Rädda Strömsunds Kommuns skolor och förskolor

Detta är en namninsamling för att stoppa de förslag som Tomas Sjövall lagt fram i sin utredning om framtidens skola. Denna namninsamling kommer att sändas tillsammans med en skrivelse till nämnden i Strömsunds Kommun, i denna skrivelse kommer vi att lyfta fram ett flertal brister i utredningen som exempelvis det faktum att man inte kan besvara viktiga frågor om barns hälsa, personalpolitik samt vilka negativa följder dessa förslag kommer att få om de genomförs. Vi ifrågasätter varför man inte gjort en barnkonsekvensanalys, arbetsmiljökonsekvensanalys eller ens pratat med skolbarn eller vårdnadshavare till barn i alla åldrar innan man lägger fram förslagen.

Vi är många som tror att vi riskerar att avbefolka glesbygden om man genomför förändringar av den sort som Sjövall föreslår.


Carolina Westerberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Carolina Westerberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...