Rädda skolan! Stoppa nedskärningarna nu!

 

Skriv på för att stoppa nedskärningarna inom skolan, vi behöver ditt stöd!

 

Stockholms skolor larmar! 

Skolornas budgetar går inte ihop, nedskärningarna är i full gång!

Alla vet att skolan behöver satsningar, men ändå blir våra kollegor övertaliga. 

Sveriges Lärare Stockholm kräver satsningar på skolan för att stoppa nedskärningarna. 250 miljoner kronor behövs nu! 

Stora satsningar måste göras på skolan inom alla skolformer i budgeten för 2024 om inte situationen i skolan ska förvärras ytterligare och för att utlovade mål för skolan ska kunna uppnås.

 ---

På årsmötet för Sveriges Lärare Stockholm 2023 antogs följande uttalande, ett uttalande som Kommunal sektion Skola-Service, Sveriges Skolledare och Akademikerförbundet SSR i Stockholm Stad nu ställer sig bakom.  

Budgetläget i Stockholm 

Vi medlemmar i Sveriges Lärare Stockholm, samlade till årsmöte den 21 mars och representerande drygt 16 000 medlemmar, slår larm om de nedskärningar som våra skolor tvingas till på grund av att årets budget långt ifrån täcker skolornas kostnadsökningar. 

På skola efter skola förklaras våra kollegor övertaliga och riskerar uppsägning – lärare, lärarassistenter, elevassistenter med flera. Konsekvenserna blir en ytterligare försämring av den redan ansträngda arbetsmiljön för elever, lärare och all annan skolpersonal, och därmed av förutsättningarna för skolans kärnverksamhet – undervisning och lärande. 

Möjligheten för skolorna att uppfylla Utbildningsnämndens mål försämras betydligt. Årets uppskrivning av den skolpeng som ska täcka skolornas kostnader motsvarar mindre än hälften av de faktiska kostnadsökningarna. Resten får vi och våra elever betala i form av nedskärningar, mindre stöd till elever, ökad arbetsbelastning och en kraftigt försämrad reallön. 

Vi förväntar oss nu att ansvariga politiker i Stockholms stad omedelbart tar fram en tilläggsbudget för att täcka behoven inom skolan, inklusive för att undvika kraftigt försämrade reallöner. Vi förväntar oss vidare att Stockholms stad, tillsammans med berörda fackliga organisationer, inför 2024 års budget gör en grundläggande behovsinventering för att ta fram en verklig investeringsplan bortom de oftast tomma orden om ”satsningar på skolan”. 

Det är nu vi på allvar måste vända den negativa utveckling vi sett under många år! 

Sveriges Lärare Stockholm 2023-03-21 

Sveriges_Lärare_-_lång.png

Läs mer i DN här och här, i Vi Lärare här och här, i Mitt i här, på SR här.  

Följ konsekvenserna av budgetunderskottet på instagramkontot Stockholms skolor larmar


Sveriges Lärare Stockholm    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Sveriges Lärare Stockholm kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...