Rädda Sanda skola


räddasanda.jpg  

Sanda med omnejd: Ett expansivt område där förskolan är fullbelagd, grundskolan snittar på 17 barn per årskull, måluppfyllelsen är hög och samtliga lärare är behöriga.   

Ändå är Sanda skola idag nedläggningshotad.

Huvudorsakerna kan enligt förvaltningen sammanfattas med att Klinteskolan just nu har tomma lokaler, i kombination med att det i Sanda råder platsbrist då man i över tjugo år har underlåtit att betala för långsiktiga lokallösningar för att uppfylla de behov som finns i ett växande område.

Vid en nedläggning riskeras befintliga värden och kvaliteter då hög måluppfyllelse, behöriga lärare och framför allt elever inte "automatiskt" följer med till nya lokaler. Tvärtom tyder allt på ett stort tapp av elever till skolor i stan. 

Men frågan är större än så. 

Vad innebär en nedläggning av skolan för inflyttningsandan och framtidstron i Sanda?

För föreningslivet och företagen?

För familjers arbetstid och fritid och möjligheten att kunna pendla till jobbet?

För förskolans framtid och tillflödet till Klinteskolan på lång sikt?

För allas lika rättigheter, stadsinvånare som landsbygdsbor? 

Ett växande antal familjer vill i linje med tidsandan bo på gotländska landsbygden, nära en populär skola. Att denna tillströmning ska vara skäl till nedläggning är ur ett landsbygdsperspektiv djupt demoraliserande. Om det inte går att ha en skola på landet i Sanda – så var?    

Bevara Sanda skola, gör de nödvändiga investeringar som motiveras av inflyttning och tillväxt, lägg inte en död hand över en blomstrande bygd, fortsätt göra det möjligt att leva och verka på landsbygden!


Arbetsgruppen Rädda Sanda skola    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Arbetsgruppen Rädda Sanda skola överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...