Rädda och utveckla Ekedalsskolan!

Rädda och utveckla Ekedalsskolan!

Efter åratal av eftersatt underhåll är Ekedalsskolan i Gustavsberg i akut behov av en renovering som elever och föräldrar väntat på i flera år. Istället för att starta renoveringen och utvecklingen av skolan finns nu ett förslag om att lägga ner Ekedalsskolan. Istället föreslås en ny skola i Charlottendal långt ifrån centrala Gustavsberg. Ett förslag som inte ens fanns med som ett alternativ i den medborgardialog som hölls i december 2016.

Politiker i Värmdö, lägg inte ner Ekedalsskolan! Se istället till att renovera och utveckla skolan. I ett växande Gustavsberg kommer det att behövas fler skolor och skolor som ligger nära - inte minst för yngre elever!