Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

IMG_45691.JPG

RÄDDA RYSSBERGEN, EN UNIK URSKOG I NACKA STAD!

Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer! 

Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka. 
Den naturvärdesinventering som genomfördes 2016 visar att stora delar av det planerade exploateringsområdet har högt eller högsta naturvärde. 28 naturvårdsintressanta arter har observerats i det område som hotas av exploatering, varav elva är rödlistade. Efter branden i juni 2018 har den biologiska mångfalden och naturvärdena i skogen ökat än mer.

Förutom de höga biologiska värdena, är området lättillgängligt och används till rekreation i form av promenader, orientering, blåbärsplockning, lek, andliga naturupplevelser m.m.

Området står även för viktiga ekosystemtjänster som dagvattenhantering med möjlighet till infiltration i ett i övrigt bergrikt och hårdgjort område, luftrening, temperaturreglering och bullerdämpning. Alla dessa värden kommer att försvinna eller minska i och med de nuvarande planerna och många av dessa värden är oersättliga.

Skriv under för att bevara hela Ryssbergen, för klimatet, den biologiska mångfalden och livet på jorden.

Följ oss på facebook: Rädda Ryssbergen 

Nätverket Rädda Ryssbergen (Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka Miljövårdsråd och Forum Finntorp)

 


Annika Drougge Rädda Ryssbergen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Annika Drougge Rädda Ryssbergen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...