Rädda Los förskola och Los skola!

Nu behöver vi all hjälp vi kan få med att försöka få våra lokala politiker att förstå vad deras beslut om vår skola kommer ge för konsekvenser för byn! 

Los är en liten by i utkanten av Ljusdals kommun. Här har vi en fantastiskt fin förskola som ligger lugnt belägen nära skog och utan trafik. Fantastiska miljöer och lokaler för våra 24 förskolebarn i åldrarna 1-5 år! 

I vår grundskola går eleverna uppdelade i två byggnader. I den ena går förskoleklass till årskurs fem och i den andra byggnaden går årskurs sex till nio.

Utbildningsförvaltningen i Ljusdal har beslutat att avyttra både förskolebyggnaden och låg- och mellanstadiebyggnaden och placera alla våra barn från ettåringar till sextonåringar i högstadiekorridoren!

Två klassrum ska förskoleanpassas och då blir ett klassrum kök/matsal och det andra klassrummet kan användas till övrig lek/pedagogisk verksamhet. För 24 barn + pedagoger! Inga personalutrymmen för förskolepedagogerna, inga personaltoaletter, inga vilorum för barnen, utemiljön är inte ens presenterad.... Listan kan göras lång.

Det är tyvärr inte bara förskolan som drabbas. Alla andra elever ska tryckas in i resten av högstadiets klassrum och för att detta ska fungera försvinner grupprum, olika lektioner kommer att behöva pågå samtidigt i samma klassrum t.ex engelska/spanska/tyska. Eleverna kommer inte att kunna få studiero och lärarna kommer inte att kunna ge eleverna en rättvis undervisning.

I beslutet som utbildningsnämnden tog skrevs att lärare och pedagoger skulle få vara delaktiga i processen och utformningen av de nya lokalerna. Detta har varit en lögn. Bakom ryggen på elever, föräldrar, pedagoger och lärare har utbildningsnämnden jobbat hårt och själva tagit beslut om utformningen av sammanslagningen och de vägrar lyssna på lärare, struntar i konsekvensanalyser, att ytan blir för liten för att bedriva undervisning mm. Nu ska eleverna flyttas säger de.

 

Hjälp oss stoppa detta!


Elisabeth Fryklund Törnberg    Kontakta namninsamlingens skapare