speciallärare på plats i de stora tysta luftiga klassrummen. Denna typ av undervisning inkluderar alla.

Det är klart att jag saknar mina elever i klassrummet, men vi har kul ändå och bra kontakt via Google Meet. Jag ser alla och alla ser mig! Vi pratar som om vi var i klassrummet och alla kommer till tals! 

Fram tills att jag kan vaccinera mig ska regeringen, Arbetsmiljöverket, Skolverket, Smittskyddsläkare och facket göra allt som står i deras makt för att skydda lärarna samt våra elever på vår arbetsplats.Allt annat är oetisk och omoraliskt! 

Vi ska INTE "smittas med covid19", vi ska "vaccineras mot covid19".   

Med Vänliga Hälsningar,

Wendy Boyd Isacsson

Coronavirus: ‘Futile and immoral’ to seek herd immunity, says Sweden’s chief epidemiologist
Anders Tegnell to The Independent newspaper UK
Mayank Aggarwal   @journomayank   Thursday 29 October 2020 13:18

 https://www.tv4play.se/program/nyheterna/13315509
Lärare mycket mer smittade än övriga yrkesgrupper

Beskrivning från Arbetsmiljöverket:

Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.  

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Arbetsgivaren ska undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens ansvar, bland annat, att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker.

Coronaviruset har riskklass 3

Riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam.

...https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

 

 


Wendy Boyd Isacsson Lärare högstadiet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Wendy Boyd Isacsson Lärare högstadiet överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...