Rädda Mariedalsgatan 11 Slutdatum 17 mars klockan 12.00

Mariedalsgatan_11.jpg

Låt oss rädda det lilla charmiga huset på Mariedalsgatan 11 som ligger i kvarter Uranus 9 det är byggt 1896, ursprungligen med träfasader, av en man som hette Karl Svensson från Ringestena. På 1940-talet innehöll huset inte mindre än 7 lägenheter och totalt 9 rum. I bottenvåningen låg dessutom en Mjölk-och Matvaruaffär. Nu vill Hökerums bygg riva detta hus och troligen blir det i början av april så det är lite bråttom med underskrifter. Det är ju en sista rest av den typ av byggnader som uppfördes i det här området i slutet av 1800-talet när industrialiseringen fick fäste på riktigt i Borås.