Rädda Nacka Naturskola!

nacka-naturskola-jf-2.jpg

I över 30 år har Nacka Naturskola i Velamsund utbildat barn och vuxna inom miljö- och klimatfrågor. Den 13 januari röstar Nackas kommunstyrelse om avveckling av Naturskolan. Detta får självklart inte ske!

Vi befinner oss i ett klimatnödläge och Sverige har som mål att bli fossilfritt till år 2045. Därtill undersöker Nacka Kommun just nu vilka steg som ska tas för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Att avveckla Nackas utbildningscentrum inom miljö och hållbarhet är ett steg i helt motsatt riktning.

Kommunens ansvar att utbilda och informera inom klimatfrågor är större idag än någonsin tidigare. På Naturskolan finns lång erfarenhet och bred kompetens inom hållbar utveckling - under lång tid har de haft uppdraget att utbilda och informera inom dessa frågor. Att avveckla Natruskolan ligger helt fel i tiden.

För att uppmärksamma nackabornas ställning i frågan vill vi överlämna den här namninsamlingen till kommunstyrelsen innan omröstningen som äger rum den 13 januari.

Skriv under och sprid ordet för att hindra nedläggningen av Nacka Naturskola!

Följande lärare i Nacka kommunala skolor står bakom denna petition:

Maria Ståhl, Ebba Drakenberg, Tove Wållberg, Pia Nybo, Marika Hansen, Sofia Liljegren, Ingela Johansson, Jessica Dickson Gänger, Julia Wannberg, Ulwa Wallin, Maria Starck, Sara Holmeros, Ellinore Samuelsson, Kerstin Kristiansson, Marcus W Blomgren, Jonas Hulterström, Birgitta Pettersson, Eva Rydberg, Magdalena Söderström, Therese Sävström, Niklas Sjöstrand.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ebba Drakenberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...